FAKE NEWS / ALT-NEWS


Het alternatieve nieuws (beleven wij het einde van het1984-syndroom?)

Ik heb nog redelijk goede herinneringen aan vroeger toen er een "communis opinio" was, je las kranten en keek televisie. Er waren verschillen van mening, maar men had niet het gevoel, dat men in een samenzwering leefde.
Sinds 9/11 hebben wij verschillende falseflags meegemaakt en de bevolking werd bewerkt om maar deel te nemen aan verschillende oorlogen, die in naam van het Westen gevoerd werden.(het voeren van een agressieve oorlog is per definitie een oorlogsmisdaad ! )
Het begon met de moord op Kennedy waarvan we de ware toedracht niet mochten weten, daarna kregen we de Vietnamoorlog, die door de mediaberichtgeving werd beïnvloed en dus verloren. (Deze regel is toegevoegd n.a.v. opmerking in de commentaar ).      https://youtu.be/5ED63A_hcd0
In de 90-er jaren was er de propaganda tegen Servië en de heimelijke aanstichting van een Balkan-conflict, bij CNN, bediende men zich van "embedded journalism" en de oorlog bleef als het ware ver van huis. Het democratisch proces is dermate ondoorzichtig, dat niemand er van op de hoogte is wie de oorlog wel of niet wenst, het principe is "follow the money" en het wordt allengs duidelijk.

Dat er een "conspiracy" is, hoeft niet betwijfeld te worden zeker ook niet na het bekijken van een lezing van Ted Gunderson: (DEZE VIDEO is van You Tube gehaald!)

Het is ze gelukt om hun agenda ten behoeve van het globalisme en de "New World Order" door te drukken, tot nu toe gaat het nog steeds vooruit voor hen, schijnt het.
Gelukkig is er "RT" een televisiestation, dat de alternatieve meningen propageert, wie de burgeroorlog in de Ukraïne volgt, weet hoe belangrijk dit is omdat men nu tenminste kan weten hoe men ons via de MSM tracht te bedriegen.
Blijkens de nederlaag van Hillary Clinton is het niet meer zo, dat het monopolie aan de kant van het "Venture Capital" en de kapitalisten is.
We hebben namelijk internet, dat ook in handen is van de mensen zelf, die zich niet zo makkelijk laten manipuleren. Het niveau van opleiding is gestegen en veel mensen voelen, dat het kapitaal een te grote macht en invloed heeft op de nieuwsgaring.

Journalisten als Eva Bartlett doen goed werk in Syrië. Er is natuurlijk ook wel echt FakeNews, maar de grote commotie daarover komt nu toch echt van de media zelf, omdat zij de controle dreigen te verliezen !
In een artikel van CounterPunch wordt heel goed beschreven hoe een van de meest gerespecteerde journalisten steeds meer vrienden is kwijtgeraakt door steeds maar weer de waarheid te vertellen het betreft hier Seymour Hersch de klokkenluider bij My Lai, als dat nog wat zegt, maar ook over de toestand in Irak en nu ook weer met de falseflag in Syrië, zie artikel :
https://www.counterpunch.org/2017/06/27/hershs-new-syria-revelations-buried-from-view/
In de Ukraïne doet Graham Phillips heel goed werk om de rechtse junta te ontmaskeren !

Zo gebeurt het ook in Latijns Amerika en in de Caraïben, dat de VS een zeer grote en kwalijke machtsfactor is en dit gaat gepaard met liegen in de media, zo erg, dat men zich af wil keren van de media !
Maar pas op bij CNN weet men wel wat de kijkers willen het bashen van Russia is zo populair, dat elk innig onderwerp zoals klimaatakkord in Parijs moet wijken voor dit zinloze gebral, de C.E.O. bepaalt : R U S S I A !!! https://youtu.be/qj3erw7Gn94

Wanhopig is het !
In de alternatieve media klinkt hierover de wanhoop van eerlijke journalisten, die ook slecht betaald worden. Het geeft veel frustratie ! Hier is nog een verhaal over deze wantoestand en men vraagt zich af..... wanneer houdt het op ? (zie link: )
link naar altnews : http://tacticalinvestor.com/random-musings-on-global-agenda-financial-markets/

Ik heb er meer dan genoeg van in een parallel universum te leven.
Wat dat betreft praat David Icke precies in dit straatje, hij waarschuwt ons voortdurend te bedenken in wat voor realiteit wij eigenlijk denken er is een leugen die ons nog steeds regeert, belangrijk is dat wij niet in de val van de angst vallen het is de strijd tussen de gnosis en de religie, daarom is het nodig, dat wij ons bezinnen, de realiteit is vervangen door een nieuwe realiteit, die in plaats van vooruit achteruit werkt toen hij dit zei kreeg hij een ovatie......
https://youtu.be/IgP88z6h-Zk
Volgens de wetenschapper Dr.Johan Oldenkamp zijn de twee prominente nieuwsgaarders Jeroen Pauw en Paul Witteman, verklede mensen, die zich voordoen als journalist, je moet maar durven het zijn toch zulke achtenswaardige heren wilt U hierover meer horen zie dan eens deze video, die nu eens eindelijk de volledige waarheid vertelt :
https://youtu.be/pNWE-Cs32VM

Men verandert voortdurend de etiketten, die men plakt en bewijst keer op keer, dat er geen historisch besef is en ook geen educatie over historisch verband weet tevoorschijn te brengen. Gelukkig is er nog wel : JDReport.com

Sputniknews.com heeft ook alternatieve artikelen over de wereldsituatie.

