De belangrijkste draken verslaan, maar niet via elkaar


Het jaar 2019 is amper begonnen en ‘de grootste rel’ op het sociaal domein is al begonnen. Een slechter begin van 2019 had er eigenlijk niet kunnen zijn. Nashville verklaring.

Ergens begrijp ik het standpunt wel, van ondermeer Kees van der Staay en ook Kees Fieggen en Kees van Velzen, en andere ondertekenaars. De Bijbel zegt dat het een gruwel is in Gods ogen als mannen met mannen naar bed gaan, zoals bedoeld is in dezelfde bijbel dat een man en vrouw het bed delen (Leviticus 18:22). En toch vind ik die hele verklaring kortzichtig, dan zouden we immers geheel Leviticus 18 moeten aanhalen en dat begint dan bij vers 4 van dit zelfde hoofdstuk. Ik citeer vers 4 en 5:

Jullie moeten je aan míjn wetten houden en míjn leefregels volgen. Volgens díe regels moeten jullie leven. Ik ben jullie Heer God. Ja, jullie moeten je houden aan míjn wetten en leefregels – wie zich daaraan houdt, zal daardoor leven. Ik ben de Heer.

En dan vervolgens gaat het hele thema over gemeenschap hebben met elkaar op seksueel gebied. Wat wel geoorloofd is en wat niet geoorloofd is. Dat de vrouw de gemeenschap met haar man niet mag onthouden, dat je geen ontucht zult plegen, geen seks met dieren zult hebben, enzovoorts et cetera. Enfin, u kunt het zelf wel lezen.

Het is mij te gemakkelijk om te scoren op thema’s als homohuwelijk en seksuele onreinheid vanuit de Bijbel aangaande de LHTBQ gemeenschap. Pastoraal gezien is het uiteraard de dooddoener voor de huidige kerk. Laten we eerlijk zijn, dat een willekeurige ‘zondaar’, die de Bijbel leest en/of zoekende is binnen het Christelijk geloof, zich nog wel afvraagt of hij of zij zich vertrouwt voelt om met de ondertekenaars van de Nashville verklaring te spreken. Ik zou me er ongemakkelijk bij voelen als ik weet dat het standpunt van de opponent zo hard wordt gespeeld, is er nog een gemeenschappelijke grond om met elkaar in gesprek te gaan en zou de Bijbel misschien wat genuanceerder zijn als dat nu breed uit in het sociale domein wordt gespeeld?

Standpunten. Ik had ze vroeger ook, ik was in bepaalde opzichten ook rechtlijnig en week daar niet gauw vanaf. Wat recht was was recht en wat krom was was krom. Zo was het en zo zou het zijn.

De Apostel Paulus schrijft iets in Romeinen 12, de verzen 9, 10:

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.

Allereerst schrijft de Apostel Paulus aan de gemeente. Aan de broeders en zusters uit ‘de kerk’. Maar dan vers 18:

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

Hoe kunnen we vrede met alle mensen houden als we onszelf indekken met doctrines en een starre leer? Pastoraal gezien valt het zeker niet uit te leggen. Natuurlijk hebben we een mening, maar moeten we die altijd maar ventileren? In de veiligheid van het huis zeer zeker, binnen ‘de kerk’ absoluut. Het zijn de veilige plaatsen waar ‘saamhorigheid’ is, waar we ons vrij moeten kunnen voelen om onze diepste overtuigingen te delen met gelijk gestemde en soms iets minder gelijk gestemde.

Weet u, eigenlijk is het niet eens interessant om standpunten neer te zetten als ‘absoluut’. Gisteravond zaten we in een gesprek met iemand bij ons thuis en het woord ‘voortschrijdend inzicht’ kwam geregeld op tafel. Nu, datzelfde woord begint volgens mij al bij Genesis hoofdstuk 3!

Genesis hoofdstuk 3 gaat over de zondeval van de mens, over het eten van de boom van goed en kwaad. De verboden vrucht, hetgeen God voor waarschuwde en de mens niet ter harte nam!

… zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Die vrede is ver te zoeken. Er wordt over elkaar heen gebuiteld, er wordt druk op elkaar uitgeoefend, de ‘grote meerderheid’ is boos op een ‘kleine minderheid’, we luisteren niet meer naar elkaar!

Zojuist zat ik een stukje te luisteren via Youtube, met de titel zoals ik deze blog genoemd heb:

De belangrijkste draken verslaan, maar niet via elkaar.

We zullen moeten proberen om niet ‘op elke slak zout te (willen) leggen. We moeten de belangrijkste draken verslaan, maar niet via elkaar. We mogen van mening verschillen, maar zullen elkaar moeten vinden op gemeenschappelijke grond. Of we nu links liberaal zijn, of rechts, we zullen de ‘gulden middenweg’ moeten vinden om met elkaar te leven op deze ‘aardkloot’ en tegelijkertijd een manier moeten vinden als Christenen, om die anders gelovigen te betrekken bij hetgeen wij zelf voor staan of zouden willen staan.

Die weg begint, voor wat mij betreft bij de vrede met ALLE mensen. Of het nu hetero’s zijn, homo, lesbiennes, transgenders of welke geaardheid dan ook. Het begint bij jou en bij mij! Het begint bij degene die zeggen ‘volgers van Christus’ te zijn.

Natuurlijk, ook ik ben tegen de uitwassen van bepaalde groeperingen. Als ik naar de ‘dienst van liefde’ kijk (Amsterdam), of in elk geval naar de foto die er bij stond op het internet, dan zie ik de extremiteit van bepaalde homo’s en lesbo’s als een nadrukkelijk statement mij tegemoet vliegen. Ook hierin heeft de LHBTQ gemeenschap een verantwoording naar de mensen. Moet het zo extreem? Ik denk het niet. Maar die zelfde extremiteit ervaar ik op dit moment ook bij de Christelijke samenleving. Je bent voor of je bent tegen, een middenweg is er niet…

… zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen

Of toch wel?

We zullen de draken (van de wereld) moeten verslaan, maar niet via mensen!