ZEGENBEDE voor deze week.


ZEGENBEDE voor deze week voor iedereen die dit leest :De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest is en blijft met u allen,
dat het geloof waarin wij staan hoorbaar zal zijn in ons spreken.
Dat de hoop die leeft in ons hart zichtbaar zal zijn op onze gezichten.
Dat de liefde die ons bezielt tastbaar zal zijn in ons handelen.
genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

Amen.(uit : www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewforum.php?f=12)