آزمایش آخر هفته: #YoorsLocalNews


  • با الهام از این وب سایت: https://www.axios.com/newsletters/local
  • بگذارید پست های محلی را نیز در Yoors ایجاد کنیم.
  • من یک تقویت کننده برای این آخر هفته ارائه می دهم، اما اگر می خواهید هر روز پست محلی 1 را در مورد اخبار در شهر یا شهر خود ارسال کنید، می خواهم بدانم . اجازه دهید من در نظرات می دانم.
  • آیا می توانیم پست های محلی در هر شهر یا شهر در جهان داشته باشیم?
  • #YoorsLocalNews . تقویت کننده.
  • لطفا نام خود را #Country #TownorCity به عنوان هشتگ ! #   #Curacao بنابراین ما می توانیم تمام اخبار محلی را در زیر این هشتگ پیدا کنیم.
  • موفق باشید و از آن لذت ببرید و به ما نشان می دهد محلی ! الهام بخش من برای انجام این کار برای یک دوره طولانی !
  • این است که چگونه ما را وادار به شناخت هر یک از اعضای عزیز دیگر !

44 comments