×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Positioneren

Positioneren


Positioneren is een marketingtechniek die helpt de beeldvorming rond een product, dienst of organisatie proactief te sturen. In onze multimediale samenleving is dat steeds belangrijker; hoe mensen over een merk spreken bepaalt voor een groot deel het succes ervan. Het immer populaire en door veel studenten geroemde boek Positioneren biedt een stapsgewijze aanpak en aansprekende voorbeelden voor het toepassen van deze techniek.

Kenmerken
Aan Positioneren liggen twee principiële keuzen ten grondslag. Ten eerste is dit boek geschreven vanuit het perspectief van de manager. Het boek is zo uitgewerkt dat de lezer de kennis direct kan toepassen in een stappenplan voor zijn dagelijkse praktijk. Ten tweede wordt in dit boek een lans gebroken om bij positioneren meer van binnen naar buiten te werken: inside-out in plaats van outside-in, en te starten met een analyse van de organisatie-identiteit. Daardoor kan een externe positionering beter worden waargemaakt en is een intern draagvlak verzekerd.
De inhoud van het boek is praktisch van opzet, voorzien van aansprekende voorbeelden en stelt de lezer in staat zelfstandig een positioneringstraject uit te voeren.

Wijzigingen in de derde druk
De tekst is geactualiseerd. Ook is er meer aandacht voor vragen als: Met welke concurrenten moet je rekening houden? Alleen met die uit de eigen categorie of ook met mogelijke nieuwe spelers? Moet je bij positioneren altijd focussen op differentiatie of kun je het accent beter leggen op categorie-eigenschappen? Daarnaast komt het essentiële belang van naamsbekendheid aan de orde.

Over het boek
'Een grondig boek verluchtigd met veel tabellen, figuren, plaatjes en kaders met mini-cases. Positioneren is zo toepasbaar als maar zijn kan.' Adformatie

'Positioneren is een bijzonder duidelijk en vooral bruikbaar boek. De theorie is van heldere voorbeelden voorzien. Kortom, een aanrader voor iedereen die het bedrijfsmerk tot zijn verantwoordelijkheid mag rekenen.' Managementboek.nl
Doelgroep
Studenten in het derde en vierde jaar van het hbo. Het wordt vaak gebruikt als basis voor afstudeeronderzoek.
Beginnende professionals in marketing/corporate communicatie.