@hans1671102377

Ik post wat ik zie, lees, luister, denk en tegenkom in boeken, tijdschriften en internet.  Mooie, leuke, minder leuke en voor mij waardevolle artikelen over dierenwelzijn/ klimaat/ muziek/ boeken / video's, enz.. Dat doe ik ook met zaken of inzichten waarmijn interesse naar uit gaat en waarvoor ik warm loop. Het kost me geen enkele moeite om dagelijks zaken te vinden die wat mij betreft een groter publiek verdienen. Reacties zijn welkom.