Een eindeloze reis naar ergens - Stap 199


Machteloos toe moeten kijken en zien hoe dat wat je lief is, dat waar je jaren lang alles voor gegeven hebt, kapot gaat zonder dat jij er ook maar iets aan kan veranderen. Gewoon door de wrede speling van het lot, het zieke gevoel van humor van god, of omdat u nog een les te leren had.

Behalve energie is niks voor eeuwig en kunt u niks meenemen, zelfs herinneringen vervagen op den duur. 

Doch zijn deze de meest waardevolle schatten die een mens kan bezitten.

(leest u liever deel 1 eerst klik hier)

Brief van de nachtegaal 10 dagen na de vlucht.

Beste Heer,

De raad is zodra ze op de hoogte waren van de ontsnapping in spoedberaad bijeen gekomen. In eerste instantie waren ze bereid ongelimiteerde mankracht aan een zoektocht te spenderen. Maar na enig onderzoek bleek de wet de volgende paragraaf te bevatten.

Indien een Sikh in tijden van crisis verdwijnt, zij het vermist, zij het ontvoerd, gaat de uitvoerende en wetgevende macht direct over op de raad van adviseurs opdat gedurende een dergelijke crisis het juiste beleid kan worden gevolgd en de overheid geen haperingen zal kennen.

De dood van de vorige Sikh werd aangegrepen als directe crisis. Deze wet wordt 48 uur na afkondiging van vermissing actief. Zij kan enkel opgeheven worden wanneer de vermiste in publiek gezelschap aanschouwd kan worden door het volk. Of door de volgende in lijn tot Sikh te benoemen.

Daar dit natuurlijk niet gebeurde, is de macht sinds enkele dagen in handen van de raad. Dit tot groeiende onvrede van een u welbekend deel van de bevolking. Hare hoogheid kan haar positie alleen terugvorderen door haar volk vanaf de paleis balkon direct te verwittigen van haar terugkeer.

Helaas zal de poort voor haar gesloten blijven en zijn de wachten geïnstrueerd elke onbekende vrouw, die aangetroffen wordt binnen de muren direct te arresteren. Daarnaast geld natuurlijk altijd nog de wet van de zeventien zomers. Ik ben bang dat de raad haar volledig buitenspel heeft gezet.

Uit bevriende bronnen heb ik begrepen dat de raad, op het moment dat de prinses opduikt, nog steeds de voorkeur geeft aan een getekende machtsoverdracht. Zodat ze aan kan tonen legitiem de macht te mogen bezitten. Ze hoopt dat dit de groeiende onrust en reuring onder de bevolking zal doen verdwijnen.

Nu echter wordt er gefluisterd over een troonopvolgster in ballingschap. Over de mogelijkheid dat hare majesteit de troon terug zal eisen en de wensen van haar moeder ten uitvoer zal brengen. Uw toespraak is in de verste uithoeken door vriend en vijand verhaald. Er is een aanzienlijke groep die de oude orde hersteld wil zien worden en geen moeite heeft met de huidige situatie. Maar de gebeurtenissen van afgelopen tijd hebben een even aanzienlijke groep aan het denken gezet. Er bestaat kans dat deze tweedeling zich verder door zal zetten. Al is het de raad er aan gelegen haar in de kiem te smoren.

Er is nu wel degelijk gehoor voor nieuwe geluiden. Wij zullen het werk van hare hoogheid Krya voortzetten. Zodat er mogelijk een tijd zal komen waarin haar wensen tot alle lagen van het volk zullen reiken.

Hoogachtend Nachtegaal.

Het was duidelijk dat we voorlopig veilig waren, zolang de prinses uit de buurt van de stad zou blijven. De tweedeling, het was logisch, maar ik had haar liever gemeden. Deze moest opgelost worden om erger te voorkomen, maar was ze prioriteit? Al met al zag het er naar uit een zware weg te worden die ik te gaan had, alvorens ik mijn beloftes aan mijn Krya kon inlossen. Het was van belang dat ik de prinses op de hoogte bracht, zodat zij zelf haar opties kon bezien en besluiten wat haar wensen voor de toekomst waren.

Ga naar deel 200 van dit online feuilleton. Het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen voor meer achtergronden zie "Waarom ik mijn boek blog".  

Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier. Onder de foto staat een link naar het volgende deel (indien het reeds uit is).