×

Yoors


Inloggen
×

YoorsGoede manier om kinderen te straffen??

Goede manier om kinderen te straffen??


Wat is een goede manier om kinderen te straffen?

 

Over straffen zijn de meningen verdeeld. De een zegt dat je leerlingen strafregels moet laten overschrijven, de ander zegt dat een conflict het best zonder straffen kan worden opgelost, omdat dit voor iedereen als een overwinning wordt ervaren.

Als je kinderen straf geeft, zorg dan in ieder geval dat je consequent straft, dus ken je eigen methode en houd je aan je eigen regels.

Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat je kinderen moet straffen. Je kunt het uitdelen van straffen voorkomen door het belonen van gewenst gedrag. Een beloning zoals een glimlach of een schouderklopje betekent erkenning van de leerkracht en dat geeft kinderen een goed gevoel.

Leerkrachten moeten duidelijk zijn over de gevolgen van het gedrag van de leerlingen. Ze moeten tegen de kinderen die overlast veroorzaken vooraf zeggen wat ze te wachten staat als hun gedrag niet stopt. Als ze het ongewenste gedrag blijven vertonen, is de straf het gevolg van hun eigen keuze.

Een leerkracht moet een passende straf kiezen. Als een leerling door de les heen fluistert, mag daar niet een middag nablijven tegenoverstaan. De straf moet in verhouding staan tot het gedrag. De straffen die uitgedeeld worden moeten ‘natuurlijk’ zijn. Als een kind de jas van een ander kind vies maakt, kan de straf zijn dat hij die jas moet schoonmaken en daarna zijn excuses moet aanbieden om het weer goed te maken. De straf moet ook afgestemd worden op de persoon. Niet buiten mogen spelen in voor het ene kind een straf, maar een ander kind zou het helemaal niet uit maken. Als een kind ADHD heeft en hij is heel druk, het kind kan niet rustig op zen stoel zitten en praat steeds, dan moet je dat kind niet in de pauze binnen laten zitten. Die kinderen hebben het juist nodig om buiten even uit te razen. Op het moment als het kind zo druk is, kan je hem beter even een rondje laten rennen om de school, zodat hij daarna weer geconcentreerd aan het werk kan.

Sommige deskundige adviseren om na schooltijd strafregels te laten schrijven waarin het ongewenste gedrag kort en duidelijk benoemd staat, Zoals: Ik mag niet praten als de juf iets aan de klas uitlegt. Daarmee leid ik de klas af. Voortaan stop ik na 1 waarschuwing. Die tekst moet de leerling dan een aantal keren overschrijven. Met zo’n straf verliest de leerling geen schooltijd, maar vrije tijd.

Een kind in de hoek of op een kruk voor in de klas zetten, is vernederend. Daarmee veroordeel je het kind en niet et gedrag. Bovendien is dat de onderlinge relatie verpest. Als een kind storend gedrag blijft vertonen, probeer dan te achterhalen waar dat gedrag vandaan komt en waarom het kind niet gewoon zijn schoolwerk doet.

Het is goed om kinderen zelf mee te laten denken over een passende straf. In het begin van het schooljaar kunnen de leerkrachten met hun klas een paar afspraken maken waar iedereen zicht het hele schooljaar aan moet houden. De leerkracht kan dan ook met de klas bespreken wat voor straffen hij/zij moet uitdelen bij welk gedrag.

Hoe je het best een kind kan straffen, hangt dus van welk gedrag het kind vertoond en van de persoonlijkheid van het kind.