RandomWoord - Genieten


Ik kijk uit het raampje naar het voorbij flitsende landschap. Het is een ruig landschap, een woeste stroom water volgt dezelfde route als de trein waar ik in zit. Er liggen veel rotsen in de stroom, ook aan de rand van het water en er staat af en toe een kale boom langs de kant. Het zonnetje staat fel te branden aan de hemelblauwe lucht.

Het ziet er prachtig uit, ik zou er graag willen lopen, genietend van het bulderende geraas van de grote waterval in de verte. Het kristal heldere water glinstert in de zon, als een golvende deken van kleine kristallen. Met een zucht laat ik me iets onderuit zakken op de niet al te comfortabele bank. De reis zal nog een tijdje duren, pas in het begin van de avond zal ik op mijn bestemming aankomen, na drie dagen onderweg te zijn geweest. Deze mooie dag zal ik doorbrengen in deze kale coupé, op mijn zelf meegenomen kussentje op de houten bank. Jammer, het landschap ziet er zo aanlokkelijk uit.

Plotseling begint de trein snel aan vaart te minderen, ik moet me vasthouden om niet van de bank af te glijden. Mensen kijken verschrikt op, de gesprekken verstompen. Met piepende remmen komen we tot stilstand.

"Wat is er aan de hand?" vraagt een jongetje wat wij allemaal denken.

"Geen idee," antwoord een vrouw, vast de moeder, "misschien ligt er iets op het spoor?" De gesprekken komen weer op gang nu we van de schrik bekomen zijn. Ik luister nauwelijks en kijk weer naar buiten. Het water stroomt ongestoord verder, beukend tegen de rotsen die het tegenkomt op zijn pad. Er drijft een dode boom in de stroom, heen en weer geslingerd in de kolkende massa. Dan zie ik hem al niet meer, zo snel stroomt het water hier. Dan klinkt er een krakende stem door de coupé:

"Beste mensen, helaas moet ik u mededelen dat onze reis voorlopig even gestaakt zal zijn. Er ligt een grote boom op het spoor. De verwachting is dat we met een halfuur weer verder kunnen reizen. Voor wie wil is er de mogelijkheid om bij de voorste coupé de trein te verlaten om even de benen te strekken. Excuses voor het ongemak." Ik kijk op, naar buiten? Zei hij dat? Snel kom ik overeind, mijn camera pakkend. Gelukkig zit ik bijna voorin en ben ik snel bij de coupé waar we naar buiten mogen. Het is een grote afstap naar beneden, maar er staat een behulpvaardige man iedereen te helpen. Ik kijk hem glimlachend aan. De warme zonnestralen branden meteen op mijn huid, maar het kan mij niks schelen. Ik blijf genietend staan. 


Deze tekst heb ik geschreven naar aanleiding van de Random Woord uitdaging van Mygirlylife. Als je mee wilt doen, krijg je een woord toegestuurd via een persoonlijk berichtje, en is het aan jou de taak om een kort stukje te schrijven waarin dat woord ten minste 3x voorkomt. Het mag zoals ik gedaan heb een verhaaltje zijn, maar ook iets totaal anders, wees vooral creatief daarin! 

Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd, welk woord denken jullie dat ik gekregen had?

Yoors-Uitdaging: RandomWoord

Dit is de startpost voor deze uitdaging!