Mijn Vader genas mijn vader (mijn 50e verjaardag)


Verjaardag van de zoon vieren bij de vader

Het is een paar jaar geleden, maar toch… Op de geboortedag van wijlen mijn vader blik ik met deze blog even terug op een bijzonder moment. 

We waren bij mijn vader op bezoek om mijn 50e verjaardag te vieren. Mijn vader was al behoorlijk op leeftijd en reisde niet meer zelfstandig met openbaar vervoer. Hem ophalen en wegbrengen kostte ons ruim vier uur. Dat vonden we dus niet praktisch. Daarom vierden we mijn verjaardag bij hem. 

Mijn vrouw moest even een boodschap doen en liep naar het centrum. Ze bleef een aardig tijdje weg, omdat ze in Veenendaal altijd even naar De Rank, de christelijke boekwinkel bij mijn vader om de hoek wilde. Die is behoorlijk groot, dus voor haar christenhart was dat altijd weer genieten. En ja, ook nu kwam zij weer met een boek terug.

Zullen we voor je bidden?

Toen zij terug was, vertelde ik dat mijn vader had gezegd, dat hij veel pijn in zijn knie en zijn rug had. Dit was vele al jaren een groot probleem in zijn leven. We hebben hem wel vaker aangeboden voor hem te bidden, maar daar wilde hij nooit van weten. Hij geloofde wel in God, maar gebedsgenezing paste niet zo goed bij zijn Godsbeeld. 

Dit keer was dat anders. Hij had zo’n pijn dat hij aardig wanhopig was en instemde met het gebed. Hij vond het zelfs geen probleem dat we hardop voor hem baden en handen oplegden. Hij wilde zelf graag in gedachten bidden, zoals hij gewend was. 

Dat was uiteraard geen enkel probleem. Mensen moeten zelf weten of ze hardop of in gedachten bidden.


God geneest nog steeds

Mijn vrouw heeft lange tijd specifiek gebeden voor de gave van genezing en God gaf haar deze felbegeerde gave ook. Tot Zijn eer en glorie overigens, niet opdat zij zichzelf zou verhogen.

Daarom stelde ik voor dat zij hardop zou bidden en ik heel zachtjes hardop mee zou bidden. Ik ervoer sterk dat zij op dat moment moest bidden voor mijn vader. Daarom ook wachtte ik met het voorstel voor gebed tot zij terug was.

Veel mensen geloven niet in God of ze geloven dat God niet meer geneest, omdat de medische wetenschap daarvoor in de plaats is gekomen. Dat is klinkklare onzin. God leeft en Hij kan mensen genezen. Artsen staan nog wel eens voor een raadsel, omdat ze bepaalde gebedsgenezingen niet kunnen verklaren. God doet grote wonderen en bij Hem is mogelijk wat bij mensen niet mogelijk is.

Mijn Vader genas mijn vader

Zaterdag 17 augustus 2013 was mijn vader de gelukkige. We knielden bij hem neer en legden allebei een hand op zijn knieën en een hand op zijn hand. We begonnen krachtig te bidden en hielden een aardig tijdje aan. Op een gegeven moment legden we onze hand ook op zijn rug, terwijl we bleven bidden. 

Nadat wij stopten met bidden, deed mijn vader zijn ogen open. Wij vroegen hem of hij verschil merkte en of hij het kon testen. Het bleek dat God krachtig bewogen had. Een wonder van de eerste orde. Mijn vader was direct en volledig genezen. Er was zelfs geen restpijn meer over. 

Hij was zo ontroerd, dat de tranen in zijn ogen stonden. Dat was voor ons ook wel een duidelijk teken dat onze God nog steeds geneest. Hij is groot en zeer te prijzen voor dat wonder.

Mijn vader heeft daarna nog ruim 2,5 jaar geleefd. Er is nog veel gebeurd, ook in de hemelse gewesten. Op 14 maart 2016 verruilde hij het tijdelijke voor het eeuwige, om voor altijd pijnvrij bij zijn hemelse Vader voort te leven.

En zo wil onze eeuwige, almachtige Vader ieder van Zijn kinderen zegenen. Daarom sluit ik deze blog af met een verwijzing naar een prachtig zegenlied, gezongen door Sela.

Meer rondom de herinnering aan mijn vader

Een aantal andere bijdragen op Yoors over mijn herinneringen aan mijn vader:

·         Een jaar later… (gedicht 1)

·         Een jaar later… (gedicht 2) Het zou een verjaardag zijn

·         O. donderdag, o schoonste dag

·         Terugblik op begrafenis

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

·         Bekering brengt iets teweeg

·         De mens: klein en toch groot

·         Krant, Bijbel en actualiteit horen bij elkaar

·         Zoektocht naar de Herder

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?