×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Wat is PBS?

Wat is PBS?


Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Zo zal het bijvoorbeeld niet meer voorkomen dat een ambulante begeleider elk jaar hetzelfde verhaal tegen de nieuwe leerkracht moet vertellen. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.

-          Positive behavior support is positief gedrag aanmoedigen.

-          Het creëren van een positieve sociale omgeving

-          Het leren word bevorderd en het voorkomt de gedragsproblemen

-          Het is een soort kapstok waar alle methodes die met gedrag te maken hebben opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd in het PBS dit voorkomt dat het vergeten word. 

De basiselementen van PBS

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

·         Het schoolteam bepaalt gezamenlijk welk gedrag van de kinderen word verwacht

·         Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.

·         Alle medewerkers worden betrokken bij de gedragsverwachtingen zo weet iedereen wat ze van de kinderen kunnen verwachten.

2. Gedrag wordt aangeleerd
Op een PBS school: gedrag word gezien als een vak, dit word elke dag geoefend en leren ze hier elke dag over.

3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd

·         Om gedrag structureel te stimuleren, ontwikkelt de school een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt.

·         De aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. Teamleden werken actief aan een verhouding van 4:1. Dat betekent vier positieve bekrachtigers tegenover één correctie.

4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie

·         De consequenties zijn voor alle leerlingen hetzelfde zodat er geen onduidelijkheid ontstaat. De kinderen weten dan ook wat hun te wachten staat.
  

5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen

·         Een belangrijk en uniek element binnen PBS is dat een actieve samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt.

·         De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert.

·         Hierbij wordt ook gezamenlijk nagedacht over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren.

 6. Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde gegevens

·         Het gedrag van alle leerlingen wordt schoolbreed geregistreerd en in kaart gebracht in een databasesysteem. De registratie van gedragsincidenten geeft scholen zicht op waar, wanneer, hoe laat en bij wie gedragsincidenten plaatsvinden.

Wat vind ik? 

Ik vind dat je PBS nog te weinig ziet op scholen, ik loop zelf stage op een middelbare school. De manier van feedback geven en positief benaderen is hier helemaal niet, zowel bij de leerlingen als bij de stagiaires en andere leraren niet. Als je feedback geeft, ga dan niet alle negatieve punten benoemen en haal die persoon niet helemaal neer, geef die persoon ook wat positieve kracht en houdt de sfeer goed. Van mij mogen meer scholen en bedrijven zich gaan richten op PBS. 

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
Ingrid Tips en meer
Interessant, ik ga het doorsturen naar een leerkracht. Op die school waar ze werkt wordt "vreedzame school" aangeleerd.
28-03-2018 14:56
28-03-2018 14:56 • 1 reactie • Reageer
YvettePhotography
Bedankt, zulke scholen worden hier inderdaad ook mee bedoeld. Zou je willen laten weten wat die leerkracht hier van vindt? feedback is altijd goed.
28-03-2018 15:18
28-03-2018 15:18 • 1 reactie • Reageer