Een eindeloze reis naar ergens - Stap 1


                                         En nu lezer, nu neem ik u mee op een eindeloze reis. 

                                            Stap in, stap uit, neem mee waar u maar wilt.

                                                  Laat achter wat u niet meer nodig hebt. 

                                         Laat niemand u vertellen waar u heen moet gaan. 

                   Deze reis is enkel in uw hoofd, in uw gedachten. Neem de tijd en (be)leef.


                                                                                    Proloog

                                                     Want zelfs een eindeloze reis heeft een begin  

 

Het dal lag er tegenwoordig mooi bij, de rijstvelden die trapsgewijs daalden tot ze de bodem bereikten. Het riet langs de rivier, die door het dal dat liep, deinde op de wind, terwijl de zon de aarde voedde.

In de verte stond de Kranusha, de grote vulkaan, die honderden jaren geleden aan de basis van de voedingsrijke bodem van deze streek heeft gestaan. Het dal moet in die tijd een verwoeste aanblik hebben gehad. Een zwart geblakerde massa, met hier en daar de  verkoolde resten van wat ooit bomen waren geweest. 

Mocht dit gebied toen der tijd bevolkt zijn geweest, betekende deze laatste uitbarsting het einde van de toenmalige beschaving. Maar hun as diende nu als de basis voor de onze.

Onze beschaving komt voort uit een groep vissers, die generaties geleden de bergen introkken om te ontkomen aan de aanvallen van gewelddadige zeevolkeren. Deze bestookten de kust, waar onze toenmalige habitat lag met bloederige aanvallen. 

Men noemde ze "Krotan Dua", de zee duivels. Ze kwamen in de vroege morgen en joegen met speren en fakkels door het dorp. Ze brandden de hutjes plat, opzoek naar de vrouwen van het dorp. De vrouwen die niet weg konden komen werden later onherkenbaar verminkt teruggevonden.

Deze duivels kwamen altijd wanneer alle gezonde mannen zich op zee bevonden en slechts de oudere en zieken aanwezig waren om het dorp te verdedigden. Enkele ontmoetingen met deze Krotan Dua vormden al snel het einde van een tijdperk, een tijdperk waarin mijn stam van de visvangst leefde.

De overleveringen vertelden over een lange en barre tocht langs enorme grasvlaktes, stinkende moerassen en scherpe rotspartijen, die grote roofdieren huisvesten. Beren, slangen en immense roofvogels vernietigden jonge levens gedurende de maanden of misschien wel jaren dat mijn verre voorouders rondtrokken.

Het is onduidelijk hoe lang mijn stam rond gezworven heeft voor ze kamp op sloeg aan de voet van een gebergte waar enkel één lange smalle pas naar boven leiden. Van de twee verkenners, die erop uit gestuurd waren, keerde er slechts één terug. Toch trok de stam op zijn advies de bergen in.

Langs het smalle pad begonnen ze aan de klim, die enkele dagen zou gaan duren. De berg had een wrede, grimmige  uitstraling, een grimmigheid die elke uur toenam. Aan de linkerzijde van het pad rees een steile rotswand op. Aan de rechterzijde een kloof, die naarmate ze stegen steeds dieper en venijniger werd. Een kloof gevuld met scherpe uitsteeksels, bereidt hen, die ook maar een stap verkeerd zetten, te verorberen. De tanden van de kloof wisten wel raad met de gevallenen.

Na een tocht van enkele dagen door deze helse pas lag daar het sluitstuk van deze schijnbaar eindeloze tocht.  De smalle pas opende zich en et alsof Aka, de god van de aarde, met één enkele beweging van zijn hand alle obstakels had weggevaagd.

 

Next Step:

Gerelateerde Blogs

Ook iets te bloggen/schrijvenWordt Yoors lid!

