Zes Engelen daalde met een boodschap naar de aarde, tot dat zij besefte dat.


Zes engelen kwamen naar de aarde... Elke engel vertegenwoordigde een kracht en kwam de mens vertellen en leren...

De eerste Engel die op aarde kwam was de Engel van LIEFDE...

Hij kwam op een wereld waar de mensen met elkaar vochten en elkaar haten... Hij kwam naar de aarde om de mensen LIEFDE te geven en om ze te leren om van zich zelf en van hun mede mens te houden... Maar de Engel wist niet dat het zo'n zware taak zou zijn... De mensen wilde niet naar de Engel luisteren en joegen Hem van de aarde...

Teleurgesteld keerde Hij terug naar de andere vijf Engelen

 

Toen ging de tweede Engel naar de aarde....

De Engel van de Kracht...

Hij wilde de mensen leren wat kracht was en hoe zij daar mee moesten om gaan...

Maar ook Hij werd verjaagd...

Teleurgesteld vertelde Hij de andere Engelen dat Hij niet wist

dat de mens zo koppig was...

 

De derde Engel besloot naar de aarde te gaan...

Namelijk de Engel van Rust...

Maar ook Hij was snel terug, met de mede deling dat de mensen niet meer in Engelen geloofde...

 

Ook de vierde Engel, de Engel van INZICHT.. hield het niet lang op aarde uit...

De vijfde Engel... De Engel van vergeving...

Vroeg zich af of Hij nog wel naar de aarde moest gaan... Maar ook Hij ging en ook Hij kwam snel terug...

De zesde Engel... De Engel van verzoening

ging als laatste naar de mensen toe, maar Hij kwam terug met GOED NIEUWS... Want Hij wist wat er moest gebeuren om de ogen van de mensen te openen... Hij legde aan zijn broers en zusters uit, dat zij alle zes, tegelijk naar de aarde moesten en hun krachten moesten bundelen... Ze moesten één worden, om de ogen van de mensen te kunnen openen...

 

Toen de Engelen op de aarde aan kwamen, was er niet veel meer over van de mooie plek...

Er was alleen nog maar haat op de wereld...

 

Dus bundelde de Engelen hun krachten, om de mensheid te redden...

Toen Zij één met elkaar werden, gebeurden er een WONDER...

 

DOOR: 

LIEFDE...

KRACHT...

RUST...

INZICHT...

 VERGEVING...

EN

VERZOENING...

TE BUNDELEN....

Ontstond een wit licht dat steeds feller werd en in volume toe nam.... Op eens spatte het licht uit elkaar in miljarden stukjes, die allemaal een andere kant op gingen... En elk mens kreeg een stukje in zich, Iedereen had nu de krachten in het lichaam...

 

Het zit in iedereen