Autisme is geen ziekte maar een manier van zijn

Autisme is geen ziekte maar een manier van zijn

2 april begon de Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Autisme Fonds organiseren rond deze dag de Autismeweek: een hele week met activiteiten over autisme en voor mensen met autisme, hun familie en alle andere belangstellenden.

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

Van zaterdag 2 april tot en met zaterdag 9 april vindt de Autismeweek 2022 plaats. Het thema is ‘Grenzen’.

Mensen met autisme worden vaak gezien als mensen met een beperking. Dat is onzin, vindt Akke Schuurmans. Zij pleit er zaterdag, op Wereld Autisme Dag, voor om mensen met autisme eerder ‘andersdenkend’ of ‘neurodivers’ te noemen.

Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More6 comments