Ben jij voldoende geindividueerd?


Individueren

In de psychologie is Individuatie een begrip dat beschreven wordt door Jung. Volgens Jung gaat het hier om het proces van ontwikkeling van het bewustzijn van je eigen uniekheid, een groeiproces dat je door maakt als je volwassen wordt. Je individueert en differentieert je van andere personen. Door dat proces ontstaat dus je "IK" of je "EGO".

Het doel van het doormaken van dit proces, is dat je jezelf ' verwerkelijkt', en je je bewustzijn verruimt, wat zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid!

Volgens JUNG is Individuatie het zo volledig mogelijk verwerkelijken van wat er in je zit, en dat is het belangrijkste doel in ons leven.

Deze informatieve tekst heb ik geschreven aan de hand van informatie op Wikipedia

Quote

"Dit individuatieproces beantwoordt eigenlijk aan de natuurlijke loop van het leven, waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was."

C.G. Jung

Nu blijkt dus dat mijn eigen individuatieproces niet goed verlopen is, en ik dit bewustzijn van eigenheid niet voldoende heb. Eigenlijk iets dat ik al wel 'wist' of 'voelde', maar wat nog nooit op deze manier aan mij is uitgelegd.

Dat proces mag ik dus gaan doormaken, en dat schijnt tijd nodig te hebben (ik ben nu 44 ;-) ).

Dat is iets moois, iets spannends. Het maakt me nieuwsgierig, maar ook een beetje bang … wordt vervolgd …

#individueren #ego #individuatieproces #eigenheid #jung #differentieren #ik #individu