×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Is armoede een oordeel van God?


Is God een grote sadist, die gelovigen misleidt en tot de afgrond veroordeelt? Is God een tiran, die mensen hun levensgenot afpakt in plaats van hen te zegenen met een gelukkig leven? Ik ben er vast van overtuigd, dat de armoede NIET Gods wil is!

Is de vraag realistisch?

Ik ben regelmatig de straat op gegaan om mensen aan te spreken over hun houding ten opzichte van God. Natuurlijk komen er dan veel verschillende reacties; soms positief, soms negatief. Een van de vragen is de vraag: “Waarom veroordeelt God de mensen tot armoede, ziekte, pijn, etc.?”

Natuurlijk wil ik hier graag op die vraag ingaan. Is het echter een realistische vraag? Je gaat er door deze vraag te stellen namelijk al vanuit dat dit een oordeel van God is. Als we dit tegen het Bijbelse Licht houden, dan zien we onder meer de volgende punten.

Armoede in Oudtestamentisch perspectief 

God heeft de mens geschapen met een door Hem volkomen gerespecteerde vrije wil. Dat wil zeggen, op het punt van het al dan niet doen wat in Gods ogen het beste is voor de mens. Als de mens ervoor kiest om van Gods wijze wil af te wijken door te zondigen, mogen we God daar dan voor aansprakelijk stellen? Of is dit nu een typisch voorbeeld van de hoogstaande kwaliteit van de volgens zo velen bijna aan God gelijke menselijke wijsheid en vrije wil? 

God voorziet met name in de noden van Zijn volk, van Zijn kinderen. Hij zorgt in het Oude Testament absoluut ook voor de andere volken. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Jozef en de oplossing voor de grote hongersnood (Genesis 41 – 45). Maar Gods Liefde toont Hij vooral aan Zijn volk.

Omdat God de vrije wil van ieder individueel mens echter volkomen – volmaakt – respecteert, is er ook voor ieder mens de mogelijkheid om Zijn kind te worden en in de grote familie te worden opgenomen. Waarmee opnieuw een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de kwaliteit van de menselijke besluitvorming, die ook volgens de moderne wetenschap zo duidelijk zou verbeteren. Zien we hier een bewijs van het tegendeel?

De rol van Jezus Christus

Jezus Christus wijst erop dat er altijd armen zullen zijn in deze door de zondeval verdorven wereld (Mattheus 26:11). En dat is niet omdat God het zo graag wil, maar omdat Hij de menselijke keuzes respecteert en opdat de mens zal kunnen leren van de onvolkomenheden in zijn beslissingen.

Waarmee (nogmaals…) niet gezegd is dat armoede bijvoorbeeld een straf van God is. Nee, het is alleen maar een direct gevolg van de keuze van de mens om op zichzelf te vertrouwen en God juist buiten zijn werkelijkheid te plaatsen.


Jezus Christus is aan het kruis een verschrikkelijk pijnvolle dood gestorven vanwege de zonden van de mens. Door die dood en door Zijn opstanding op de Paasmorgen heeft Hij de pijnlijke gevolgen van de zonde ten diepste overwonnen.

Er is met andere woorden een uitweg uit onze nood, wanneer de mens accepteert dat hij Gods hulp nodig heeft. Als de mens dan dichter bij God komt, Hem om vergeving vraagt en Hem de leiding over zijn leven geeft, dan geloof ik vast en zeker dat God met de verzoeking ook de uitkomst zal bieden. Dan zal hij werkelijke vrijheid, rust en vrede in zijn hart ervaren.

Verkeerde schuldvraag

We zien dus allerlei negatieve gevolgen van de zonde in ons leven. En dat dit niet prettig is, ben ik natuurlijk helemaal eens met anderen. Maar ik wil je wel meegeven, dat dit absoluut niet het einde van het verhaal is. Satan, de tegenstander van God, denkt grip op het leven te hebben, maar vanaf die eerste Paasmorgen is hij feitelijk een verslagen vijand. 

Wat we nu meemaken zijn eigenlijk zijn laatste stuiptrekkingen. Maar ja, zoals het spreekwoord zegt: een kat in het nauw maakt rare sprongen. Oftewel, het blijft lastig om hiermee om te gaan en we moeten uitkijken om niet de verkeerde schuldvraag te stellen.

Wat niet wegneemt dat het een goed initiatief is om je naasten in nood te helpen op alle manieren die je tot je beschikking hebt. Naastenliefde is immers deel van het grote gebod, zoals Jezus Christus dat in Zijn samenvatting van de (joodse) wet heeft aangegeven.

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

·         Geef jij God de leiding over je leven?

·         Is God een kruk op te steunen?

·         Wie is God?

 

Nog meer blogs zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.


Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts