belastingdienst rechten en plichten


TOESLAGEN

Jammer genoeg is de regelgeving rond toeslagen zo strak dat je uit onwetendheid soms toeslagen misloopt. De belangrijkste regel om na een huwelijk voor toeslag in aanmerking te komen is de aanvraag van de scheiding bij de rechtbank. Veel mensen denken dat ontvangen toeslagen niet teruggevorderd kunnen worden, maar dat is een misverstand. Toeslagen worden altijd als voorschot uitbetaald en pas definitief als de aangifte inkomstenbelasting definitief is vastgesteld. Daarom moeten de juiste gegevens worden ingevuld, heb je hulp nodig vraag dan om hulp of bel de belastingtelefoon 0800 0543. De belastingdienst vordert altijd de teveel betaalde bedragen terug bij de ontvanger.

Navorderingen van de belastingdienst

Geconstateerd is dat bij de invulling van de aangifte inkomstenbelasting veel fouten worden gemaakt met de gegevens van de betaalde rente. De vuistregel is die de rente betaalt ook de rente in de aangifte mag verwerken. Als het anders moet dan moet dit schriftelijk zijn vastgelegd (bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant).

Woongenot en de fiscus

Als de achterblijvende partij financieel voordeel of nadeel ondervindt van de scheiding, dan kan er (als er aan de voorwaarden wordt voldaan) een stukje woongenot als alimentatie in de belastingaangifte worden verwerkt. Heb je hulp nodig vraag dan om hulp of bel de belastingtelefoon 0800 0543.

Kinderopvangtoeslag en uit elkaar gaan

Een bijzondere toeslag is de kinderopvangtoeslag. Want als ouders beiden evenveel voor een kind zorgen kunnen de beide ouders ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Daar een kind maar bij een ouder door de gemeente wordt ingeschreven, is het zaak om in een ouderschapsplan de opvoeding goed te regelen. De aanvrager moet kunnen aantonen dat er voor het kind sprake is van een co-ouderschap.

Kindgebondenbudget

De Sociale Verzekeringsbank betaald de kinderbijslag uit aan de ouder waarbij het kind staat ingeschreven. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan er ook recht bestaan op het Kindgebondenbudget. Daarbij is het wel goed om er rekening mee te houden dat de ouder met het laagste inkomen in aanmerking komt (als er aan de voorwaarden wordt voldaan) voor een hogere toeslag.