Bespreking in het Torentje


Belangrijke zaken worden besproken in het Torentje. Dat weet iedere Nederlander. Maar ja… wat zijn belangrijke zaken? We laten ons in dit verslag vanuit het Torentje graag verrassen…

Kwaliteit van leven in Nederland

kerstversiering

In ons land heerst anno 2019 een cultuur van politiek correct gedrag. Niemand mag voor het hoofd gestoten worden. En vooral de niet blanke medemens, die ons land komt versterken met zijn of haar aanwezigheid. 

De waarden waarop ons land gebouwd is - het fundament van onze samenleving zeg maar - staan meer en meer onder druk. De nieuwe Nederlander - medelander, zo je wilt - moet volop respect ervaren en zich welkom voelen.

Of het volk dat dit land in de loop der eeuwen heeft gevormd en opgebouwd ook nog ergens een plekje in dit land heeft? Het lijkt er sterk op, dat dit nauwelijks nog van belang is. 

Sociale woningbouw, ouderenzorg, gezondheidszorg… zomaar een paar voorbeelden om aan te geven dat de kwaliteit van het leven in ons land (nauwelijks nog) langzaam, maar (wel heel) zeker het onderspit delft. In elk geval voor de ‘vaste, zo je wilt reguliere’ inwoners van Nederland. 

Mag kerstversiering nog kerstversiering heten?

Ons land is - hoe je het ook wendt of keert - gebouwd op christelijke normen en waarden. Zo is er ook volop ruimte voor andersdenkenden. En die christelijke meelevendheid is ook goed, vind ik. 

De afgelopen decennia kwamen steeds meer van die andersdenkenden ons land binnen. Natuurlijk (minstens ten dele) vanuit onmenselijke (oorlogs)situaties, e.d. Maar waar ik naar toe wil is, dat in het Torentje meer en meer een sfeer heerst van ‘wèg met dat christelijke fundament van onze samenleving’. Politiek correct betekent: ‘tégen de gevestigde orde’. Maar in hoeverre is dat nu serieus ‘correct’? 

De maand december geeft het verval van onze cultuur helaas zeer goed weer. Inmiddels mag Kerstmis al niet eens meer Kerst heten. Geen Kerst, maar feest. Immers, de niet-christelijke medelander zou zich hieraan storen. 

Tegenwoordig mag kerstversiering geen kerstversiering heten, want daarmee worden niet-christelijke landgenoten gediscrimineerd.

kerstversiering

Mijn vraag aan de mensen in het Torentje zou zijn: ‘Wie betaalt de veerman?’. Immers, we komen als mensen allemaal een keer te sterven. En wat dan…?

Is er dan nog licht aan het eind van de tunnel? Of zeggen we (mèt vele anderen): ‘Het was zo donker dat ik geen hand voor ogen kon zien. Op de tast zocht ik naar een lichtknopje. Maar het licht van diverse soorten kerstversiering was nergens meer te vinden.’? 

 
kerstversiering

Dit verhaal past geheel in de lijn van de foto uitdaging ‘Beeldend schrijven’ van een nieuwkomer hier op Yoors, Sophie Hilhorst. Al komt in dit geval het beeldend schrijven op zich iets minder uit de verf... 

kerstversiering

Daarnaast krijgt deze bijdrage ook een vermelding in de schrijfuitdaging van Hans van Gemert van deze maand.

 

Andere verhalen van de hand van Flying Eagle zijn te vinden in de Collectie Verhalen.

Wil je meer lezen over maatschappelijke onderwerpen, dan vind je dat in de Collectie Cultuur, Maatschappij, Politiek

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…