Greed. Hebben om het hebben.


Hebben om het hebben. Iets willen hebben omdat je het een ander niet gunt. Misschien wel de vervelendste uiting van greed. De meeste mensen zullen ontkennen dat ze er aan lijden maar ik heb het al heel vaak voorbij zien komen. En dan vooral wanneer het gaat om het verdelen van erfenissen. De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Mensen die jaren niet meer met elkaar praten omdat ze vinden dat hen tekort gedaan is. Soms gaat het om ronduit belachelijke kleinigheden. Ik zag het allemaal voorbij komen.

- De mensen die vol blijven houden dat iemand anders iets gestolen heeft omdat het er domweg niet meer is

- De mensen die vinden dat ze meer rechten op zaken hebben omdat ze pa of ma vaker bezocht hebben zonder rekening te houden met ieders omstandigheden en mogelijkheden.

- De mensen die plotseling pijnlijk verschil gaan maken tussen 'echte' familie en alles wat zij niet als zodanig beschouwen.

- De mensen die enorme heibel maken over iets dat zogenaamd voor hen gevoelswaarde heeft, maar direct achter in een kast verdwijnt of verkocht wordt.

- De mensen die tot op de cent uit gaan rekenen wat alles waard is en dan een 'eerlijke verdeling' eisen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb met bijna alles wel een keer te maken gehad. De kleinkinderen die geboren waren tijdens mijn vaders tweede relatie en dus helemaal geen andere opa kenden, maar niets kregen omdat ze geen echte kleinkinderen waren. Dat terwijl er zoveel was waarvoor eigenlijk niemand echt interesse had. De enorme ruzie om een armband die mijn oma voor haar dood aan de vriendin van mijn vader had gegeven omdat die jaren voor haar gezorgd had en nu ineens tot familiestuk gebombardeerd werd en terug moest naar de kinderen.

Zelfs toen mijn vaders vriendin na jaren overleed waren er familieleden (die al jaren geen contact meer met haar of haar kinderen hadden) die nu vonden dat alles uit haar erfenis wat zij van mijn vader gekregen had of samen met hem aangeschaft was alsnog naar ons terug moest of op zijn minst door de helft gedeeld moest worden. Wat dat dan wel allemaal was? Tsja, dat wist eigenlijk niemand, behalve dus de beruchte armband.

Hebben om het hebben. En weet je wat zo vreemd is? Wanneer je bij leven aan het opruimen bent en je omgeving vraagt wat ze willen hebben blijkt de interesse vaak heel klein. Niemand die op de postzegelverzameling zit te wachten. Niemand die dat oude kastje wil hebben. Geen plaats, het past niet in het interieur. Ik verdeel liever bij leven zodat ik er zelf nog iets over te zeggen heb. Ik hoop dat er na mijn dood niets meer is om over te ruziën.

#greed #erfenis #erfenisruzie #hebzucht