×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


notifications_noneadd
14-01-2019 20:37
1 volger , 1 antwoord
camera_alt
Afbeelding toevoegen
Weet je dat jij staat opgesteld?

Weet je dat jij staat opgesteld?


Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6:10-12

Er is een strijd gaande, niet van mens tegen mens, niet van kerk tegen kerk, Nashville ondertekenaar tegen niet Nashville ondertekenaar, niet van Christen tegen LHTBQ-beweging. Er is een hogere strijd gaande en toevallig ben jij, gelovige, volger, discipel van Christus, daarin opgesteld!

Het is niet een gevecht zoals we die veelal zien in de krijgskunsten. Waarin we een ‘beetje trappen en stoten’ met handen en voeten, maar we hebben te worstelen en worstelen betekend dat ons hele lichaam erbij betrokken is. Elk deel van ons lichaam is erbij betrokken, veel oefening is er voor nodig, techniek en tactiek zijn essentieel!

Het is niet op zondagmorgen in de kerk het luisteren van de prediking en het zingen van een paar liedjes. Het is niet alleen ‘we hebben niet te worstelen’ punt. Het is een gevecht op ‘leven en dood’. Een totale en intensieve strijd!

Nogmaals: we moeten ons beseffen dat dit geen strijd is tegen mensen, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat is het hoofdkwartier van dit gevecht, het hoofdkwartier van dit goed georganiseerde koninkrijk gevestigd is in de hemelse gewesten!

In Jacobus 4:7 staat een geweldige belofte:

“Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.”

We hebben gelukkig een liefdevolle God, die in Efeze 6 ons de wapenrusting aanbied in vers 13. Wat bied Hij ons dan aan? Laten we het verdere hoofdstuk eens lezen:

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. (vers 13-20)

De wapenrusting is duidelijk niet alleen voor de voorganger, de herder, de evangelist, maar voor alle gelovigen. De belangrijkste taak is wellicht nog wel dat wij bidden voor de voorganger, de herder, de evangelist, trouwens voor alle heiligen, daar zij het Woord verkondigen (en kunnen verkondigen) met alle vrijmoedigheid!

Richteren hoofdstuk 7 vers 5 tot 7 een instructie, die we in de strijd ter harte mogen nemen:

Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de Here zeide tot hem: Al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen, die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond, bedroeg driehonderd man, maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeide de Here tot Gideon: Door de driehonderd mannen, die geslurpt hebben, zal Ik u verlossen: Ik zal Midjan in uw macht geven; maar al het overige volk kan heengaan, ieder naar zijn woonplaats.

Je zult misschien denken dat juist degene die netjes dronken, wel de strijd zouden voeren, maar het zijn vaak degene die met een ‘smet en blazoen’ de overwinning binnen halen. Immers: wanneer je plat op je buik ligt, kun je niet snel genoeg reageren op dreiging om je heen, maar wanneer je gehurkt slurpt uit je handen, kun je om je heen kijken en het mogelijke gevaar zien aankomen!

We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Door het liefdevol aannemen van de wapenrusting die Hij ons aanreikt, slurpende van het Levende Water uit de bron Jezus, opdat we voor Hem staande, de vijand tegemoet zien komen en Hij ons de overwinning kan schenken!

De strijd is gaande en jij bent opgesteld!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties