Een freestyle tekening met een geweldig mooi gedicht geschreven door Hanneke Woudstra
(met goedkeuring van haar https://www.facebook.com/jrjanssenhuitema.gedichten  )

ONTMOETEN
geen knuffel, geen kussen geven
wel ogen die je toe stralen
handen, warm uitgestoken
monden met lucht kussen
het is allemaal surrogaat
je wilt kussen geven
je wilt elkaar omarmen
de ander voelen en ruiken
de onmacht in de wereld
door iets wat je niet kunt zien
ontwricht de hele maatschappij
alleen met respect komt het klaar
Hanneke Woudstra©


#artbyrosalien #handmade #ontmoeten 

https://www.facebook.com/jrjanssenhuitema.gedichten 

ONTMOETEN - Freestyle creatieve tekening


Comment with a minimum of 10 words.
Monetization is required
44 comments