×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
notifications_noneadd
24-10-2018 22:30
1 volger , 1 antwoord
camera_alt
Afbeelding toevoegen

Gratis website voor het goede doel ~ Huizen van Zegen


Gratis website voor het goede doel.

Dat is de oproep van Yoo.rs voor mensen met een goed doel (of charitatieve instelling). En er zijn er nogal wat als je zo even op het wereld wijde web rond kijkt.

Huizen van zegen heeft de komende twee jaar zo’n gratis website. Geregeld heb ik met Henkjan (eigenaar van Yoo.rs) hierover gemaild en overlegd, uiteindelijk zijn er 10 individuen begonnen met een gratis website te bouwen en Yoo.rs ook te laten weten wat nog zaken waren waar we tegen aan liepen en wat verbeterd kon worden, of moest worden.

Enfin, er is wat af gemaild met het Yoo.rs-team en met name Renate (dank voor al je hulp hierin, wat moesten we zonder jouw input en hulp!). En ik moet zeggen: tot op heden ben ik tevreden. Natuurlijk zijn er dingen die wat mij betreft anders zouden kunnen, denk bijvoorbeeld het delen van de link op andere multimedia platformen, je krijgt dan niet jou site naam te zien, maar die van Yoo.rs. Daar zou ik dan liever Huizen van Zegen zien en de laatste artikelen zou fijner zijn als die in een nieuw venster openen. Het is nu eenmaal niet anders en het is ook wel goed zo.

Enfin, zijn wij als Huizen van Zegen een goed doel? Dat is denk ik de vraag die ik me de afgelopen tijd wel honderd keer heb afgevraagd.

Op wikipedia vond ik dit:

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel. In het verlengde daarvan wordt de term 'goed doel' gebruikt voor charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropischvlak. De laatstgenoemde term kan ook worden gebruikt voor fondsen die eigen inkomsten hebben (uit een eerder opgebouwde investeringsportefeuille) en dus geen geld werven bij het publiek.

Veel goede doelen of charitatieve instelling functioneren door donaties van derden. Het is juist hetgeen waar ik verre vandaan wil blijven. Geld is nu niet iets waar ik me druk om wil maken in juist hetgeen waarvoor wij Huizen van Zegen hebben opgebouwd.

Huizen van Zegen draait niet om geld, maar om mensen!

Specifieker gezegd, we schrijven dit ook op de website:

Die plek willen wij jou graag aanbieden. Een plaats om te ZIJN. Een plaats waar jij (misschien voor heel even) jou muur kan laten vallen en je werkelijk ‘bloot durft te geven’. Een plaats waar geen vast omlijnde kaders zijn met dienst, liturgie en alle andere ‘toeters en bellen’.

Als jij die plek zoekt, of een andere vorm, dan willen wij jou helpen om die plek te vinden.

Je mag altijd op de koffie komen! Je mag altijd even zijn zonder je te verontschuldigen over wie je werkelijk bent.

In het huis van God is er altijd vrede!

Charitatief draait bij ons juist niet om geld, maar om het goede te doen!

In het Hebreeuws kennen wij het woord `ZEDAKA' — WAT AAN GODS BEDOELING BEANTWOORDT

Welnu, wie ook maar enigszins op de hoogte is van het `woordenboek' van de Bijbel, weet, dat het woord gerechtigheid daar heel vaak in voorkomt. Niet in het minst in het Oude Testament.

Het Hebreeuwse woord dat daar voor gerechtigheid wordt gebruikt is `zedaka'. Letterlijk betekent dat: wat aan zijn bestemming voldoet. Een pen bijvoorbeeld die niet schrijft, is niet 'zaddiek'-rechtvaardig. Hij beantwoordt niet aan zijn wezen en bedoeling. Want een pen is er nu eenmaal om te schrijven.

De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament (LXX) vertaalt in verreweg de meeste gevallen het Hebreeuwse woord `zedaka' met `dikaiosunè' gerechtigheid en 'zaddiek' met 'dikaios' - rechtvaardig. Zie onder.

Gerechtigheid heeft altijd iets te maken met het wezen en de bestemming van iets of iemand. Dat kan ook gezegd worden van Gods gerechtigheid. Daarmee is iets wezenlijks uitgesproken over God zelf, over Zijn wezen, Zijn Woord, Zijn handelen. En omdat wij Gods wezen alleen maar recht kunnen kennen uit Zijn Woorden en daden, beginnen we met het laatste.

Huizen van Zegen wil aan die roeping voldoen: wat aan zijn bestemming voldoet.

Het is Gods bestemming voor de christelijke gemeenschap om het goede te doen voor de mensheid om zich heen, aan individuen in het bijzonder! Ik kan niet de gehele wereld op mijn schouders nemen, dat heeft God al voor ons gedaan toen Hij Jezus naar deze wereld zond om de zonde op zich te nemen, zodat wij rechtvaardig voor God konden leven (Johannes 3:16 ev).

Charitatief, of ‘zedaka’, aan Gods roeping handen en voeten geven in een wereld die is als in barensweeën. Die in nood is naar vrede en vrijheid (in Christus, welke de bron van ons bestaan is) en daarin ruimte wil scheppen of creëren in ‘de huizen’ die ter beschikking staan voor de ander. Dat is wat wij willen zijn in de breedste zin van het Woord, de Bijbel, die ons de opdracht geeft om een ‘zoutend zout en een lichtend licht te zijn’ in de wereld en de mensen om ons heen. Daar waar we zijn, een licht te zijn en een bron van inspiratie om het goede te doen.

Huizen van Zegen, een goed doel, een Charitatieve instelling? Die beoordeling laat ik graag aan een ander over. Het gaat niet om geld, maar om mensen! ‘Zedaka’ gerechtigheid voor alle mensen: God die Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Shalom, de vrede van God.
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts