Angsten en fobieën... Veel mensen hebben er last van


Sommige angsten en fobieën zijn niet nodig

Tijdens een preek in de kerk over het onderwerp angst, werden een aantal fobieën genoemd waar mensen last van kunnen hebben. Hier waren nogal vreemde fobieën bij, zoals angst voor dingen aan de rechterkant van je lichaam, angst voor het vastplakken van pindakaas aan je gehemelte en angst voor stemmen. 

Er zijn uiteraard meer en bekendere angsten, zoals de angst voor muizen, honden, katten en spinnen. Ook pleinvrees is een bekende angst die heel lastig kan zijn. 

Meer vreemde angsten of fobieën zijn de angst of fobie voor bloemen, boeken, handen, slijm, angst om te zitten, angst voor nieuwe ideeën of dingen, angst voor vrolijkheid, angst voor dansen en angst voor geld. Er zijn nog veel meer angsten, maar het is teveel om die hier allemaal op te noemen.

Angsten en fobieën kun je hanteerbaar maken

Dit zijn irreële angsten. Het is namelijk helemaal niet nodig om hier bang voor te zijn. Het is niet erg om bijvoorbeeld een boek ter hand te nemen om maar wat te noemen.

Er zijn allerlei manieren om hiervan bevrijd te worden. Je kunt bijvoorbeeld praten met therapeuten en er boeken over lezen wat overigens wel lastig is als je bang bent voor boeken. Die therapeuten kunnen dan weer met allerlei therapieën aan komen zetten die je kunnen helpen je angst hanteerbaar te maken of er helemaal vanaf te komen.

De beste therapeut die er bestaat is echter geen mens. Dit is de God van hemel en aarde, die jou en mij geschapen heeft.

Angst voor alles wat met godsdienst te maken heeft

Veel mensen schijnen om verschillende redenen ook bang te zijn voor God. Op de angstlijst staat ook een aardig groot aantal fobieën die met het geloof te maken hebben. Dit zijn de angst voor de duivel, angst voor welomlijnde plannen of religieuze ceremonieën, angst voor de paus, angst voor kruizen of kruisbeelden, angst voor de kerk, angst voor Joden of het Joodse geloof, angst of fobie voor de hemel en angst voor heilige dingen. 

Het staat niet in de lijst, maar ik weet zeker dat heel veel mensen ook bang zijn voor de hel. Angst voor de hel is ergens wel een gegronde angst. De hel is immers de meest verschrikkelijke plaats waar een mens terecht kan komen en als je er eenmaal bent, kom je er niet meer weg. Ik weet zeker dat heel veel mensen tot bekering komen, omdat ze bang zijn om verloren te gaan naar de hel. 


Aan de andere kant is het ook ongegrond. Als we uit liefde voor God oprecht tot berouw en bekering komen, worden we overgezet van de duisternis in het licht. Als we eenmaal in het licht van God wandelen en Hem gehoorzaam blijven tot en met de laatste dag van ons leven, weten we dus dat we naar de hemel gaan.

God kan en wil mensen van angst en fobie afhelpen

Bepaalde angsten zijn goed. Dat zijn angsten die we van God gekregen hebben om ervoor te zorgen dat we alert blijven in bepaalde situaties. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als we de weg oversteken. We kijken of er geen auto aankomt, om te voorkomen dat we aangereden worden.

Mensen kunnen bang zijn voor de satan, die ook wel de duivel of die oude slang genoemd wordt. Als je bang voor hem bent, heb ik goed nieuws voor je. Zijn kop is al vermorzeld. Hij is kwaad, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft en uiteindelijk in de hel geworpen zal worden. 

Christenen hoeven al helemaal niet bang voor hem te zijn. In Christus Jezus zijn we immers meer dan overwinnaar en hebben we autoriteit over de satan en zijn demonen gekregen. We mogen ze uitwerpen in Jezus´ Naam. Hij weet dat hij moet vertrekken als we hem dat gebieden in Jezus´Naam.

