€ 4.000 Corona bonus voor iedere ZZP'er


De overheid is zich er van bewust dat het leven geld kost en dat als je geen geld hebt het ook niet kunt uitgeven. Iedere lezer kent wel iemand of is zelf misschien wel een zelfstandige waarvan het inkomen ver onder de (maandelijkse) kosten van de uitgaven zit.

Daarom is het belangrijk om deze informatie zoveel mogelijk te delen. Uit reacties blijkt dat het gewaardeerd wordt dat de overheid deze financiële ondersteunende maatregelen zonder veel drempels of moeilijke vragen openstelt. Wijs anderen dan ook op deze mogelijkheid voor een (gedeeltelijke) ontlasting van de financiële zorgen.

In de volgende artikelen zijn reeds een aantal mogelijkheden en toelichtingen beschreven:

https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/quickpost/belastingaangifte-hulp-en-advies-financile-tegemoetkoming-coronaschade-1585431616.html?Ysid=94709

https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/quickpost/yoorscoronapositivechallenge-toelichting-bij-de-corona-financile-aanvraag-voor-ondersteuning-1585424130.html?Ysid=94709 

https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/blog/yoorscoronapositivechallenge-de-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-1585417141.html?Ysid=94709

https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/blog/yoorscoronapositivechallenge-corona-heeft-de-beste-tozo-voor-de-zzp-er-1585411078.html?Ysid=94709

https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/quickpost/yoorscoronapositivechallenge-toelichting-bij-de-corona-financile-aanvraag-voor-ondersteuning-1585424130.html?Ysid=94709 

Daarnaast biedt ook de jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting veel mogelijkheden
https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/blog/veel-belastingaangiften-worden-onvolledig-ingevuld-1525789440.html?Ysid=94709

Het kabinet is er van overtuigd dat de economie alleen draaiende gehouden kan worden als de euro rolt. Het uitgeven van euro's die je niet hebt is dan ook een probleem en daarom heeft de overheid extra financiële middelen beschikbaar gesteld om in de eerste levensbehoefte te kunnen blijven voorzien.

Wijs elkaar op deze mogelijkheden, het kan veel onzichtbare financiële leed voorkomen of verminderen.

Er zijn alweer aanbieders gesignaleerd die willen helpen met het indienen van een aanvraag, maar met het lezen van de aangegeven artikelen kun je het heel gemakkelijk zelf doen. Kom je er echt niet uit, mail dan gerust en je wordt gratis geholpen.

Belastingdienst
Zo kunnen ondernemers, die door de corona-crisis in de financiële problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen, de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Banken verlenen uitstel
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

Neem met je bank contact op als je versoepeling wil in je financiele situatie. Ook in Coronatijd willen banken hun klanten graag helpen.

Maar vergeet vooral niet om de TOZO en de financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Wijs de mensen die je lief hebt op deze (financiële) regelingen en laten ook zij hun voordeel ermee doen.

#yoourscoronapositivechallange
#onlineyoorscafe
#belastingaangifte
#belastingdienst
#corona
#geld
#coronategemoetkoming