Wat brengt bekering teweeg in het leven van...

Wat brengt bekering teweeg in het leven van een mens?

In deze blog ga ik (opnieuw) in op het onderwerp bekering. Wat houdt dit in? Waarom hebben mensen bekering nodig? En ik eindig met een gedicht over Gods zegen rondom de bekering.

Al met al schrijf ik heel wat af. En geregeld gaan de artikelen over het christelijk geloof en over wat God in mijn leven en in dat van anderen doet. Er gebeuren ook in de 21e eeuw vele wonderen, die ik aan God toeschrijf. Daar zijn wonderen van genezing bij en van onverklaarbare leiding in verschillende situaties.

Maar het grootste wonder is toch dat mensen overgaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Zo zie ik namelijk bekering. Bekering is een ommekeer in het leven van een mens. Een beslissing om niet langer buiten de wil van God te willen leven, maar om Gods hulp en leiding te accepteren.

Waarom heeft een mens bekering nodig?

Ieder mens heeft zonden in zijn of haar leven. Daar kan niemand iets aan doen. We zijn allemaal in meer of mindere mate los van God. Zonde is namelijk alles wat je niet volgens de wil van God doet. En nogmaals, daar maakt iedereen zich wel eens schuldig aan.

Het uiteindelijke doel van ons leven om – in verbondenheid met God – de hemel te bereiken. Als we hier onze laatste adem uitblazen, komen we voor de troon van God. Hij is een volstrekt rechtvaardige Rechter, die ons zal beoordelen op basis van onze persoonlijke daden en keuzes.

Door onze zonden is de weg naar de hemel feitelijk gesloten. Wat dat betreft zou er voor niemand hoop zijn. En precies daarom kwam Jezus Christus naar de aarde. Hij stierf aan een verschrikkelijk kruis (wat we met Goede Vrijdag gedenken) en overwon de dood (de echte boodschap van Pasen). Door Jezus’ sterven en opstanding is de weg naar de hemel geopend. Daarom heeft Hij ook het recht om daar de voorwaarden voor te stellen.

Zijn voorwaarde is: bekering. Dit houdt in het erkennen dat je zelf een zondaar bent, het aanvaarden dat Jezus de straf voor jouw zonden gedragen heeft, vergeving vragen voor jouw zonden en je leven omkeren (toewijden aan Hem).

Wat gebeurt er nu eigenlijk als iemand tot bekering komt?

Op het moment dat iemand tot bekering komt, worden zijn of haar zonden vergeven. De fouten uit het verleden – al je angsten, je twijfels, je ongezeglijkheid, je afkerigheid van God, en de rest – worden stuk voor stuk weggepoetst. Je begint met een schone lei aan een nieuw leven. Je mag van nu af alsnog gaan leven zoals God dat wil. En het mooie is, dat hij je daar nog bij wil helpen ook! Die hulp geeft Hij in de vorm van Zijn Woord – de Bijbel – en (conform dat Woord) de door Hem ingestelde kerk.

Toen er een aantal jaren geleden iemand bij ons thuis tot bekering was gekomen, schreef ik het volgende gedicht. Het geeft in hoofdlijnen – en aan de andere kant toch ook redelijk gedetailleerd – aan wat er zoal speelt rondom de bekering. Ik deel het graag met jullie, om wat begrip te kweken voor dit bijzondere wonder.

Als God je zegent rondom je bekering

God is de Schepper van hemel en aarde
Die Zich in Jezus aan ons openbaarde.
Veel mensen zijn op zoek naar Hem,
Zoeken naar de klank van Zijn stem.

Toch vinden zij Hem niet vanzelf,
Omdat ze niet staan in het juiste gewelf.
Maar op een dag klopt Jezus aan
Om in jouw hart binnen te gaan.

Op die dag word jij opnieuw geboren,
Mag je Hem voortaan toebehoren.
Het is feest in de hemel op die dag
Over de door God in jou gewonnen slag.

Je ervaart van binnen Gods rijke zegen.
Die warmte stroomt als vruchtbare regen
Door je heen en vult jouw ziel
Met iets wat nog nooit op je viel.

Het is een teken van het Verbond,
Waarmee God Zichzelf aan jou verbond.
Er gaat kracht uit van Gods Woord.
Het laat je zien, dat Hij doorboord

Is om de zonden van jou en mij
En dat te weten maakt je vrij
Van allerlei zorgen, pijn en angst.
Je weet: Zijn Liefde duurt het langst.

Hij toont je dat Hij van jou houdt,
Dat Hij stierf voor jouw behoud.
Je nam Zijn offer eenmaal aan,
Waardoor je recht voor Hem mag staan.

Hij is je Heiland en je Heer,
Die jou anders leven leert.
Als God je zegent, ervaar je iets
Dat zich laat vergelijken met niets

Dat wij hier op de aarde zien.
Jouw blad is schoon, je kreeg een tien
Van God om opnieuw te beginnen.
Hij wil je helpen te overwinnen.

God houdt van mensen die Hem zoeken,
Die bij Hem hun leven boeken.
Als je bij Hem vakantie viert,
Wordt dat door de engelen meegevierd.

Heus, in de hemel klinkt muziek.
Vanwege jouw antwoord, jouw repliek.
Gods zegen zal rijkelijk blijven stromen,
Als je naar Hem toe blijft komen

En Hem werkelijk de sleutel geeft
Van alles wat in jouw hart leeft.
Ja, als God je zegent ken je een vreugd
Die Zich blijvend in jou verheugt.

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More