Hans

Member since: 23-04-2017

Pensionado met een brede interesse wat er in de wereld gaande is. Met name op het gebied van dierenwelzijn, milieu, klimaat, economie, politiek en ICT. Beter goed gejat dan slecht bedacht? Het belangrijkste is om de lezer te overtuigen met harde feiten (wèl met bronvermelding!) en stevige argumenten. Tenslotte is niemand ‘eigenaar’ van een bepaalde theorie of redenering. Daarom bent u geheel vrij om mijn argumenten te benutten in uw eigen betoog, zonder bronvermelding of woord van dank.
MORE