Miljoenen weten hoe het zit, jij ook of slaap je nog?


Miljoenen mensen komen in opstand...

Over de hele wereld zijn er demonstraties en komen steeds meer mensen in opstand. Het gaat niet langer meer om kleine groepen mensen maar om duizenden. Duizenden mensen die het niet eens zijn met de corona maatregelen en zich zorgen maken over de toekomst. Deze grote groepen bestaan niet uit provo’s en werklozen. Er zijn wetenschappers, doktoren, oud militairen en politie-agenten. Leraren, eigenaren van bedrijven. Uit alle lagen van de bevolkingen komen mensen samen om hun geluid te laten horen. Ze kijken niet de andere kant op. Ze wachten niet geduldig af. Ze maken zich grote zorgen over de vrijheid van hunzelf, hun naasten en u en mij.

Dit heeft niet te maken met de ongehoorzaamheid van deze mensen. In beginsel voelen zij zich niet gehoord. Al ruim vijf maanden lang voelt men zich ongehoord en genegeerd.
Ondertussen zijn het enkel de grote mega bedrijven die overeind gehouden worden. Het zijn zij die aan de top staan van deze coöperaties, die aan tafel zitten met wereldleiders. Deze bedrijven die miljoenen verdienen aan burgers zijn nu stil. Vraagt u zich niet af waarom ze geen hand uitsteken? Waarom ze niets doen!

De onvrede is niet gebaseerd op wat voor theorie dan ook. De theorieën die er zijn, zijn op de eerste plaats een manier geworden om iets de schuld te geven van de wereld waarin we terecht zijn gekomen. Al zou het virus wel echt een groot gevaar zijn. De maatregelen richten veel meer schaden aan. Ze zijn niet proportioneel.

corona

Nieuwe Wereldorde is een benaming voor een vermeend conglomeraat, gevormd uit bedrijven, zakenmensen en politici, dat zou streven naar een wereldregering met als doel een totalitaire machtsovername. Follow the money!

Een wereld waarvan het financiële systeem al jaren lang uitgeput is. Volledig failliet! Een reset waaraan gewerkt wordt. Niet om uw welvaart en welzijn te bevorderen maar om macht te behouden. Om nog meer macht naar zich toe te trekken en te zorgen dat u enkel volgzaam dat kunt krijgen/kopen wat zij u willen bieden.

Hoe de agenda ook daadwerkelijk zal zijn. Een bevolking die zich ongehoord en onderdrukt, zal in opstand komen. Daar van weg kijken is alsof je in het verleden naar een land met dictatuur kijkt en zegt,.. ach die bevolking moet niet zo mogelijk doen.

 Wie later zegt “We hebben het niet geweten”, die mag zich dan schamen voor deze aflatende houding. Wanneer er straks overal andere regeringsleiders zitten, geloven we die dan blindelings? Heeft de mensheid niets geleerd van de geschiedenis?


Hoe ver laten we het komen?
Welke wereld dragen wij over aan onze kinderen en de volgende generaties?

corona

Ik zie hoe journalisten klappen krijgen van ME’ers en politie en ze schreeuwen dat ze van de pers zijn. Ik heb gezien hoe oudere mensen met grof geweld aangepakt werden. Overal over heel de wereld waar een Corona regime bestaat, zien we dezelfde problemen ontstaan. Geen enkele politicus heeft de moeite gedaan om deze mensen met empathie ter woord te staan. Geen open debat, geen toenadering. Enkel is er aandacht voor het grote enge corona monster.


Duizenden artsen en wetenschappers die samen de wereld wakker willen schudden. Aangeven dat ze “fout zitten”. Dat ze het mis hebben. Een medicijn welke verboden wordt terwijl het veelvuldig effectief bewezen werd. Bedrijven die kapot gaan aan de maatregelen. 

Absurd hoge boetes en overal in elk “corona” land zie je hoe politici, politie/me en zelfs militairen e.a. cruciale beroepsgroepen die normaal gesproken zo vitaal zijn voor onze maatschappij zich niet aan de regels houden. 


Dit gaat per land om een aardig percentage van de bevolking. Zij werden niet ziek en zij werken mee aan het instandhouden houden van een wereld van tegenstrijdigheden. Zij helpen direct en indirect mee. Ze maken onderdeel uit van een steeds groter groeiend probleem.

