Goede Vrijdag is gitzwart en bloedrood,...

Goede Vrijdag is gitzwart en bloedrood, maar... dan volgt Pasen!

Goede Vrijdag: Jezus stierf voor ons aan het kruis

Witte Donderdag is de dag dat Jezus het laatste avondmaal vierde met Zijn discipelen. Op Goede Vrijdag gedenken christenen dat Jezus voor de zonde van de gehele mensheid stierf aan het kruis. Met Pasen vieren we Zijn opstanding uit de dood. Pasen is dus een hele belangrijke dag binnen het christendom.

Jezus betaalde met Zijn leven voor onze zonden. Maar juist omdat Hij ook opstond uit de dood, is er hoop voor ons en was Zijn lijden en sterven niet zinloos. Het kruis is zeer bloederig, maar jij en ik mogen onze zonden aan de voet van dat kruis achterlaten, zodat er hoop is op een beter leven op aarde, maar vooral op een toekomst bij God en de engelen in de hemel.

Goede Vrijdag is gitzwart èn bloedrood

God beloofde ons geen veilige reis, maar wel een behouden aankomst. Ook christenen kunnen door strijd en ziekte gaan en ook christenen gaan een keer dood. 

Wij zijn ook maar mensen van vlees en bloed en, net als ieder ander mens, niet perfect. We zijn geredde zondaren, omdat we het offer van Jezus geaccepteerd hebben en berouw hebben getoond en vergeving hebben gevraagd voor onze zonden. 

Jezus droeg onze zonden aan het kruis. Dat maakt Goede Vrijdag een gitzwarte en bloedrode dag. De Koning der koningen was zonder zonde. Hij was perfect. Hij was 100% God en 100% mens, geboren uit de maagd Maria, door de Heilige Geest. Er was totaal geen schuld in Hem te vinden. Toch moest Hij de gang naar het kruis gaan. Hij was het perfecte Offerlam. Hij werd bespot en geslagen, maar onderging het als een man. Hij wist dat dit moest gebeuren.

Waarom is Goede Vrijdag bloedrood?

De kruisiging was een normaal middel om misdadigers op te hangen in die tijd. Jezus was geen misdadiger, maar werd wel als zodanig behandeld. Hij is enorm mishandeld.

Hij kreeg een doornenkroon op Zijn hoofd. Die doornen drongen diep in Zijn schedel binnen en dat moet niet alleen enorme pijn hebben gedaan, maar ook gigantisch gebloed hebben. Zijn baard werd uitgetrokken door Romeinse soldaten en Hij kreeg zweepslagen. Naar men aanneemt zijn dat er 39 geweest. Dat was nog voor hij aan het kruis ging. 

Hij kreeg spijkers in Zijn handen en voeten en er werd een speer in Zijn zij gestoken. De zwepen waren gruwelijk; ze waren zodanig gemaakt dat de hele rug compleet opengeslagen werd. De kruisiging is een afschuwelijke marteldood. Het is een extreme lijdensweg, die ondraaglijk lijden veroorzaakt.

Jezus wist dat Hij met Zijn leven moest betalen voor de zonde van de mensheid. Hij moet meer geleden hebben dan welk mens ook op aarde, maar Hij deed het uit liefde voor jou en mij. Hij wist dat Hij terug zou gaan naar de Vader in de hemel, maar voor het zover was heeft Hij onnoemelijk geleden. 

Hij zweette zelfs bloed van angst voor het komende lijden. Hij vroeg God de beker aan Hem voorbij te laten gaan, maar zei ook: 'Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede'. Hij schakelde Zijn wil aan de wil van God, Zijn Vader.Het maakt Goede Vrijdag wel tot een gitzwarte en bloedrode dag. De Zoon van God Die mens geworden is en op geen enkele zonde betrapt kon worden, al dachten velen daar anders over, werd gestraft voor onze zonden. Hij betaalde de prijs, zodat wij die prijs niet hoeven te betalen als we dit accepteren.

Helaas zijn er heel veel mensen die denken het offer van Jezus niet nodig te hebben. Ze wijzen Hem af en piekeren er niet over om tot berouw en bekering te komen. Toch, als deze mensen tijdens de laatste minuten van hun leven nog met oprecht berouw uitroepen tot Jezus, zal Hij hen vergeven en gaan ze linea recta de hemel binnen als ze sterven. God is veel genadevoller dan veel mensen.

Pasen: het graf kon Jezus niet houden

Jezus werd na Zijn dood van het kruis gehaald en in een graf gelegd. Er werd een zware steen voor het graf gelegd en het werd bewaakt door Romeinse soldaten. Toch kon dat alles niet verhinderen dat Jezus opstond uit het graf, precies zoals voorspeld was. 

Die opstanding maakte de dood niet zinloos, maar zinvol. Het lijden moest plaatsvinden, maar Hij is nu in de hemel bij God en onze Advocaat op het moment dat we voor de hemelse Rechter staan. 

De aanklager zal komen en minder fijne details van ons leven vertellen. Maar als we zo wijs zijn geweest om Jezus’ offer te accepteren, dan zal Jezus zeggen dat Hij de prijs voor die persoon betaald heeft. Dan wordt die persoon in de hemel toegelaten. Daarom is het zo belangrijk om vergeving te vragen voor je zonden en te doen wat God van ons vraagt. Die eisen zijn echt niet zo hoog als veel mensen denken.

Pasen is een prachtig feest. Het is het feest van de hoop en de opstanding van Jezus. Het gaat om veel en veel meer dan een paar vrije dagen en paaseieren eten. 

Het gaat erom, dat we stilstaan bij het offer van Gods Zoon. En daarmee is Pasen de belangrijkste christelijke feestdag.

De andere christelijke feestdagen zijn op hun manier ook belangrijk, maar er is geen dag die zoveel hoop biedt als de dag dat we stil mogen en behoren te staan bij dat wat Jezus voor ons deed. Ik hoop dat vele mensen daarbij stil zullen staan en Hem danken voor dat wat Hij deed, door hun zonden aan de voet van dat kruis achter te laten.

 
signup

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors? 


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More