Hans
126 followers • Joined 23 Apr, 2017
Pensionado met een brede interesse wat er in de wereld gaande is. Met name op het gebied van dierenwelzijn, milieu, klimaat, economie, politiek, muziek, boeken en ICT. Ik ben geen blogger maar een deler.
MORE
You need Yoors Premium to unlock this option. Upgrade