De controle is dus weg Main Stream Media hebben duidelijk aan macht ingeboet! (CNN!)
Bij de moord op Marianne Vaatstra hebben onze media een belangrijke rol gespeeld voor de verhulling van de feiten : mede dankzij Ollongren verwijderd.

Grote nieuwsbrengers als CNN hebben bloed aan hun handen, het is evident.
En hier is het bewijs, dat wij bespeeld worden door de CRIMINELEN van CNN !!!
https://youtu.be/oap9vqMnj3U

Er moet een andere wereld komen en dat zal van de vredelievendheid van ons allemaal afhangen. Overigens is gebleken dat de DNC het comitee van de Democratische partij veranderd is in een stomme moordmachine, 18-jarigen worden bedreigd met de dood Seth Rich en Shawn Lucas werden vermoord en nog vele anderen worden met de dood bedreigd iedereen kan het zien, maar de media doen er het zwijgen toe.Niet echter deze onafhankelijke journalist, die ik vond op twitter onder het item DNC ( Democratic National Committee ) het is voor ons in Nederland niet te geloven hoewel er hier ook wel bedreigingen plaats vinden, zie deze video over DNC : https://youtu.be/fWjebo_vesI

CONCLUSIE ! :

Trump zal een grote dobber hebben om de Amerikaanse politiek in een vreedzamer vaarwater te krijgen. Er is namelijk een grote lobby voor de verderfelijke oorlogspolitiek. We hebben eigenlijk niets aan lege woorden en er is nog steeds een grote wapenindustrie, die belang heeft bij het vijanddenken !

Bij Reuter's vraagt men zich ook af hoe het nu verder moet . (interview)

Ik denk ook, dat nucleaire wapens niet bruikbaar zijn bij het handhaven van de vrede er gaat een voortdurende dreiging van uit, die verlammend werkt.

Er zijn voortdurend nieuwe snufjes, die de situatie uit balans brengen.

De NATO en Rusland kunnen nog steeds grote blunders maken.

Het overbodig maken van alle nucleaire wapens zal misschien een eeuwige wensdroom blijven.

lees ook :https://yoo.rs/verbegbijazz/blog/mark-lombardi-1491165453.html?Ysid=11479
Het is nu 7 april 2017 en er is weer grote verwarring in het officiële nieuws over de nieuwe "falseflag" ? aanval van Assad met chemische wapens, die verboden zijn het ging mede dankzij Rusland net een beetje goed met de strijd van Assad tegen het barbaarse ISIS. Zou hij dat nu in de waagschaal stellen door een chemische aanval ?
Ron Paul een van de weinige eerlijke Amerikanen, die ik van tijd tot tijd volg heeft hierover (net als ik) zijn twijfel. Men kan de volgende video bekijken over deze kwestie want het is dus weer een perfect voorbeeld van "fakenews" zoals we dit sinds 9/11 van onze onvolprezen main stream media mogen meemaken !

https://youtu.be/LULzvg1gA5U


hoe dan ook het zal mij niet verblijden als Assad wordt vernietigd en ook het vooruitzicht van een derde wereldoorlog is minder aantrekkelijk !
Wat mij erg getroffen heeft, is,dat de informatie over 9/11 zo'n grote warboel is van desinformatie ! Toch is daar nu meer helderheid!
Over verschillende aspecten van de macht in deze wereld gaat de volgende blog van EllaSter:
http://www.ellaster.nl/2017/04/17/koningen-rothschilds-bushes-rockefellers-en-jezuieten-staan-aan-hoofd-piramide/
Daarom is ook de website van EllaSter, die over 9/11 complot gaat verhelderend:

http://www.ellaster.nl/2016/09/11/15-verbluffende-aspecten-rond-911-nu-15-jaar-geleden/

Zie ook deze video ! : Link :

https://youtu.be/tUQAslWBRDY

Wat de vele aanslagen in Europa betreft is de laatste aanslag in Manchester ook nog van belang er is daarbij numerologie gebruikt en er zijn elementen van de filosofie van Aleister Crowley(hier is nog een voorbeeld bij Grenfell-tower is ook weer sprake van deze psychopaten, die zich op ons uitleven) https://youtu.be/nP0Z4Ssdpzo het lijkt dus wel weer iets uit de koker van de satanisten, (en waar zijn de andere 600 slachtoffers ?)het is te zien,maar, wij zijn blijkbaar zo ongeïnformeerd, dat we dat niet opmerken (?):
https://youtu.be/o5uqx2HnsTI
en ook deze :https://youtu.be/BtqEuIF_ycU

er zijn lieden, die hier meer van weten........

Onder deze link kan je ontdekken hoe je lid kunt worden van Yoors !


Een belangrijk voorbeeld van Fakenews in de smerige oorlog is het nieuws van en over de  "White Helmets",  dit is een bende door het Westen gehuurde acteurs, die telkens weer Falseflag-aanslagen plegen en tonelen van oorlog, die vals zijn voorspiegelen, zij zijn echter nooit op de plaats waar werkelijk hulp nodig is !

Een belangrijk tegenstander van fakenews is bijvoorbeeld Chris Klomp van Algemeen Dagblad en er woedt tegen deze man, die een bewonderaar is van Rudy Bouma op alternatieve websites en blogs een razende tegen propaganda het is misschien tijd om e.e.a. te laten bezinken en te bedenken wie waar financiëel voordeel van heeft of laat gewoon het gevoel voor echtheid en waarheid spreken, dat U tegemoet komt, hier is nog een ontboezeming over Chris Klomp, die dus Pizzagate, maar een zaak van niks vond : http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/06/nepnieuws-journalist-chris-klomp-is-een.html
Zie link : http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/