Gemis


Ik zoek je nog steeds

In alles om me heen

In iedereen, die ik ontmoet

Een hand, een blik, een kus misschien

Soms denk ik even iets bekends te zien

Dan voel ik weer wat ik voelde

De zoete pijn, dat ik je mis

Dat wat er was, er nooit meer is

Of zijn zal, maar ik blijf wachten

Tot de tranen in mijn hart,

Die vallen om de herinnering

Zullen stelpen,

en ik,

Tot ik weer zing