Job: Een oud verhaal, vertaald naar de 21e eeuw


Alles hebben wat je hartje begeert en het weer kwijt raken. Centraal in dit verhaal staat Job. Hij vertrouwde ondanks alle rampspoed die hem trof tot het uiterste op God. Hoe zeker ben jij van je zaak?

Alles wat je bezit verliezen

Het zal je maar gebeuren… Je hele leven streef je tot het uiterste naar rechtvaardigheid. Je hebt alles wat je hartje begeert: een fantastisch gezin, werk naar je zin, rijkdom in geld en goederen, en wat je ook maar meer te wensen hebt. Ja, je hebt het echt gemaakt in het leven! En dan – van de ene op de andere dag – raak je alles plotseling kwijt…

Je kinderen en kleinkinderen zijn met zijn allen op vakantie naar een eiland in de Stille Oceaan. Je weet dat ze op dit moment in het vliegtuig zitten. En dan hoor je op het nieuws dat er een vliegtuig is neergestort. Hun vliegtuig! Al je kinderen en kleinkinderen, heel je nageslacht, is niet meer! Dit is echt een rampdag…

Dan hoor je de brievenbus. Bij de post zit een brief van je werkgever. Nieuwsgierig maak je hem open. Met een kreet vol afgrijzen, knarsetandend, lees je het ongehoorde. “Helaas gaat het nu zo slecht met ons bedrijf dat wij gedwongen ontslagen niet meer kunnen voorkomen. Het doet ons verdriet dat wij ook voor jou geen werk meer hebben.” Ontslagen! Hoe groot kan de rampspoed zijn?
Terwijl je in de auto op weg bent naar het werk van je vrouw, om in dit verdriet samen te zijn, hoor je in de verte de sirenes van de brandweer. Hoe triest is het dat nu precies jouw huis in brand staat?! Kan het nog erger?

Van je vrienden moet je het hebben

Je gaat je in de loop van de volgende maanden steeds meer zorgen maken. Natuurlijk komen er de nodige vrienden langs, die hun best doen om je op te beuren. Maar om nu te zeggen dat zij daarin succesvol zijn...? Nee, zij helpen je eerder van de regen in de drup. Om misschien zelfs dieper de put in. Tja, het is niet ieder mens gegeven om medemensen te helpen.
Je gaat je nu – mede door de reacties van je vrienden – afvragen waarom jou dit alles nu moet overkomen. Juist jij hebt dit immers niet verdiend. Juist jij hebt altijd in alles gezocht naar het beste voor de ander. Juist jij hebt altijd in alles God op de eerste plaats gezet. En nu dit…! Hoe kan dit nu toch?
Als je jouw vragen in gebed aan God voorlegt, lijkt de hemel wel van koper. Er komt geen geruststellende of verhelderende reactie. Nee, er komt helemaal niets. De zekerheid waarop jij je leven hebt gebouwd raakt aan het wankelen. Maar hoewel jij je vragen hebt, hoewel je twijfelt, toch houd je steeds voor ogen dat er vast wel een hoger doel zal zijn.
Zelfs als je vrouw haar geloof verliest en jou datzelfde aanraadt, zelfs ook nog als je op de koop toe ook nog een ernstige ziekte onder de leden blijkt te hebben, blijf je zoeken naar een antwoord van God Zelf. Je geloof zit namelijk zo diep dat je gewoon zeker weet dat Hij jou op een dag, op Zijn tijd, zal antwoorden!
En zo gebeurt het uiteindelijk ook. Ten langen leste komt een oude bekende uit de kerk je opzoeken. Samen ga je de Bijbel lezen en bestuderen. Samen vind je zo antwoorden op de vele vragen die de afgelopen tijd bij je zijn opgekomen. Dit is opnieuw een verrassende wending in je verhaal. Dit keer een wending in positieve richting.

Waar komt dit verhaal vandaan?

Weet je dat dit verhaal niet zomaar door mij verzonnen is? Het is gebaseerd op een van de boeken in de Bijbel. Het oorspronkelijke verhaal is te lezen in het Oude Testament, in het boek Job.

Ik zal nu in het kort een beschrijving van dit Bijbelboek geven.

Hoofstuk 1 - 3
Job is een rechtvaardig man, die 100% naar Gods wil leeft. In de hemel ontstaat een gesprek tussen God en satan. Satan krijgt van God de ruimte om Job op de proef te stellen. De beproeving komt dus niet van God - zoals veel christenen overigens wel denken - maar van satan (de duivel).
De test die Job ondergaat is of hij zijn houding tegenover God goed kan houden als hem alles ontnomen wordt. En met alles bedoel ik: zijn kinderen, zijn kuddes, zijn gezondheid, ja, alles wat hij heeft.
Job begrijpt natuurlijk niet wat er aan de hand is en klaagt daarover ook. Maar zijn algemene houding t.o.v. God blijft goed.

Hoofdstuk 4 - 27
Dan volgt er een lange discussie tussen Job en drie van zijn vrienden. Het zullen best goedbedoelende vrienden geweest zijn, maar hun goede bedoelingen komen er niet echt uit. Hoewel Job toch echt een rechtvaardig verleden heeft, proberen zijn vrienden hem (op verschillende manieren) een schuldcomplex aan te praten.
Is dat onder de mensen eigenlijk niet een heel gewone trend, ook in de 21e eeuw? Veel mensen zien vooral dit (grote) deel van het boek Job als de norm. Maar volgens mij ligt de norm toch echt in de eerste en de laatste hoofdstukken, waarin God Zelf ook een rol speelt.

Hoofdstuk 28-37
Na de drie vrienden van het kaliber "van je vrienden moet je het hebben..." komt een vierde vriend aan bod. Deze heeft echt aandacht voor de realiteit: zowel Jobs noden als de tekortkomingen in de vorige 24 hoofdstukken.

Hoofdstuk 38 - 42
Tenslotte doet God een boekje open naar Job en blijkt Jobs uiteindelijke volharding in zijn geloof vruchtbaar te zijn. Job wordt aan het eind van zijn leven rijkelijk gezegend.

Kunnen mensen in de 21e eeuw ook net als Job beproefd worden?

Er zijn mensen die denken dat zij net als Job beproefd worden. Om bovenstaande vraag bevestigend te kunnen beantwoorden, zijn er denk ik sowieso een aantal voorwaarden. Job stelde God in alles op de eerste plaats. Hij werd daarom door God gezegend met grote rijkdom en voorspoed.

Natuurlijk worden mensen in de 21e eeuw wel beproefd. Echter, wie van ons kan stellen dat hij of zij God in alles op de eerste plaats zet? En verder, wie raakt daarna echt alles kwijt? Je voelt denk ik wel dat ik niet geloof dat mensen tegenwoordig op die extreme manier beproefd worden. Wat niet wegneemt dat een test zwaar kan lijken.
Als de strijd tussen God en satan concreet in een mensenleven voelbaar aanwezig is, zijn er grote risico’s. Het is een geestelijke strijd, waarin op een dergelijk moment satan aan de winnende hand lijkt. Mijn indruk is dat er dan wat demonische machten in Jezus' Naam moeten worden weggebeden.

Tot slot: hoe zeker ben jij van je zaak?

Als jij vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, ben ik natuurlijk van harte bereid om met je mee te denken. Mijn vraag aan jou is: “hoe zeker ben jij van je zaak?”