Hoe wilt u sterven?


#covid19 #kittywu #sterven

Mijn vriendin is verdrietig.

"Mijn ouders krijgen geen medische zorg meer. Ze vragen nu gelijk hoe je dood wilt."

Zeventig plus mag het ziekenhuis niet meer in van Rutte.

"Dat mochten jouw ouders hiervoor ook al niet", zeg ik.

"Dat is waar."


Inderdaad waar. Rijnstate in Arnhem is heel erg modern en al een paar jaar bezig met het experiment "thuis ziek zijn". Via internet wordt alles afgehandeld. Pech als je geen internet hebt, dan hoor je niet in deze moderne wereld thuis. Pech ook als je niet (medisch) genoeg geschoold bent en jouw klachten niet goed kunt omschrijven en de verkeerde diagnose wordt gesteld, dan had je maar naar school moeten gaan in plaats van op straat rond te hangen en de ene peuk met de andere aan te steken of mensen te bedreigen.
Mijn vriendins ouders zijn te oud om nog een bijdrage aan de nieuw op te bouwen maatschappij te leveren. Haar moeder is een kettingrookster en hoest 24/24 en heeft nu weer haar jaarlijkse longontsteking. Haar vader staat stijf van de kanker iets waar Rijnstate pas heel erg laat achter kwam en war de huisarts ook over het hoofd had gezien. Hij vond dat de goede man maar een paracetamolletje moest nemen.

Dat er gevraagd wordt hoe je wil sterven vind ik op zich al wonderbaarlijk. Het spuitje is bij ons alleen bestemd voor het huisdier dat lijdt, dat vinden we humaan. In Amerika is dat spuitje bedoeld als straf, de doodstraf wel te verstaan.


"Hoe wilt u sterven?"
De Dion pil is verboden dus veel opties heb je niet. Op de bahamas zal wel niet tot de opties behoren. Je mag het ziekenhuis niet in dus beademingsmachine uitzetten is ook geen optie. Het wordt dus thuis sterven. Wanneer je niet sterft aan "onderliggend lijden" zal het verstikking zijn. Ik ben benieuwd of de politie dan een onderzoek instelt naar de doodsoorzaak. Was het een kussen, wurging of...
Er is geen "hoe wilt u sterven" optie of het moet zijn dat het je lukt eerder van de honger te sterven. Die kans is klein want als we de RIVM mogen geloven is ruim 80% van de opgenomen patienten te dik. Hun "te zware" borstkas maakt het ademen al moeilijk. Een groot deel zou ook diabetici zijn. Aan hen wordt overigens niet gevraagd hoe zij willen sterven.

Vermoedelijk draagt 55+ met zwaar overgewicht en suikerziekte nog steeds bij aan de maatschappij. De vraag is voor hoelang en wie straks niet meer geholpen gaat worden. We zitten nog steeds met een bevolkingsoverschot en het is de bedoeling dat Covid19 dit gaat oplossen. Wellicht wordt het "dom" die straks mag sterven en "dom" is iedereen die zich niet aan de regels houdt en ziek wordt en zonder medische hulp sterft.

"Er wordt meer van uw zelfredzaamheid gevraagd"
schreef de huisartsengroep mij in een van hun laatste wekenlijkse brieven. Niet dat dit voor Covid 19 niet het geval was. In al die jaren heb ik mijn arts nul keer gesproken of gezien. Zelfs met hulp van MedGemak, digiD en al die andere apps nodig is het onmogelijk gebleken een afspraak te maken.