Eenzaamheid, van individuele pijn tot maatschappelijke ramp


Eenzaamheid is een gigantisch probleem in onze moderne samenleving, maar krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht: een maatschappelijke ramp in wording?

De mens is een sociaal wezen. Derhalve is het gevoel nergens bij te horen en alleen te zijn, een van de ergste emoties die wij kunnen ervaren. Helaas voelen alleen al in Nederland (geschat) meer dan 1 miljoen mensen zich eenzaam.

Hoewel je misschien zou verwachten dat ouderen zich het meest alleen voelen, is het de leeftijdscategorie 18-24 jaar die de meeste eenzaamheid laat zien (volgens een onderzoek van het Leger des Heils uit 2012). De oorzaken voor eenzaamheid zijn talrijk, van verhuizing, ontslag, verlies van vrienden of familie tot grote moeite hebben met het onderhouden van normaal sociaal contact. En hoewel je zou verwachten dat de hedendaagse laagdrempelige manieren van sociaal contact - denk daarbij aan Social Media, Chatten, online dating, enz - zouden helpen, blijken deze in de praktijk ook vaak averechts te werken.

Naast dat het een groot geestelijk probleem is, heeft eenzaamheid ook desastreuze gevolgen voor de fysieke gezondheid. Steve Cole, psycholoog aan de UCLA School of Medicine, publiceerde in 2015 met een groep andere wetenschappers een rapport over de lichamelijke gevolgen van eenzaamheid. Hieruit blijkt dat leven in een sociaal isolement kan zorgen voor de activatie van genen die zorgen voor ziekten en de de-activatie van genen die antilichamen produceren. Dit kan vervolgens leiden tot allerlei aandoeningen. Het zou een verklaring kunnen zijn waarom er onder eenzame mensen veel meer ziekten voorkomen als Alzheimer, hartaanvallen en kanker.

Volgens de onderzoekers is dit het resultaat van de menselijke evolutie. Omdat de mens het beste kan overleven in groepsverbanden, reageert het lichaam sterk op het gebrek daaraan. De pijn van alleen zijn is daarmee te vergelijken met de pijn van honger: een biologisch signaal dat het lichaam iets essentieels mist. Deze negatieve impact zorgt er volgens psychologe Jacqueline Olds er weer voor dat eenzame mensen nog moeilijker contact leggen, waardoor hun isolement steeds verergerd.

De combinatie van geestelijke en fysieke problemen op een dergelijke grote schaal maakt eenzaamheid een van de grootste maatschappelijke gezondheidsrisico's. En hoewel er programma's bestaan die mensen met eenzaamheid trachten te helpen, staan die niet in verhouding met de omvang van dit probleem. Opvallend is ook dat dit helemaal geen nieuw probleem is. Cijfers laten zien dat het percentage van de bevolking dat eenzaam is nagenoeg hetzelfde is gebleven in de afgelopen 40 jaar.

Je zou dus verwachten dat er inmiddels al veel meer aan gedaan zou worden, maar dat valt dus vies tegen. Het is te hopen dat de onlangs gepubliceerde onderzoeken het probleem van eenzaamheid nogmaals onder het licht brengen en er eindelijk een keer echt iets aan gedaan kan worden.

Bron: CBS/Leger des Heils/The Washington Post

The sims the house of fallen trees and lily carvajal
Recently there was a news story which dictated that the #sims 5 will be released at least before December of this year and because this news made me want to play again the game which I think was the best and one of my favorites #sims 2 together with the second expansion of the game called night owls which had to give a gloomy atmosphere
Comment and receive 25 YP 25
The Music Box
The music box One sunny day, I was driving through a village and my eye panicked at a woman.. I put my car by the side of the road and walk to her.. She says help, come in soon, my son wants to rob herself of life.. I run upstairs and want to open his bedroom door but this one is locked.. Fortunately, the mother had a spare key and opens the door for me.. For me, a person sits on bed with a look that didn't predict much good.. I walked to him and saw that he had different kinds of drugs on the table for him.. I watched him, but I felt he hadn't taken anything yet.. What now I looked around the room and saw a table with all music boxes and walked to it and grabbed the biggest one and walked back to the table where it was sitting. . I wiped the medicine off the table with my arm at once and put the music box in front of his nose.. He looked at me amazed.. What do you want from me? . I asked him how does this work?. He was going to explain to me promptly.. Meanwhile, the mother had turned on emergency services, and I was glad I had managed to change this man's mind.. I gave him a hand and she strength and hopefully goodbye.. I left my phone number and left. Thank you. Three months later, I get a call with a male voice. . I want to thank you for help. I liked to say done and that sounded like music to my ears.. Also listen to on my new podcast #musicbox #music #sucide #relief https://admin5.podbean.com/gerritbrusse1972/episodes/shareEmbed/zYkYGRi85TV2