×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Vader gaf zoontje om mensen te redden


Het is bijna Pasen. We gaan op weg naar een week om stil te staan bij het lijden van Jezus Christus voor ons, op weg naar Goede Vrijdag. Dat wil ik doen met het verhaal over een vader - een brugwachter - en zijn zoontje. 

In het actuele nieuws is net sprake van een vergelijkbaar verhaal. Hier gaat het om een agent, die de levens van gijzelaars in een supermarkt heeft gered.

Vader en zoon bij de brug en de trein

De vader moest een brug over het water bedienen. De treinen moesten door kunnen blijven rijden over de brug. Uiteraard moesten de boten ook door kunnen varen. Er reden op bepaalde uren geen treinen over die brug, dus de brug kon omhoog blijven staan, zodat de boten door konden varen.

Het zoontje was daar in de buurt, vlakbij de raderen, aan het spelen. De man wist dat er geen gevaar was, omdat er voorlopig geen treinen zouden komen. Hij las dus rustig zijn krantje, want hij ging er vanuit dat er niets kon gebeuren.

Op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje, dat er onverwacht een trein aankwam. De trein met 600 mensen erin, zou over 5 minuten bij de brug zijn. Hij wist dat hij heel snel op de knop moest drukken om de brug te laten zakken.

Vader krijgt de schrik van zijn leven

Op datzelfde moment realiseert hij zich, dat zijn zoontje bij de raderen zit te spelen. Hij kan het kind niet op tijd waarschuwen en moet de moeilijkste beslissing van zijn leven nemen. Hij weet dat er honderden mensen in de trein zitten en moet kiezen of hij het leven van zijn zoontje redt, of dat van al die honderden mensen in de trein. 

Een onmogelijke keuze die slechts afhangt van het feit of hij de knop wel of niet indrukt.

Als hij die knop niet indrukt, zal de trein het water in rijden. De trein kan om de een of andere reden onmogelijk op tijd stoppen. Als hij de knop wel indrukt, zal zijn geliefde zoontje, zijn enige kind, door de raderen vermorzeld worden. Een gruwelijke dood.

De man heeft nog maar seconden om na te denken over zijn beslissing. En dan.... drukt hij op de knop. Hij geeft zijn zoon door de knop in te drukken en daar het leven van al die treinpassagiers en de medewerkers in die trein te redden.

De gevolgen voor het kind èn de mensen in de trein...

Ik kan de doodsangst, die zo'n machinist moet hebben als hij de open brug ziet, bijna letterlijk voor me zien. De geestelijke pijn die de vader moet hebben, zal gruwelijk zijn. 

De lichamelijke pijn die het kind zal hebben, is erger dan je je voor kunt stellen in je ergste nachtmerries.

Het komt misschien overeen met een film van James Bond, die ik ooit zag. Ik zie het weer voor me en voel letterlijk in mijn maag wat er toen gebeurde. Daar wil ik dus niet verder over schrijven. 

Ik geloof niet dat dit verhaal echt gebeurd is en dat hoop ik ook niet. Ik zag het filmpje op YouTube en ik ben het eens met de boodschap die de maker van het filmpje erbij zet. Zelfs als jij alleen in de trein zou zitten, zou God Zijn enige Zoon geven voor jou.

De woorden van Paulus

Ik sluit me aan bij de woorden van de apostel Paulus, in Romeinen 8:38-39:


Ik ben ervan overtuigd, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’

Uit deze tekst blijkt duidelijk hoe lief God ons heeft. Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Christus, die als kleine baby naar de aarde kwam. Hij kwam niet om op te groeien, een goed leven te leiden en vervolgens in de vergetelheid te raken na Zijn overlijden. Nee, Hij kwam om de mensen te redden van hun zonden. Hij werd een losoffer voor velen. 

Niet alleen voor de mensen in de trein, maar ook voor al die andere treinpassagiers. Ook voor de mensen die door groot lijden heengaan, zoals de vrouw, die haar man voor haar ogen zag verongelukken, maar die Gods liefde in die situatie ervoer en weet dat haar man bij God in de hemel is. Ook voor haar man, die in de bergen om het leven kwam. 

Ook voor de vele slachtoffers van wat voor rampen dan ook. Ook voor mensen die hun leven op orde lijken te hebben, maar een diep verborgen lijden met zich meenemen waar niemand iets van weet. Ook voor elk ander mens op aarde die ooit geleefd heeft, nu leeft of nog zal leven als onze generatie allang overleden is.En ja, ook voor jou stierf Jezus Christus aan het kruis. Ook voor jou vloeide Zijn bloed. Ook voor jou kreeg Hij spijkers door Zijn handen en voeten. Ook voor jou droeg Hij een doornenkroon. Ook voor jou werd de gifbeker aan Zijn lippen gezet. Ook voor jou kreeg Hij, voor Hij aan het kruis ging, verschrikkelijke stokslagen. Hij hing daar voor JOU!

God drukte op de knop en gaf Zijn Zoon, omdat Hij zo onvoorstelbaar veel van je houdt. Daarom: vergeef elkaar, mensen!

Ik wens iedereen een geweldig mooie en gezegende toekomst toe. Ik hoop dat ieder die dit leest, uiteindelijk naar de hemel zal gaan. God klopt aan de deur van je hart en wacht tot je opendoet. Doe jij de deur van je hart open voor God? Dan zal de poort van de hemel voor je opengaan, ongeacht wat je in je leven fout hebt gedaan.

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs over het christelijk geloof zijn:

·         God ervaren in de duinen

·         Ik dank mijn leven aan een bloeddonor

·         Je bent een parel in Gods hand

·         Mijn Vader genas mijn vader

Christelijke gedichten…

·         Alleen Jezus’ offer

·         Als God je zegent rondom je bekering

·         Licht en duister

·         Vader, vergeef het hun

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts