Gratis meststof ! | Rudy Siedlecki 🌳

Gratis meststof !

In de handel zijn allerlei soorten meststoffen te koop.
We onderscheiden twee groepen:  De  organische- en de samengestelde scheikundige meststoffen.
Beiden zijn in vaste en vloeibare vorm te verkrijgen.
De chemische soorten zijn de gekende blauwe- roze- groene- en purperen korrels, of vloeistoffen.  De kleur wordt er door de fabrikant aan toegevoegd om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
Organische meststoffen zijn van dierlijke of plantaardige grondstoffen, zijn bruin of grijs van kleur en stinken over het algemeen.  Door zijn natuurlijke oorsprong en zijn rijkdom aan voedingstoffen, is organisch mest te verkiezen.
ALLE meststoffen bevatten de drie hoofdelementen:
N- Stikstof, P- Fosfor, K- Kalium.

Deze drie elementen staan steeds op de verpakking vermeldt.  Bijvoorbeeld:  N-P-K:  8-7-9 + Mg + Cu.

In bovenstaand voorbeeld bevat de meststof een gehalte stikstof 8, fosfor 7 en kalium 9.  Achter het +teken staan de sporenelementen, in dit geval magnesium en koper.

Stikstof bevordert de bladgroei, fosfor is voor de bloei en de vruchtzetting en kalium is noodzakelijk voor de wortels.

En nu komt het...GRATIS meststof:

Urine!                                                                                                                                                                                                           

Onze eigen urine bevat de drie basisstoffen, plus een gevarieerde scala aan spoorelementen.

Het is nu niet de bedoeling dat we rechtstreeks tegen onze planten gaan plassen.  Als we puur, vloeibare meststoffen gebruiken, verbranden de wortels ook. Dus: verdunnen. Eén op tien.

Eén liter urine in een gieter met tien liter water en je hebt prima organische meststof van de beste kwaliteit.

Het enige voorbehoud: Urine van mensen die antibiotica of zware medicatie (chemo) gebruiken.

Reeds vorig jaar heb ik hierover gelezen, maar heb eerst proefondervindelijk vastgesteld dat dit werkt.  Voordien gebruikte ik, afwisselend, meerdere soorten meststoffen.  Het gezegde: "Verandering van spijs doet eten" geldt ook voor planten.  Als men steeds dezelfde voedingsstoffen geeft, kan er een gebrek ontstaan.  Mijn 'gratis' mest is nu een gewaardeerde aanvulling in het assortiment.  Wel steeds verse grondstof gebruiken; na 24 uur wordt de urine onbruikbaar.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!

Share
You share. We pay your share.