Wat was er eerder: de (plof)kip of het ei?


Veel mensen verwachten bij deze titel wellicht een artikel over het onderwerp “schepping en evolutie”. Echter, het is feitelijk een actueel artikel over het nieuws. Hoewel ik wel met die vraag begin, is dit niet het hoofdonderwerp. Centraal staat de zogeheten “plofkip” die via de supermarkt op ons bord komt.

Geloof en/of evolutie?

Deze vraag wordt nog wel eens gesteld in de discussie tussen mensen die in het Bijbelverhaal van de schepping van hemel en aarde door God geloven en aan de andere kant de mensen die geloven dat alles door een evolutieproces is ontstaan. Die laatste groep gelooft – of heeft in elk geval decennia lang geloofd – dat alles om ons heen is ontstaan vanuit een oerknal, een enorme ontploffing.

En dan komen we bij de link naar het nieuws. Er zijn namelijk supermarkten die ons als consument graag verleiden tot de aanschaf van zogenaamde plofkippen. Zijn beide groepen het er dan toch over eens?

Op basis van het Bijbelse scheppingsverhaal geloven christenen (en joden) dat God alles perfect functionerend heeft geschapen. In die zin was dan de kip er eerder dan het ei. En nu is ons voedsel in de schappen in de supermarkt dan dus ontploft. Vanuit de ontploffing is de kip ontstaan, waarna dus – met een beetje geluk – de eieren volgen. Hoewel, als die plofkip zo snel in de schappen ligt, kun je je natuurlijk afvragen of er ooit eieren uit zullen komen…

De plofkip en dierenwelzijn

Er is de laatste decennia meer en meer aandacht voor het welzijn van de dieren. En als christen geloof ik ook absoluut dat de dieren recht hebben op een “fatsoenlijk leven”, om het zo maar te zeggen. Als mensen hebben wij van God immers de opdracht om als goede rentmeesters voor Zijn schepping te zorgen.

Een goed en gezond leven voor de dieren die wij eten is ook goed voor de mens. Als wij de natuur zijn gang laten gaan – gewoon zoals de dingen bedoeld zijn – dan zijn de ontwikkelingen goed voor mens en dier. Maar wanneer de mens over de grenzen heen gaat, kan het zo maar gebeuren dat de kwaliteit van het vlees achteruitgaat.

Misschien slaat de stress die bijvoorbeeld de kip doormaakt via ons bord wel op ons over. Wie weet? Feit is in elk geval dat de stress een steeds grotere rol speelt in de levens van ons, mensen. Of het verband aantoonbaar is kan ik niet bewijzen, maar ik geloof persoonlijk wel dat Gods voorschriften voor reiniging en slacht in het Oude Testament daar niet voor niets staan.

Ik ben toch niet kippig?

Nu zeg je misschien: “Dat is dan leuk voor jou dat jij dat denkt, maar wat moet ik daarmee? Ik ben niet kippig en ik zal het ook niet worden!” Gedeeltelijk moet ik je daar natuurlijk gelijk in geven. Als mens kun je nooit een kip worden. Tenzij je politieagent bent natuurlijk, maar dat is van een heel andere orde. Dat is een kwestie van orde scheppen in de chaos. Toch schepping dus, want niemand gelooft toch echt dat een kip kan evolueren in een politieagent? Lijkt mij tenminste…

Waardoor is de plofkip ontstaan?

De plofkip is ontstaan vanuit het economische gedachtengoed. Alles moet zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden, om vervolgens zo duur mogelijk verkocht te worden. Geld is immers de drijfveer van onze samenleving. Geld is de god die deze wereld (nauw)keurig in zijn greep heeft. Dat moge voor iedereen duidelijk zijn.

Goedkoop produceren betekent snel produceren. Maar goedkoop is duurkoop en dat is in dit geval beslist niet als een goedkope opmerking bedoeld. De economie staat wereldwijd onder druk. Eigenlijk staat de wereldeconomie gewoon op ontploffen. Ja, kippen zijn - net als andere dieren - de dupe van het materialistische denken van de mensheid in de 21e eeuw. Zoals er natuurlijk wel meer dingen tegen de aloude Nederlandse normen en waarden van weleer ingaan.

Is het nu echter de schuld van de boeren (de agrarische sector), van de supermarkten (de ondernemers), van de Haagse politiek of van Brussel (Europa)? Wie ploft er in zijn poef na een “zorgvuldig overwogen besluit tot algehele schaalvergroting”?

Komt er nu ook een “plofkabinet”?

Het is mij er niet om te doen om hier een beetje stemming te maken, maar behalve het nieuws over de plofkippen in de supermarkt is ook in de politiek een probleem ontstaan. De Tweede Kamer verkiezingen liggen al weer een tijdje achter ons. Er is echter nog geen nieuw kabinet geformeerd. De formatie van een degelijk kabinet kost blijkbaar erg veel moeite, gezien de politieke verhoudingen. 

Zal er op korte termijn een stevig meerderheidskabinet geformeerd warden? Of wordt het toch een soort ‘plofkabinet’, op weg naar de volgende verkiezingen?

 

Wil je ook meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?


Meld je dan hier aan…