Agressie bij plagen en pesten

Agressie bij plagen en pesten

Bij pesten kan het ook weleens gebeuren dat er agressie komt kijken. Om een goed beeld te geven van wat dan agressie exact is, gaan we in deze post daar wat dieper op in. Ik deel een aantal definities en laat je kennismaken met het aspect agressie en hoe dat dan gekoppeld is aan pesten. Wanneer je ook de eerdere posts leest, dan zul je merken dat je steeds meer en meer een overzicht zult gaan krijgen over plagen en pesten en ook de gevolgen die dit meebrengt voor de gepeste, maar ook de pester en ook de omgeving van beide partijen. Dus lees vooral alle posts als je meer wil leren over plagen en pesten en de impact en mocht je vragen hebben, schroom dan niet om deze in een reactie te stellen.

Definitie van agressie 

  1. Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen.
  2. Agressie is gewelddadig gedrag dat wordt gebruikt om schade toe te brengen aan een ander. Dit kan zowel door middel van fysiek geweld als door dreigen of domineren.
  3. Agressie is gedrag, ontstaan vanuit de oermens, gedrag wat de innerlijke pijn weergeeft.

Agressie en pesten

Wellicht is het je in de vorige les al opgevallen dat de definitie van agressie aardig lijkt op de definitie van plagen. En dat kan best eens kloppen. Bij beide vormen is er sprake van een kwade handeling gericht naar een ander. Bijvoorbeeld een peuter die zand naar een ander kind gooit, een schoolkind dat een ander de huid vol scheldt, een voetbalsupporter dat zonder geldige reden na een wedstrijd auto’s vernielt, allen gedragingen die onder de noemer agressief gedrag kunnen worden geplaatst. Wat agressie echter anders maakt dan plagen, is dat er bij agressie een intentie is om een ander daadwerkelijk schade toe te brengen. Bij plagen hoeft dit niet altijd de intentie te zijn. Jongens en meisjes tonen beide evenveel agressie. Echter de manier waarop dit geuit wordt is wat anders. Jongens hebben meer de neiging om hun agressie fysiek te uiten, terwijl meisjes meer de neiging hebben om hun agressie verbaal te uiten.

Vormen van agressie

Er zijn vijf verschillende vormen van agressie te onderscheiden, namelijk:

  1. Expressieve agressie: Bij deze vorm van agressie uit een persoon zijn agressie niet zozeer op een persoon, maar meer op een bepaalde situatie of organisatie. Men toont de eigen gevoelens, zoals woede of frustratie.
  2. Frustratie agressie: Expressieve agressie kan veranderen in frustratie agressie wanneer deze niet goed wordt aangepakt. Bij deze vorm van agressie worden emoties snel en onverwacht getoond. Emoties lopen bovendien snel op, waardoor een verminderde controle over het eigen gedrag ontstaat. Deze vorm van agressie kan al snel uitmonden tot een uitbarsting van geweld.
  3. Fysieke agressie: Bij deze vorm van agressie gaat het erom dat er aan een ander letsel wordt toegebracht. Dit kan onder andere door te slaan, schoppen, duwen, aan de haren te trekken, krabben of door een object naar een persoon te gooien. Ook kan het door anderen aan te vallen, waarbij lichte of ernstige verwondingen worden toegebracht.
  4. Instrumentele agressie: Deze vorm van agressie verwijst naar het bewust gebruikmaken van agressie om een bepaald doel te kunnen bereiken. Het is een bewuste actie die wordt uitgevoerd. Een voorbeeld van deze vorm van agressie is het uiten het dreigingen.
  5. Onbeheerste agressie: Bij deze vorm van agressie is de persoon in kwestie vaak onvoorspelbaar en snel gewelddadig. De realiteitszin ontbreekt volledig en vaak heeft dat te maken met een verslaving en/of een psychische stoornis.


onderwijs

Gedragsproblemen en trauma

Een gedragsprobleem ontstaat over het algemeen door bepaalde ervaringen die men meemaakt, zoals bijvoorbeeld een traumatische ervaring. Wanneer we het hebben over gedragsproblemen, hebben we het over steeds dezelfde terugkerende problemen bij een persoon. Het gedrag dat deze persoon vertoont is veelal ongewenst gedrag voor omgeving of voor de persoon zelf. Gedrag waar je dan bijvoorbeeld aan kan denken is anderen pijn doen, dingen stuk maken of voortdurend lawaai maken. Dit zijn gedragingen die ook voorkomen bij pestgedrag.  Deze vorm van gedragsproblematiek wordt ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd.
Op het moment dat personen zichzelf schade toebrengen vanwege probleemgedrag, spreken we van internaliserend probleemgedrag. Je kunt hierbij denken aan depressie, faalangst, fobie, enzovoort. Dit internaliserende probleemgedrag is vaak moeilijker op te merken, hierdoor wordt de ernst van het probleemgedrag niet altijd juist ingeschat. De onverwachte zelfmoorden in onder meer België en Nederland, duiden goed de ernst van dit probleem aan.
Het is goed om beide op te kunnen merken zodat je een gesprek aan kunt gaan. Het herkennen en erkennen van het probleem dat speelt is veelal al een eerste stap die gezet kan worden om de grootste impact weg te nemen. Wees je wel ten allen tijde bewust van wat je zelf aankan in een gesprek en wanneer je dient door te verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
Op het moment dat een jeugdige in het gedrag al dusdanige problematiek laat zien die middels gesprekken niet meer zichtbaar verbetert, dan is het raadzaam om meer gespecialiseerde hulp in te schakelen.
Eigen grenzen weten en kunnen en durven aangeven is vooral bij dit onderwerp ontzettend belangrijk. Ieder individu zal met dit onderwerp net iets anders omgaan, veelal komt dit voort uit opvoeding maar vooral ook eigen ervaringen. Juist als je zelf deze ervaringen kent, is het nog belangrijker om je eigen grenzen te weten en deze te kunnen en durven aangeven naar de ander toe.

Wie zou deze post volgens jouw ook moeten lezen? Deel gerust! 

Lees meer over plagen en pesten: 

Promote: support and profit

Support vanrupstotvlinder with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More4 comments