Lijfgenoten.....! De toespraak. (100 dagen schrijfuitdaging, dag 15)


Lijfgenoten,

Vandaag spreek ik u toe vanuit de grond van mijn hart:

U allen zult weten dat we in gevecht zijn. In gevecht tegen de vijand, die ons probeert te vernietigen!

Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik deze plaats uitzocht om mij voort te planten. Het klimaat leek me ideaal: subtropische temperatuur, goede vochtigheidsgraad, altijd voldoende toevoer van frisse lucht.

Het klimaat was zo goed dat ik mij hier vestigde, en al snel vele nakomelingen kreeg, dat bent u!

Tot u richt ik mij dan ook, met mijn dringende oproep: help ons in leven te houden!

Onze huidige woonplek is de strijd met ons aangegaan: de temperatuur stijgt razendsnel, de toevoer van frisse lucht wordt onregelmatiger, er vinden regelmatig stevige windstoten plaats, en de verwachting is dat dit voorlopig alleen zal toenemen!

Mogelijk is er binnenkort geen frisse lucht meer beschikbaar, stijgt de temperatuur tot ongekende hoogte, of sterft onze huidige leefwereld af. Ze geven ons de schuld van het vernietigen van het milieu, nota bene!

Ik roep u daarom met klem op: neem plaats op strategische plekken, vaar mee op een windstoot, en verspreid u! Waag de sprong vandaag nog! Zoek een andere woonplek,bij voorkeur met subtropische temperatuur, goede vochtigheidsgraad. Settelt u daar, en vermenigvuldigt u, zo snel als u kunt!

Alleen zo helpt u ons in ons voortbestaan.

We doen het met z’n allen!

Gaat heen, en vermenigvuldigt u!

Uw voorvader,

Corona de eerste.


Dit verhaal past in de 100 dagen schrijfuitdaging van Marie. 

#100dagen#schrijfuitdaging#vanuitcovid19#leefjein#anderezienswijze#brrrrrrr