Comment and receive 100 YP 100
The greatest threat to humanity/Humanity's biggest threat
Imagine a world without buzzing insects, no birds singing their beautiful songs, no trees waving in the wind, no flowers showing off their lush colors. No wildlife, no nature, no people. It's hard to imagine, isn't it it?? Just a dry ferocious miles and miles away... Imagine a world without insects buzzing around, no birds singing their beautiful songs, no trees swaying in the wind, no flowers showing off their luscious colors. No wildlife, no animals, no humans. It's hard to imagine, isn't it? Just a dry wasteland going on for miles and miles... But this is what will happen to our beautiful planet; we go to mass extinction much faster than anyone really knows. Every day brings us closer to this doomsday scenario. Yet this is what our beautiful planet will face, we are heading towards mass-extinction at a much faster rate than anyone truly knows. Every day brings us closer to this doomsday scenario. It doesn't have to be! If we act fast we can still turn it around, but we have to do it NOW, not next month, not next week, not tomorrow but NOW. If you think, “I'm just one person, what can I mean?” , then my answer is to you to share what I'm about to tell you. The more people know this terrible truth, the better we can build an army of truth seekers and freedom fighters. Together we are strong and we can stop this madness! It doesn't have to be this way! If we act fast, we can still turn it around, but we have to do it NOW, not next month, not next week, not tomorrow but NOW. If you think “I'm just one human being, what can I possibly do?” , my answer to you is to share what I'm about to tell you. The more people know this horrible truth, the better we can build an army of truth seekers and freedom fighters. Together we are strong and we can stop this madness! Climate change is a man-made concept. When people think about climate change, they think of greenhouse gases, factories, planes, cars and fossil fuels. Although I agree that those factors are not great for our planet, they are only a small part of the problem. The real problem becomes visible when we start looking at the sky again. See those big stripes that the planes make (I'm sure you see them, they're hard to miss these days!), no those are not contrails, which is geo-engineering. Aircraft deliberately spray toxins such as aluminium and barium sulphate into our precious atmosphere. This has been going on for over a century. Do you know what heavy metals do to your brain? With your body? Your mental health? Yeah, it's poison.. You're being poisoned now, day and night, 24/7. Climate change is a human-made concept. When people think of climate change, they think about greenhouse gases, factories, planes, cars and fossil fuels. While I do agree that those factors are not great for our planet, they are only a tiny fraction of the problem. The real problem becomes visible if we would start looking at the sky again. See those big stripes the planes are making (I'm sure you do, they are hard to miss these days!), no those are not contrails, that's geo-engineering. Planes deliberately spraying toxins like aluminum and barium sulfate into our precious atmosphere. This has been going on for more than a century. Do you know what heavy metals do to your brain? To your body? To your psyche? Yes, it's poison. You are being poisoned right now, day and night, 24/7. It is not only harmful to our body, but it kills whole forests, animals and insects. People are very flexible. However, trees and animals and insects are not. No trees - no animals - no insects - no water - no food - no people. Just a dry desert. We would literally see our planet shrivel and die before our eyes. I predict that this summer will be the driest summer in a long time. Due to man-made climate change? No, due to government-induced climate change, under the name of geo-engineering. Don't forget to look for those stripes in the sky. They look like wide clouds in the afternoon, but they are anything but clouds. When I go out at night with just a little light on, I see the nanoparticles fall down like dust. Not only does it harm our bodies, but it kills entire forests, animals and insects. Humans are highly adaptable. Trees and animals and insects however, are not. No trees - no animals - no insects - no water - no food - no humans. Just a dry wasteland. We would literally see our planet shrivel and die before our very eyes. I predict that this summer will be the driest summer in a long time. Because of human-made climate change? No, because of government-made climate change AKA geo-engineering. Just remember to look for those stripes in the sky. They look like broad clouds in the afternoon but they are anything but clouds. If I go outside at night with only a little light on I can see the nanoparticles falling like dust. Do you think what I'm saying is nonsense? I want to ask you to be open-minded and do your own research. Want to know more about geo-engineering? Here's a very good documentary I'd like to share with you: The Dimming . Think what I am saying is nonsense? I urge you to keep an open mind and to do your own research. Want to know more about geo-engineering? Here is a very good documentary that I want to share with you: The Dimming . You would be amazed at the weather manipulation that is possible today. These people have been working on it for decades, so they had all the time to test and adapt. For example, the snowfall in Texas was 100% man-made. If you want to know more about this, check out this: Texas geo-engineering . You would be amazed by the weather manipulation that is possible today. These people have been at it for decades now, so they had plenty of time to test and alter. The snowfall in Texas, for example, was 100% man-made. If you want to know more about that, watch this: Texas geo-engineering . Again, I would like to stress that time is essential. If you care about the future of our planet (I really hope you do!), please share this message. I don't care if you mention my name or not, all I care about is that more and more people know the truth and demand answers from our government around the world. Again, I want to stress that time is of the essence. Please, if you care about the future of our planet (I really hope you do!) share this message. I don't care if you give me credit or not, all I care about is that more and more people know the truth and demand answers from our government all over the world. Together we are strong and together we will save our beautiful planet! Together we are strong and together we will save our beautiful planet! #geoengineering #standunited #urgent #shareworthy
Comment and receive 500 YP 500
I'm back
hello everyone