Wraak (21)


(Later in 2014)

Olivier had eindelijk de koffer open gekregen. Hij was bedekt met modder en veel viezigheid, geen eenvoudig klusje. Volgens hem moesten het…papieren geweest zijn.

Was dat wat ik Nadia in het water had zien gooien? Het viel niet mee, haar vanop afstand te blijven controleren, zelfs niet als maker. Het commando was niet gegeven. Haar vrije wil nam het steeds meer over.

Er was amper iets te onderscheiden. Papier dat net nat was, was nog te drogen, maar daarna trad vervolgschade op. Alles was behoorlijk beschimmeld.

Het leken … lijsten. Maar waarvan?

Voor zover dat nog kon hoopte Olivier, toch nog wat droog te krijgen.

Hij stond over zijn tafel gebogen toen een stem vroeg: “Mijnheer directeur, Kan ik u even spreken?”

Hij deed de koffer dicht en stopte hem onderaan zijn kast. “Zeker Agnes,” zei hij, “kom binnen.”