Miljoenen weten hoe het zit, jij ook of slaap je nog?


Miljoenen mensen komen in opstand...

Over de hele wereld zijn er demonstraties en komen steeds meer mensen in opstand. Het gaat niet langer meer om kleine groepen mensen maar om duizenden. Duizenden mensen die het niet eens zijn met de corona maatregelen en zich zorgen maken over de toekomst. Deze grote groepen bestaan niet uit provo’s en werklozen. Er zijn wetenschappers, doktoren, oud militairen en politie-agenten. Leraren, eigenaren van bedrijven. Uit alle lagen van de bevolkingen komen mensen samen om hun geluid te laten horen. Ze kijken niet de andere kant op. Ze wachten niet geduldig af. Ze maken zich grote zorgen over de vrijheid van hunzelf, hun naasten en u en mij.

Dit heeft niet te maken met de ongehoorzaamheid van deze mensen. In beginsel voelen zij zich niet gehoord. Al ruim vijf maanden lang voelt men zich ongehoord en genegeerd.
Ondertussen zijn het enkel de grote mega bedrijven die overeind gehouden worden. Het zijn zij die aan de top staan van deze coöperaties, die aan tafel zitten met wereldleiders. Deze bedrijven die miljoenen verdienen aan burgers zijn nu stil. Vraagt u zich niet af waarom ze geen hand uitsteken? Waarom ze niets doen!

De onvrede is niet gebaseerd op wat voor theorie dan ook. De theorieën die er zijn, zijn op de eerste plaats een manier geworden om iets de schuld te geven van de wereld waarin we terecht zijn gekomen. Al zou het virus wel echt een groot gevaar zijn. De maatregelen richten veel meer schaden aan. Ze zijn niet proportioneel.

corona

Nieuwe Wereldorde is een benaming voor een vermeend conglomeraat, gevormd uit bedrijven, zakenmensen en politici, dat zou streven naar een wereldregering met als doel een totalitaire machtsovername. Follow the money!

Een wereld waarvan het financiële systeem al jaren lang uitgeput is. Volledig failliet! Een reset waaraan gewerkt wordt. Niet om uw welvaart en welzijn te bevorderen maar om macht te behouden. Om nog meer macht naar zich toe te trekken en te zorgen dat u enkel volgzaam dat kunt krijgen/kopen wat zij u willen bieden.

Hoe de agenda ook daadwerkelijk zal zijn. Een bevolking die zich ongehoord en onderdrukt, zal in opstand komen. Daar van weg kijken is alsof je in het verleden naar een land met dictatuur kijkt en zegt,.. ach die bevolking moet niet zo mogelijk doen.

 Wie later zegt “We hebben het niet geweten”, die mag zich dan schamen voor deze aflatende houding. Wanneer er straks overal andere regeringsleiders zitten, geloven we die dan blindelings? Heeft de mensheid niets geleerd van de geschiedenis?


Hoe ver laten we het komen?
Welke wereld dragen wij over aan onze kinderen en de volgende generaties?

corona

Ik zie hoe journalisten klappen krijgen van ME’ers en politie en ze schreeuwen dat ze van de pers zijn. Ik heb gezien hoe oudere mensen met grof geweld aangepakt werden. Overal over heel de wereld waar een Corona regime bestaat, zien we dezelfde problemen ontstaan. Geen enkele politicus heeft de moeite gedaan om deze mensen met empathie ter woord te staan. Geen open debat, geen toenadering. Enkel is er aandacht voor het grote enge corona monster.


Duizenden artsen en wetenschappers die samen de wereld wakker willen schudden. Aangeven dat ze “fout zitten”. Dat ze het mis hebben. Een medicijn welke verboden wordt terwijl het veelvuldig effectief bewezen werd. Bedrijven die kapot gaan aan de maatregelen. 

Absurd hoge boetes en overal in elk “corona” land zie je hoe politici, politie/me en zelfs militairen e.a. cruciale beroepsgroepen die normaal gesproken zo vitaal zijn voor onze maatschappij zich niet aan de regels houden. 


Dit gaat per land om een aardig percentage van de bevolking. Zij werden niet ziek en zij werken mee aan het instandhouden houden van een wereld van tegenstrijdigheden. Zij helpen direct en indirect mee. Ze maken onderdeel uit van een steeds groter groeiend probleem.

Democratie enkel alleen wanneer het volk die democratie ook daadwerkelijk als een democratie kan zien en ervaren. Wanneer een steeds grotere groep van de wereldbevolking zich onderdrukt voelt, is het dan geen tijd om eens echt na te gaan denken over waarom ze dat zo ervaren?

corona

Hoe kan het dat alles wat er nu gebeurd gedocumenteerd is? Alsof er een draaiboek gebruikt wordt? Doe er zelf onderzoek naar wanneer je nog niet inziet dat er een hoop mis zit. Dat er welvoeglijk alle reden is voor bezorgdheid. Agenda 21 en Agenda (20)30. Ga er eens over lezen. Lees over lock-step en realiseer je dat er documenten te vinden zijn die door bestaande organisaties gemaakt zijn. Organisaties waar grote machtige mensen achter zitten. De rijkste ter aarde. Vraag je af waarom een Bill Gates alles wist te voorspellen. Vraag je af waarom deze man jaren geleden al investeerde in vaccin-makers. Een waarom er patenten zijn op “corona” test-kits die al jaren geleden werden aangevraagd. Waar zaken zo voorspelbaar zijn en er zo’n cyclische structuur in zit. Wanneer er zoveel willekeur is in wat wel en niet mag en kan per periode. Wanneer er zoveel tegenstrijdigheid is. Wanneer cijfers niet kloppen met de maatregelen die getroffen worden.. Zet jou dat dan echt niet aan het denken?

Het is tijd om massaal wakker te worden en je te realiseren dat dit niet om onze gezondheid gaat. Het is niet langer meer het juiste om je mond te houden. Waar u ter wereld ook bent. Het is tijd om op te staan. Tijd om je uit te spreken. Tijd om onze vrijheid terug te pakken en de grote openbaring van de waarheid af te dwingen. Tijd om te gaan zien hoe de wereld echt in elkaar steekt. Hoe we al decennia lang dom gehouden worden. Er komt een nieuwe tijd aan! Die kan mooier zijn dan ooit of juist donker! Wordt wakker en sta op voor uw rechten en die van uw geliefden en nabestaanden. De onderdrukking wereldwijd moet stoppen. Begin met "normaal" te doen, niet mee te gaan in de paniek-cultuur die ons wordt opgelegd. Niet zwijgzaam en volgzaam te doen. Het normaal leven is de kern van verzet tegen een totalitair regime die voor ons ogen zich uitvouwt en opbouwt tot een wereld waarin we zelfs niets meer te zeggen hebben m.b.t. ons eigen lijf en waar we ons begeven.