Driebandplevier - aquarel


Gemaakt in 1991.

De driebandplevier is een grote vogel met een lange snavel. Ze kunnen daarmee hun prooi diep in het zand opzoeken. Het is een waadvogel en hoort bij de steltloperachtigen. Hij is familie van de kievit. Ze komen voor in de rivieren, meren en poelen van Afrika en Madagaskar. 

More