Het Malieveld in Den Haag is flink beschadigd door boerenprotest | Hans

Het Malieveld in Den Haag is flink beschadigd door boerenprotest

Vorig jaar is het Malieveld nog opgeknapt. Toen is onder meer de grasmat verstevigd en is er gedeeltelijk een nieuw afwateringssysteem met een nieuwe ondergrond aangelegd.

boeren

De tractors hebben veel diepe bandensporen achtergelaten op de randen van het terrein. Ook is de bodem aangedrukt door de zware voertuigen. Op diverse plekken is het gras stuk gereden. Ook lag er donderdag na het vertrek van de boeren veel afval, zoals gebroken glas, op het veld.

De schade is des te pijnlijker omdat de boeren in online en op Twitter propagandavideo’s de suggestie wekten dat ze het gebied zorgvuldig opgeruimd achterlieten.

Schade voor Cirque du Soleil

De demonstratie zou eigenlijk alleen op de Koekamp zijn, omdat het Malieveld deels bezet was door Cirque du Soleil. Die hebben woensdag hun voorstelling moeten afblazen vanwege de demonstratie. De 3000 mensen die hier een kaartje voor hadden, krijgen hun geld terug.

De Stentor

Staatsbosbeheer

Gemeente De Bilt gaat schade verhalen op protesterende boeren

De vijf geboden van het demonstratierecht werden met handen, voeten en tractors overtreden door de boeren 

 1. De agrariërs negeerden hierbij de meest elementaire verkeersregels door met industriële landbouwvoertuigen dwars over snelweg en berm richting het Malieveld te banjeren. De doorgaans keurig geregelde Hollandse wegen veranderden voor een dag in een Bangkoks kruispunt met kapotte stoplichten. Complete chaos, orde verstoord. 

2. Gij zult niet vernielen
De ramboeren zetten hun slooptocht voort bij het vervolg op de boerendemonstraties in Den Haag. In Den Haag werd de omheining van het Malieveld aan gort gereden door een tractor. Met de 220 paardenkracht van een ‘Venetiaans-rode’ trekker werd de monumentale deur van het Groningse provinciehuis ingebeukt. Ook een aantal dranghekken werden uit de grond getrokken door oprukkende trekkers. De Groningse ramboeren zijn opgepakt en zitten vast. De geëiste straf is nog niet bekend. Maar niet getreurd, een eventuele boete kunnen ze best betalen. Een van de relrijders bleek in 2017 en 2018 een slordige 164.413,36 euro aan EU-subsidies te hebben gekregen.

3. Gij zult het verkeer niet hinderen
Demonstreren mag, maar de mensen moeten wel gewoon naar hun werk kunnen. En om deze reden is een asterisk bij artikel 9 van de grondwet geplaatst: de burgemeester of politie mag het protest gewoon stilleggen wanneer het verkeer dusdanig geblokkeerd wordt. Op dinsdagochtend 1 oktober een file van trekkers richting Den Haag. De voertuigen werden massaal geparkeerd op het Malieveld en zorgden voor een van de langste ochtendfiles ooit in de Nederlandse geschiedenis. 

4. Gij zult de bevelen der politie gehoorzamen
 Weigering van een politieorder kan leiden tot een kloeke boete van liefst 380 euro. Maar in de situatie van een demonstratie is het belang nog hoger. De website van het OM meldt namelijk dat politiebevelen zwaarder wegen in een situatie van verstoorde orde. Weigering leidt dan tot zwaardere straffen. Hoe veel zwaarder? De website van het OM is weinig verhelderend (‘denk aan taakstraffen’), maar dat maakt het alleen maar angstaanjagender. 

5. Gij zult niet beledigen
Belediging klinkt wellicht, in de context van het bovenstaande, als een onschuldig gebod. Maar vergis u niet: de naam der politie mag niet in ijdelheid gebruikt worden. Het beledigen van een agent (of: ambtenaar in functie) in een openbare ruimte kan leiden tot een arrestatie plus een boete van 600 euro. Eén boer kon zijn emoties niet bedwingen tijdens de agrarische opstand van 1 oktober: hij beledigde een agent. Helaas was de desbetreffende belediging zo schuin dat geen enkele nieuwsbron het waagde deze te printen. Maar, gekeken naar de leuzen en protestborden die de voorbumpers van de tractors sierden – bijvoorbeeld: “Een land zonder boeren is als Amsterdam zonder hoeren”, “Provincie stik in deze stof”, en het weinig creatieve: “links=kut” – laat de gebruikte belediging zich raden.

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.