Rebellie


*Sinds wanneer werd het eenvoudige concept, om de Aarde als een betere plaats voor onze kinderen achter

te laten, een vorm van rebellie ?

Nodig vriend uit