Een eindeloze reis naar ergens - Stap 12


Lezer heeft u weleens het gevoel dat u met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet dat iets zo is. Dat iets gebeuren gaat.  

U ziet dat kopje en weet dat het omgaat, misschien weet u zelfs dat de inhoud over uw laptop zal stromen. Wat doet u dan lezer? 

Doet u dit af als onzin en vervolgt u uw bezigheid. Of neemt u het zekere voor het onzekere en verplaatst dat kopje?

"Meester ik aanvaard dat een lichaam niet meer is dan een voertuig en dat de ziel dit voertuig tijdelijk bestuurt. Maar bent u dan een dief als u andermans voertuig gebruikt voor uw eigen doeleinden?"

"Technisch gesproken zou dat kunnen, waren het niet dat ik deze jongen wel degelijk toestemming heb gevraagd. Hij leent mij zijn lichaam met alle vertrouwen. Dit kind is opener en vrijer dan jij en ik ooit waren. Hij beseft de grenzen van bepaalde vormen niet, dus wordt hier ook niet door gehinderd. Hij ervaart met een open geest en accepteert wat tot hem doordringt op verschillende niveaus, niet enkel in zintuiglijke vorm, maar tevens in spirituele vorm. Voor hem is de één niet waardevoller of duidelijker aanwezig dan de ander. 

Waar je me wel van mag beschuldigen is het manipuleren van de dromen van dit kind, opdat ze jouw aandacht zouden trekken.  Zo kon ik je op de goede weg zetten, aangezien ik je niks mag vertellen volgens de kosmische wetten. Ik mag je geen feiten geven, enkel uitkomsten," sprak Oniko wederom in raadsels.  

"Alsof je een rekensom moet maken waarbij je het antwoord krijgt en zelf het vraagstuk moet bedenken," reageer ik. "Ja zoiets, vertrouw in de dingen die Numico je laat weten. Je zult de man in zijn droom vinden, daarin ligt jouw rol."

De ogen van Numico keken me strak aan, de schittering was verdwenen en een voorzichtige glimlach verscheen. "Meester waarom kijkt u zo naar mij, heb ik iets raars gezegd?" Ik schudde mijn hoofd, meer om mezelf terug naar 'de realiteit' te halen. Snel zocht ik een antwoord op de vraag van het kind, dat enkele seconden geleden nog meester Oniko was. 

Velen vragen schoten door mijn hoofd, dit terwijl ze net nog leeg was. Ik besloot ze voorlopig voor mezelf te houden. "Nee hoor jongen, ik zal het voor je uitzoeken je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Maar hou me op de hoogte als je iets nieuws droomt over deze vreemde man."

Zo begon mijn queeste om er achter te komen wie die vreemde man was waar Numico over droomde. Een man die blijkbaar zo belangrijk was dat Oniko er voor terugkwam van gene zijde.


Next Step >>

<< Previous Step

Gerelateerde Blogs

Ook iets te Schrijven/BloggenWordt Yoors lid!

Aanmelden