Its my life - bon jovi (de zin van het leven)


Wat heeft het leven voor zin

Hoe vul je je leven in. Maak je het een ander naar de zin en wat is je

toekomstverwachting op de lange termijn. Wat is de zin van je bestaan

en heb je er zin in?

Invulling

Je kunt wat leuks maken van je leven, althans, dat wordt vaak gezegd.

Hoe maak je nu iets leuks van je leven en wat voor middelen heb je

ervoor nodig? In de eerste instantie heb je een goede basis nodig, dat

wil zeggen, dat je van huis uit een aantal dingen hebt meegekregen.

Het is de opvoeding, die aan de bakermat van je toekomst ligt en die

ook, voor een groot deel, van invloed is op je toekomst. Je toekomst

wordt er grotendeels door bepaald. Een onbezorgde, fijne jeugd, maakt

dat je ook onbezorgd de toekomst ingaat. Een moeilijke, nare jeugd,

zal een heel andere kijk op de toekomst geven. De omgang met anderen,

welke je in je jeugd hebt meegekregen, zal ook zeker een invloed

hebben op je gedrag en omgang, wanneer je op eigen benen staat. Wat

leuks maken van je leven, kan niet zomaar, ook al wordt het vaak

gezegd, er zijn teveel factoren, waardoor je leven helemaal niet zo

leuk uitpakt als je voor ogen had.

https://www.youtube.com/watch?v=9SKFwtgUJHs 


Verwachtingen

Iedereen heeft zo zijn verwachtingen van de toekomst. Iedereen heeft

zijn idealen en zal er naar streven om deze te realiseren. Het is ook

een goed streven om je idealen te willen verwezenlijken, maar soms

komt het er niet van. Het leven is namelijk niet beïnvloedbaar, het

overkomt je, zoals ook ongelukken, ziekte, ellende en dood ons

overkomt. De dood komt, wanneer je re nog niet op had gerekend, maar

ook ziek worden of een ongeluk krijgen, heb je niet zelf in de hand.

Alle mooie vooruitzichten die je had, zullen ineens als sneeuw voor de

zon verdwijnen, wanneer je te kampen krijgt met een blijvende

aandoening, een gebrek of zelfs met vreselijke pech. Je zult je

verwachtingen moeten bijstellen en proberen de zin va het leven een

andere wending te geven. Ook nu zullen er weer nieuwe verwachtingen

rijzen, opdat het leven weer opnieuw zin krijgt.

De liefde

Doordat, wij mensen, het gevoel van liefde kennen, zal dit ook een

vorm van zin in het leven geven. Liefde kan een mens op wolken laten

lopen, laten fantaseren en hoop op een fijne toekomst geven, samen met

de partner die de liefde in je hart heeft gebracht. Liefde, die je

krijgt, voor het kind, van jullie samen, is ook een drijfveer om de

toekomst open tegemoet te gaan. Maar ook hier kan er iets fout gaan.

Het verlies van een geliefde, kan de zin in het leven teniet doen. Een

scheiding, ontrouw, verlies van een dierbare, miskraam en zelfs ruzie

in de familie, kan diepgaande gevolgen hebben voor je verdere

toekomstverwachtingen.

Jouw instelling

Het ligt er een beetje aan, wat jouw opstelling is in het leven. Ben

je een positief persoon en kun je wel tegen een stootje, dan zul je

met verlies en verdriet iets gemakkelijker kunnen omgaan, dan wanneer

je zelf al niet al te positief bent en snel van je stuk gebracht zijn,

als er een tegenslag in je leven voordoet. Je instelling, over hoe je

omgaat met anderen, of je klaarstaat voor anderen en vriendelijk bent

voor anderen, zal ook zijn vruchten afwerpen, want wanneer je zelf

vriendelijk en aardig bent, voel je jezelf ook beter, dan wanneer je

negatief en nors bent naar anderen toe. Een positieve instelling zal

je zeker helpen om je toekomstbeeld bij te stellen, wanneer dat nodig

is.

De instelling van anderen

Anderen kunnen heel veel invloed uitoefenen op je leven. Mensen, die

je dierbaar zijn, kunnen je beschadigen, wanneer ze je negatief

benaderen. Wanneer je steeds tegen een muur aanloopt, wanneer je

steeds het gevoel krijgt, afgewezen te worden, dan zal de positiviteit

langzamerhand uit je leven verdwijnen. Wanneer je het anderen steeds

naar de zin probeert te maken, terwijl je er zelf niets van

terugkrijgt, dan kun je zelf deze mensen ook het best negeren. Negeren

betekend niet dat je ze niet hoeft te tolereren, maar je hoeft er geen

energie meer in te steken. De energie heb je zelf nodig om wat te

kunnen maken van je leven en zij steken geen energie in jou, dus is

het beter de ander in zijn waarde te laten en je eigen leven voorop te

stellen. Bedenk dat niet iedereen dezelfde instelling heeft als jij.

Ieder voor zich

Waarom zou je niet voor jezelf kiezen? In de praktijk werkt het niet

zo, we horen er voor elkaar te zijn. We horen naar elkaar te luisteren

en we horen begrip voor elkaar te tonen. Wanneer je hulp, een

luisterend oor en begrip ontvangt, dan is het niet zo heel erg

moeilijk om er ook voor een ander te zijn. Je kunt het ook zelf laten

merken, dat je wilt helpen, dat je kunt luisteren, dat je het

begrijpt. Daarom hoef je niet alleen voor je eigen leven te kiezen,

maar kies je voor een leven met elkaar. Toch ondervindt het merendeel,

dat de hulp maar van één kant komt. De zin om door te gaan met deze

mensen in het leven, heeft geen zin. De zin om met deze mensen een

toekomst op te bouwen, is er ook niet. De zin om je eigen leven op te

pakken, kan hierdoor wel versterkt worden.

Wat heeft het allemaal nog voor zin

Begrijpelijk genoeg, zijn er heel veel mensen die de zin van en in het

leven niet meer zien. Door een onverwachte gebeurtenis, is hun leven

totaal verandert. De steun, die ze zo hard nodig hebben, krijgen ze

niet. Niet van vrienden of familie, zelfs niet van hun partner. Dat

wat zoveel pijn doet, wordt afgedaan met dat het allemaal wel meevalt,

of dat het niet zo belangrijk is. Anderen negeren de situatie en

sluiten hun ogen voor het werkelijke probleem. De zin van je leven,

moet je duidelijk zelf kunnen zien, dat kan niet door de ogen van je

partner, familie of vrienden. Jou leven is van jou! Wil je bepaalde

dingen niet meer doen, bepaalde mensen niet meer in je leven toelaten,

kies daar dan ook voor! Wil je je eigen leven zin geven, zoek je eigen

ik, zoek een doel, waar je naar toe wilt leven. Maak van je hart geen

moordkuil, maar stel het open voor je idealen en

toekomstverwachtingen, ook al heb je die bij moeten stellen.

Je leeft maar één keer!

John Bon Jovi: Its My Life

https://www.youtube.com/watch?v=9SKFwtgUJHs 


#dezinvanhetleven