Is iemand die zelfmoord pleegt een egoïst?


Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zelfmoord plegen doe je echt niet zomaar!

Wat is de reden dat iemand zelfmoord pleegt?

Het is altijd een wanhoopsdaad. Maar er is wel altijd goed over nagedacht. Het hoe en waarom staat vaak al lang vast. De omgeving heeft vaak niets in de gaten. De persoon in kwestie lijkt of heel vrolijk, of is wel degelijk depressief, maar het hoort bij de persoon en de verwachting dat deze een einde aan het leven wil maken is dan ook eigenlijk nihil. Toch gebeurt het ineens en iedereen staat perplex, want waarom heeft deze persoon dit nu gedaan? Alles leek toch goed te gaan?

Waarom?

Iemand die aan zelfmoord denkt is in een fase dat het leven alleen nog maar pijn doet. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De pijn kan voortkomen door het niet meer gelukkig kunnen zijn, ook al is daar helemaal geen reden toe. De omstandigheden rond de persoon kunnen helemaal gelukkig lijken, maar diep van binnen is deze persoon helemaal niet gelukkig. Hiermee komt deze persoon niet in het reine en kan geen andere uitweg meer vinden behalve de dood.

Financiële problemen. zonder ook maar enige kans op verbetering, kan iemand tot het uiterste drijven. De constante druk op je schouders, de constante aanmaningen van deurwaarders en de constante tekorten, waardoor het dagelijkse leven een grote last wordt, kan iemand het zonlicht niet meer laten zien. Hierdoor wordt elke dag en elke nacht een hel, dit zijn redenen om uit het leven te willen stappen. De druk van buitenaf is te groot, het leven is niet meer mooi er is alleen een last die nooit meer weggaat.

Wanneer iemand zijn eer is aangetast. Lijkt een beetje een rare gedachte om op deze manier van het leven te scheiden, maar toch....een voorbeeld is als iemand altijd een goede naam heeft gehad, een goed lopend bedrijf en dan ineens van kindermisbruik wordt beschuldigd.

Het is een onterechte beschuldiging en uiteindelijk blijkt dit ook, maar de twijfel die leeft bij mensen kan een druk op je uit blijven oefenen. De vinger die je altijd nawijst en de beschuldigende vinger kan in je geheugen geprent blijven. Het gevoel dat je geen betekenis hebt gehad bij de mensen die je altijd vertrouwde, maar uiteindelijk je niet vertrouwden kan je zekerheid zover beïnvloeden dat er uiteindelijk alleen de rust van de dood uitkomst brengt.

De liefde lijkt ook een reden te kunnen zijn om het leven te beëindigen. Toch komt het minder vaak voor dan gedacht. Een scheiding of de beëindiging van een relatie is tegenwoordig bespreekbaarder geworden en de eindeloze liefde lijkt niet meer te bestaan. Toch komt het voor, dat wanneer een echtgenoot overlijdt, de andere helft ook wenst te overlijden en zelfmoord pleegt. Het leven lijkt zinloos alleen en zo kunnen ze voor altijd samen zijn.

Maar ook een hopeloze liefde kan leiden tot het beëindigen van het leven, al is dit niet een vaak voorkomend gebeuren. Vreemdgaan blijkt ook nog wel eens een reden te zijn. het naar buiten moten komen met deze gebeurtenis, of wanneer iemand betrapt is en het wordt wereldkundig gemaakt, kan zo'n invloed uitoefenen dat er voor deze perswoon geen andere uitweg meer lijkt te zijn.

Een ernstige ziekte, veel pijn en weinig begrip en hulp, kan ook tot een zelfmoord leiden. Wanneer er steeds wordt gedacht dat je niets meer wilt, terwijl je niet meer kun, wanneer er geen begrip is en mensen laten het afweten, wanneer de medicatie die je krijgt niet of nauwelijks werkt en wanneer de pijn zo groot is dat je die bijna niet meer kunt verdragen dan is de weg naar de dood nog de enige weg om bevrijd te worden van je last en pijn.

Depressief zijnde mensen hebben de neiging ook vaak om aan zelfmoord te denken, of het ook daadwerkelijk doen. Het besef van de omgeving die laat weten van ze te houden en niet zonder ze te kunnen, weerhoud veel mensen van zelfmoord. Soms is alles zo zwart en donker voor deze mensen, dat de omgeving in hun ogen beter af is zonder hen en ondernemen zij toch deze daad. Het besef van de liefde om hen heen is er ook niet meer.

Kun je het voorkomen?

Alleen wanneer iemand in deze problemen zit, wanneer iemand aangeeft hulp te willen hebben, want dat het op deze manier niet gaat, dan is het mogelijk te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat dat altijd opgaat, maar het kan. Door hulp te zoeken en gesprekken aan te gaan, mogelijk met medicatie, dan kunnen sommige mensen anders tegen het leven en de dood aan gaan kijken, maar niet iedereen is gebaat bij deze hulp. De depressieve klachten kunnen ook aan blijven houden en uiteindelijk, ook al houd je deze persoon nog zo goed in de gaten, pleegt hij toch zelfmoord.

Er zijn ook mensen die een zelfmoordpoging doen, maar eigenlijk geen zelfmoord willen plegen. Zij zoeken hulp, maar durven het niet te vragen. Zij schreeuwen uiteindelijk om hulp, door deze poging te doen. De poging is dan ook meestal niet zo groot dat het de dood tot gevolg heeft, maar is wel ernstig. Dit moet niet worden onderschat. Vaak wordt het naar aandacht vragen verwezen, maar de aandacht moet wel serieus genomen worden. Wanneer er niet aandachtig wordt geluistert en er niet wordt ingegrepen, dan is een volgende poging misschien wel dodelijk.

Eenzaamheid, verdriet, gemis, het zijn allemaal redenen om depressief te worden, het allemaal steeds donkerder te zien en geen uitweg meer vinden of gewoon de zin in het leven te verliezen. Of het een vorm van egoisme is? Voor de één wel maar voor de ander niet.

Natuurlijk is het mooi gemakkelijk om eruit te stappen als je in de problemen zit. Je laat een hoop mensen met veel verdriet en vragen achter. Maar wanneer het leven heel zwaar en moeilijk is geworden, dan zie je je omgeving niet meer. Dan denk je ook niet meer aan jezelf, alleen maar aan rust. Leven is soms heel moeilijk. Het is daarom ook moeilijk om te oordelen, dus doe dat niet. Mensen die uiteindelijk uit het leven stappen doen dit niet ondoordacht. Zij weten wie zij achterlaten.