Er zit heel veel kracht in de Naam en het bloed van Jezus. Dus hierin zit ook het antwoord voor irreële angsten. We zullen naar God toe moeten gaan en Hem vragen ons te vergeven van onze zonden. Dat maakt geen betere mensen van ons, maar wel veranderde mensen. Als we eenmaal kinderen van God zijn geworden, zal Hij ons helpen bepaalde angsten voorgoed te overwinnen.

Bang zijn voor God? Niet nodig!

Er is geen reden om bang te zijn voor God. God is geen wreed God, zoals veel mensen zeggen. Hij is er niet op uit om ons te kwellen en ons om niets in de hel te werpen. Nee, Hij wil dat ieder mens naar de hemel gaat.

De hemel is de perfecte plaats en de grote tegenstelling tot de hel. Het is dus ook niet nodig om bang te zijn voor de hemel. Nee, er zal juist een verlangen moeten zijn om de hemel je thuis te maken. 

Ik geloof dat het overgrote merendeel van de angsten van de duivel afkomstig zijn. Hij en zijn demonen zullen ervoor zorgen dat mensen bang worden voor van alles en nog wat. Dat is een methode om hen in zijn macht te houden.

Veel mensen zeggen dat de duivel niet bestaat en dat hij hen al helemaal niet in zijn macht heeft. God zegt echter in zijn Woord, dat mensen die geen kind van Hem zijn een kind van de duivel zijn. 


Dit zijn dus niet mijn woorden. Ik citeer Gods Woord slechts. Ik zeg dus niet dat jij een kind van de duivel bent. Ik zeg wel dat je een kind van God kan worden, met alle voordelen die dat biedt.

De oplossing voor je angsten en fobieën ligt bij God

Als jij bang bent voor van alles en nog wat en je weet dat die angsten irreëel zijn, kun je als christen bij God terecht. God zegt dat je op Hem moet vertrouwen en moet geloven dat Hij het beste met je voor heeft. 

Hij stelt geloof tegenover angst. Hoe groter je geloof, hoe minder je angst. Daar komt het op neer. Als je bang bent, maak je God in feite klein. Je denkt dat Hij niet in staat is om bepaalde dingen te doen in je leven. God kan echter veel meer doen in je leven dan jij wellicht denkt.

Ben je christen? Ga naar God!

Als jouw angst irreëel is, christen, werp de geest van angst uit in Jezus’ Naam. God heeft je geen geest van angst gegeven, maar een geest van geloof. Hoe meer je op God gaat vertrouwen, hoe groter je geloof en hoe minder je angst wordt.

In de Bijbel wordt maar liefst 68 keer opgeroepen niet te vrezen. Dus het is wel duidelijk dat God wil dat we op Hem vertrouwen. Dit zijn de woorden van Paulus in Romeinen 8: ”Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Ik sluit me hierbij aan.

Ben je geen christen? God wil ook jou helpen!

Als je (nog) geen christen bent, kan je ervoor kiezen naar je huisarts te gaan en een doorverwijzing te vragen naar een therapeut, die zal proberen je van je angst af te helpen. De kans dat dit lukt is behoorlijk groot. 

Je kunt er ook voor kiezen het eens te proberen bij God. Bekeer je van je zonden en je angst, neem Jezus Christus aan als je Heer en Verlosser en God zal je helpen vrij te komen van angst.

En nee, je hoeft vervolgens niet bang te zijn voor de kerk. De meeste kerken zijn heel normaal en als het goed is wordt je hartelijk welkom geheten en zullen christenen je verder willen helpen in je leven. 


Ook wij zijn altijd bereid om voor u of jou te bidden. Wij geloven in en kennen de kracht van gebed tot de levende God. Wees niet bang, maar neem contact op als dit wenselijk is.

Gastauteur: Rachel

ps. Ik heb stiekem een fobie voor schrijven en computers... ☺

Meer blogs van gastauteur Rachel

Een aantal andere blogs in dit account van de hand van Rachel zijn:

·         Als God ons door rotsachtig gebied laat gaan

·         Kanjerketting

Meer over psychische noden

Een aantal andere blogs van mijn hand over de psyché van de mens zijn:

·         Angst en depressie zijn heftig

·         De liefdeloze liefde in het leven

·         Reden om te leven na zelfmoordpoging

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere artikelen van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors? 


Meld je dan hier aan…

Word lid