Als God voor ons is... | Flying Eagle

Als God voor ons is...

Bijbels vertrouwen op God 

o.b.v. Romeinen 8

Vroeger, op de lagere school, leerde ik het christelijk geloof kennen. Dit deed ik o.a. aan de hand van het Liedboek der Kerken (uit 1973).

Een van de liederen daarin van Paul Gerhardt was ‘Is God de Heer maar voor mij’. Het is een beschrijving van de woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen {hoofdstuk 8}.

Romeinen8

Het is m.a.w. volkomen Bijbels om te vertrouwen op God. Dat vertrouwen zit er bij mij dan ook diep in. Het is mij zogezegd met de paplepel ingegoten. Gelukkig maar, want er zijn best momenten in het leven dat er deuken ontstaan.

Op reis met God 

God gaat met Zijn kinderen op reis. Sterker nog, Hij gaat voor ze uit èn Hij is hun rugdekking. Hij zorgt voor Zijn kinderen op een manier, die wij als mens niet zouden kunnen bedenken. Maar jammer genoeg onderkennen veel mensen dat niet.

Nee, de mens is geneigd tot egoïsme, egocentrisch handelen. Jezelf centraal stellen is menselijk, maar de ander centraal stellen is je doel. Daarmee open je de deur voor de tegenstander, die uiteraard niets liever wil dan jou weg te trekken uit de veilige zone.

Die tegenstander fluistert je in dat God helemaal niet zo betrouwbaar is. En dat doet hij zo geniepig, dat je het langzaam maar zeker steeds meer begint te geloven. Dus ja, hij kan en zal proberen je kwaad te doen.

Maar als God voor jou is, zal die tegenstander je ten diepste niet raken. Als je Gods kind bent, ben je in Hem meer dan overwinnaar. Dan kun je veilig op reis gaan door deze vaak zo duistere wereld heen. Je vertrouwen op God zal niet beschaamd worden.

Gods maaltijd voor jou 

Romeinen8

Dat God voor ons is laat Hij ook zien in een speciale maaltijd. Het Heilig Avondmaal is Gods maaltijd voor jou. Daarin laat Hij jou zien, dat Hij te vertrouwen is. Maar ook dat Hij voor jou zorgt en het kwade overwonnen heeft.

Christenen gedenken met deze maaltijd, dat Jezus Zijn lichaam en Zijn bloed prijsgaf voor ons. Onze reis door het leven hier op aarde gaat van de wieg tot het graf langs het kruis van Golgotha. Als het goed is tenminste.

En als je eenmaal dat graf bereikt, eindigt wel het tijdelijke leven hier op aarde. Maar aan de andere kant van de doodsrivier ligt een eeuwig leven op je te wachten. Daar waar ècht niets of niemand je nog kwaad kan doen.

De weg daarheen is voor ieder mens toegankelijk. Maar iedereen moet wèl zelf een bewuste keuze maken om juist ook op die weg te gaan wandelen. Dat kan niemand anders voor je doen.

Ga jij mee op reis? Eet je met ons mee?

 
Romeinen8

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
You share. We pay your share.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.