De heide in herstel, wandelen op De Posbank


Augustus is de maand van de bloeiende heide

en begin september ook nog wel!

For English click the 'select language' button.

Het was weer tijd om de wandelschoenen aan te doen, de camera-tas te pakken en vroeg te vertrekken naar een mooi heidegebied! Oke .... de wandelschoenen was ik vergeten, maar gelukkig kan ik ook wel aardig wandelen op mijn ' gewone ' schoenen.

Dit keer ging ik naar de Posbank, misschien wel het mooiste heidegebied van Nederland. Ik liep de Paarse Route van 5 kilometer. Natuurlijk was ik niet de enige. Tjonge, zelfs op een dinsdagochtend na de vakantie was het ontzettend druk in het gebied. Ik was er gelukkig regelijk vroeg, waardoor ik de eerste helft van de wandeling nog weinig mensen tegenkwam.

Bekijk in mijn blog een aantal van mijn foto's en lees informatie over de heidegebieden in Nederland!

heide

Heide is de kleine struikachtige vegetatie uit de heidefamilie. Heide komt voor in Noord-Nederland in de ontkalkte duinlandschappen en langs randen van de hoogveengebieden.

De heide in het binnenland is geen origineel natuurgebied. Doordat voedingsstoffen door begrazing uit het gebied zijn verdwenen kan de heide overleven. Zonder begrazing of afplagging zou er een bosgebied ontstaan.


heide

De schapenteelt in de Middeleeuwen zorgde al voor de grote heidevelden en zandverstuivingen.

heide

Wat een cadeautje vandaag! Ik ging naar De Posbank en daar kwam ik tijdens mijn wandeling twee keer de herder met z'n kudde en z'n Border Collies tegen.

heide

Er zijn grofweg twee soorten heidegebied, droge heide en natte heide.

Natuurlijk vind je naast heide ook nog andere planten. In de droge heidegebieden vind je vooral struikhei en bochtige smele (een grassoort). Ook korstmossen zijn kenmerkend voor droge heidegebieden. Ook zal je in het voorjaar de Brem zien bloeien en groeit de Jenerverbes in dit gebied.

De natte heidegebieden hebben echt een heel andere plantenverzameling! Voornamelijk de Dophei en Pijpenstrootje maar ook de Ronde Zonnedauw, Wilde Gagel en Klokjesgentiaan.

Hoogveenheide is nog weer een heel apart heidegebied met z'n eigen specifieke plantengroei.

heide

Je zal het al wel eens gemerkt hebben als je in een heidegebied wandelt, het is er altijd net even wat warmer. Als het zonnetje even schijnt is het meteen aangenaam, in de zomer hangt er echt een enorme hitte. Dit heet een microklimaat, en het microclimaat van de heide zorgt er voor dat er specifieke dieren kunnen leven.

In het droge heidegebied leeft de zandhagedis en de gladde slang.

In de natte heidegebieden leeft de Adder en levendbarende hagedis .

Als er voldoende vochtige plekken zijn komen er ook veel amfibieën voor, zoals heikikker, bruine kikker en rugstreeppad. Door de droogte van de laatste jaren wordt het voor die soorten wel steeds moeilijker om te overleven.

heide

De hoornaarroofvlieg, de bijenwolf, sluipwespen, de mierenleeuw, zandbijen, mestkevers en allerlei specifieke sprinkhanen en vlinders zijn kenmerkende insekten voor het heidegebied.

Zoogdieren in het heidegebied zijn bijvoorbeeld de Haas, het Konijn, de Vos en verschillende muizen.

Met veel mazzel kan je op de heide nog een Korhoen spotten, meer kans om te spotten heb je bij de volgende vogelsoorten: Nachtzwaluw, de Roodborsttapuit, de Boompieper en de Veldleeuwerik.

De toename van stikstofdioxide, zwaleldioxide en ammoniak zorgen voor een toename van stoffen in de heidegebieden. Dit leidt tot verzuring van de bodem waardoor de heide afneemt. Ook door de verdroging zijn veel heidegebieden aan het vergrassen. Hierdoor nemen grassoorten de plaats in van de heidesoorten.

Heide bloeit vaak goed in jaren dat het warm is geweest in de zomer, en als er dan in de nazomer veel regen valt. In 2018 en 2019 was het erg droog en waren de heidegebieden een grote dorre vlakte. In 2020 was het toch een 'goed jaar' voor de heide. Er werd verwacht dat het jaren langer zou duren voordat de heide zich weer een beetje zou herstellen.

Veel informatie heb ik verzameld vanuit WikiPedia. De foto's zijn onbewerkt, zonder filters, en heb ik zelf gemaakt.