Welke renteconstructies zijn er voor hypotheken


Over de hoofdsom van de #hypotheek betaal je #rente . Het bedrag dat je betaalt aan de bank kan bestaan uit aflossing en rente (lineaire hypotheek) of alleen uit rente (aflossingsvrij hypotheek). De hypotheekrente die je betaalt aan de bank wordt de nominale rente genoemd. Naast de nominale rente wordt er ook veel gesproken over de effectieve rente. De effectieve rente is de nominale rente plus eventuele kosten en de tijdstippen wanneer betaald wordt. De effectieve rente zijn de uiteindelijke #kosten in een percentage uitgedrukt voor iemand die een hypotheek heeft.

  • Reële rente: is het percentage dat je betaald om het geld te kunnen #lenen .
  • Compensatie voor inflatie: voor de kredietnemer kan het voordelig zijn om bij een stijgende rente de rente voor een langere tijd vast te zetten. De bank moet in de meeste gevallen het geld lenen op de kapitaalmarkt waar de rente ook stijgt. Dit wordt uiteindelijk doorberekend aan de kredietnemer.
  • Risico-opslag: de hypotheekverstrekker loopt het risico dat de hoofdsom niet terug betaald kan worden. Dit risico wordt doorberekend met een opslag aan de kredietnemer.

Welke renteconstructies zijn er

De renteconstructies zijn er voor de kredietnemer om te beslissen wat die gaat doen met de hypotheekrente. De rente voor de hypotheek kan variabel zijn of voor een langere tijd vastgezet worden. Het voordeel van een vaste rente is dat je weet wat je moet betalen voor de aankomende periode. Stijgt de rente tussentijds heb je een voordeel daalt de rente dan betaal je wellicht teveel. De vaste rente moet na 3, 5 of 10 jaar weer opnieuw afgesloten worden. Voor het verlengen van de hypotheek met een nieuw rentepercentage zijn deze renteconstructies bedacht.

De rentebedenktijdconstructie

De kredietnemer kan hierbij kiezen om de rentebedenktijd bij aanvang of aan het einde van de rentevaste periode. Als de klant kiest om de bedenktijd bij aanvang van de rentevast periode in te laten gaan dan heeft de kredietnemer de tijd om de rente definitief vast te zetten. De kredietnemer zet de rente vast als de rente zo laag mogelijk is. Je kunt dit doen als je op korte termijn een rente verlaging verwacht

De kredietnemer kan ook kiezen om aan het einde van de rentevaste periode de bedenktijd in te laten gaan. De kredietnemer kan 1 of 2 jaar voordat de rentevaste periode afloopt, kiezen wanneer de rente voor de volgende rentevaste periode wordt vastgesteld.

De rentemiddelingsconstructie

De rente kan snel en hevig schommelen in een bepaalde periode. Dit gebeurd vooral als er slechte berichten uit de economie komen of er onrust heerst op de beurzen. De rentemiddelingsconstructie middelt de hypotheekrente in een eerder afgesproken periode (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). De verschillende rentes worden via een berekening omgerekend naar een gemiddelde rente die de kredietnemer dan moet betalen voor de hypotheek. Op deze manier betaalt de kredietnemer elke jaar een ander rentepercentage.

De rentemiddelingsconstructie bij verhoging hypotheek

Mensen die een verbouwing aan de woning doen financieren dit meestal met een verhoging van de hypotheek. In dit geval wordt er rekening gehouden met de oude hypotheek en het daaraan verbonden rentepercentage. De kredietnemer krijgt een nieuwe hoofdsom en een nieuw rentepercentage. Door de berekening en rekening houdend met de al eerder afgesloten hypotheek is het rentepercentage dat betaald moet worden lager dan de rente opdat moment is.

De rentedrempelconstructie

Deze constructie is ook bedacht om grote renteschommelingen in de toekomst op te vangen. De rentedrempelconstructie werkt met een bandbreedte. Zodra de hypotheekrente boven of onder de eerder vastgestelde bandbreedte komt wordt de hogere of lagere rentepercentage in rekening gebracht. Deze rente wordt dan verrekend met de eerder vastgestelde rente.

Overstapconstructie

De kredietnemer kan kiezen om van een korte naar een langere vaste renteperiode te gaan. De kredietnemer mag zelf bepalen wanneer die de langere rentevaste periode in laat gaan. Dit overstappen doet de kredietnemer alleen als die een rentedaling voorziet.

Meeneemconstructie

Bij de meeneemconstructie mag de kredietnemer de hypotheekrente van de oude hypotheek meenemen naar de nieuwe hypotheek. Dit kan gunstig zijn als je gaat verhuizen en de hypotheekrente is op dat moment hoog.

Loonvastconstructie

De hypotheekrente wordt vastgesteld door middel van de ontwikkeling van de loonindexcijfers. Deze cijfers worden berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit loonindexcijfer komt bovenop de basisrente die nagenoeg gelijk is aan de marktrente. Als het goed gaat met de economie en de lonen gaan stijgen kan dit de hypotheekrente die gekoppeld is aan de loonvastconstructie laten stijgen.

Samenvatting

De nominale rente die de kredietnemer betaalt bestaat uit (reële rente, compensatie voor inflatie en de risico-opslag). Tel je bij de nominale rente de kosten erbij op, dan kom je uit op het effectieve rentepercentage, dit is het percentage wat het geld lenen uiteindelijk kost. De kredietnemer kan zich op verschillende manieren weren voor de stijgende hypotheekrente als de rente vaste periode afloopt. #geld #financien #geldzaken #verhuizen #huiskopen #makelaar

In een nieuw artikel komt een uitleg en berekening van verschillende hypotheek renteconstructies.