Democratie enkel alleen wanneer het volk die democratie ook daadwerkelijk als een democratie kan zien en ervaren. Wanneer een steeds grotere groep van de wereldbevolking zich onderdrukt voelt, is het dan geen tijd om eens echt na te gaan denken over waarom ze dat zo ervaren?

corona

Hoe kan het dat alles wat er nu gebeurd gedocumenteerd is? Alsof er een draaiboek gebruikt wordt? Doe er zelf onderzoek naar wanneer je nog niet inziet dat er een hoop mis zit. Dat er welvoeglijk alle reden is voor bezorgdheid. Agenda 21 en Agenda (20)30. Ga er eens over lezen. Lees over lock-step en realiseer je dat er documenten te vinden zijn die door bestaande organisaties gemaakt zijn. Organisaties waar grote machtige mensen achter zitten. De rijkste ter aarde. Vraag je af waarom een Bill Gates alles wist te voorspellen. Vraag je af waarom deze man jaren geleden al investeerde in vaccin-makers. Een waarom er patenten zijn op “corona” test-kits die al jaren geleden werden aangevraagd. Waar zaken zo voorspelbaar zijn en er zo’n cyclische structuur in zit. Wanneer er zoveel willekeur is in wat wel en niet mag en kan per periode. Wanneer er zoveel tegenstrijdigheid is. Wanneer cijfers niet kloppen met de maatregelen die getroffen worden.. Zet jou dat dan echt niet aan het denken?

Het is tijd om massaal wakker te worden en je te realiseren dat dit niet om onze gezondheid gaat. Het is niet langer meer het juiste om je mond te houden. Waar u ter wereld ook bent. Het is tijd om op te staan. Tijd om je uit te spreken. Tijd om onze vrijheid terug te pakken en de grote openbaring van de waarheid af te dwingen. Tijd om te gaan zien hoe de wereld echt in elkaar steekt. Hoe we al decennia lang dom gehouden worden. Er komt een nieuwe tijd aan! Die kan mooier zijn dan ooit of juist donker! Wordt wakker en sta op voor uw rechten en die van uw geliefden en nabestaanden. De onderdrukking wereldwijd moet stoppen. Begin met "normaal" te doen, niet mee te gaan in de paniek-cultuur die ons wordt opgelegd. Niet zwijgzaam en volgzaam te doen. Het normaal leven is de kern van verzet tegen een totalitair regime die voor ons ogen zich uitvouwt en opbouwt tot een wereld waarin we zelfs niets meer te zeggen hebben m.b.t. ons eigen lijf en waar we ons begeven.

Comment and receive 25 YP 25
I'm very bored xd
#kingsday Hello friends and friends of yors didn't it happen to them that suddenly they're having fun and they're great and suddenly they get bored a lot? well that's what happened to me today haha and you in what way are you having fun? how would you do to quit boredom? leave me your opinion in the comments
Comment and receive 25 YP 25
My Presentation
#iamnewhere Hello My name is Jhade I introduce myself, I am new to yoors friends of mine and friends of mine a hug and a warm and tender greeting from my beautiful home:3 for everyone, I started to think carefully at the beginning of this interesting writing I wanted to tell you what was my experience with yors but if I am sincere I would not have the exact words to be able to describe that immense emotion that I felt when discovering a page as great as this, I hope that for you the experiences in yoors that you have are very good as mine were and the truth if I tell you I had no idea of the existence of this wonderful and incredible page nor that I was going to have such beautiful and fun experiences. Although I haven't been long so let's say in the present but I really love a lot and I would like to gather new good experiences and new knowledge about how it works so that I can become an expert in the use of yoors and thus get to help many people can start using it in the future, I met this platform through some friends let's say that in the bottom of my heart I want them xd, PD: (If you read this I owe them a hahaha). Also that thanks to this page yoors I can develop myself let's say something like a writer when writing publications since so with those conditions it offers it is much but much more interesting to get and inspire the thousand to write with all my heart, and more than my passion is to write stories and novels, I can tell you a thousand and a nonsense that may occur to me in my head of coconut: D:D (Although if I am sincere to you, sometimes I don't even understand them hahaha). Peero still would be very interesting to be able to express around here and tell how a whole chatter as I have always loved, since I was just a little girl, it is already one of the gifts that my God gave me and I thank him very much another of my gifts would be Draw, but already that is another story that would leave it for another story dedicated to my passion about drawing that I will write later and I also look forward to you like even a little bit my stories that were a bit shocking, interesting, funny, sometimes strange. Is it funny you don't think? If you dare to read them complete, I just tell you, Come join together in the slightly twisted paths of these strange, but at the same time funny, sad, very tragic, but with a happy ending? , mmmm the truth just I don't know, you'd have to find out for yourself by reading my posts, so chaito, kiss; *; *;)