Als een lege bladzijde


Stil, in een hoekje gezeten

Als een geknakte bloem op een vaas

Een tranendal nog net de baas

Hunkerend naar een snelwerkend geweten


Onschuldig, met de vinger nagewezen

Beschuldigd van helse praktijken

In elkanders ogen nooit meer kunnen kijken

Een lege bladzij valt niet meer te lezen


De kunst om afstand te nemen

Is stil zijn, als een onbeschreven blad

Waar men geen genoegen in heeft gehad

Waar geen enkel plezier van valt te claimen