Een eindeloze reis naar ergens - Stap 85


Bent u bewust hoe vol uw leven zit met symboliek lezer? De runen van Bluetooth, de drietand van van Poseidon op onze USB, het pauze teken uit oude Griekse poëzie en deze. Ons teken van liefde wat komt van de zaaddoos van het Silphium kruid. Een kruid dat door de Romeinen gebruikt werd als anticonceptie en daardoor geassocieerd met liefde. Dit is slechts een handje vol symbolen die bewust of onbewust uw leven beïnvloeden.

Als Numico begint te vertellen heeft Retsj inmiddels het vuur wat opgestookt, Cabilah is ook toegesneld. Ze kijkt geschrokken als ze de enorme hond ziet liggen, maar gaat zwijgend zitten.

Alle ogen zijn op Numico gericht. “Zoals jullie weten heb ik wel eens dromen, Martio noemt ze visioenen. Het blijven beelden van zaken waar mijn bewustzijn niet mee bekent is. Maar op het moment dat ik ze droom weet ik dingen. Zaken die ik nooit zou kunnen weten over wat ik zie.

Ik droom van een man, altijd dezelfde man, hoog in een witte toren met een rare ronde punt. Hij heeft diepe ogen, een vreemde baard en zijn gezicht kent geen emotie. Hij heeft mij verteld dat hij de baas van de wereld is. Aangezien onze stam bijna geen hiërarchie kent begreep ik dit niet. Maar ik voelde dat hij het meende. Ik kon zelfs voelen dat de wereld om hem heen gelooft wat hij zegt.

Mijn reden om deze reis te ondernemen was deze man te leren kennen. Hem te wijzen op de onmogelijkheid van zijn idee. Hem te overtuigen dat de wereld niet te bezitten valt, hem emotie te laten ervaren door hem te herinneren aan haar schoonheid.

Nu is het geval dat ik deze man al vaak gezien heb, maar toen Cabilah's gezang mij net wegvoerde en ik hem weer zag was hij zich ook bewust van mijn aanwezigheid. Hij keek me aan alsof hij wist dat ik er was. 

 Nooit eerder had ik het idee dat hij me zag. Tot nu toe was ik als het ware een toeschouwer, onzichtbaar en onhoorbaar. Iets heeft dat veranderd en terwijl ik oog in oog met hem sta, zie ik de twijfel in zijn ogen toenemen. Voel ik dat hij probeert te kiezen voor iets wat hij al zo lang niet meer kent. Hij slaagt er niet in, ik voel zijn innerlijke strijd en zijn kracht omslaan in angst. Hij verandert, zijn menselijke vorm neemt die van een enorme hond aan, bijna gelijk aan deze.” Numico tilt de kop van het dier dat naast hem ligt op. 

“Met een sprong verlaat de manhond de toren. Hij daalt af naar waar ik sta. Geschrokken opende ik mijn ogen, iets wat ik liever niet had gedaan. Want ondanks dat ik niet meer droomde, was de hond niet verdwenen.

Mijn leven, in ieder geval mijn gezondheid, dank ik aan het feit dat Martio net op tijd zag wat er gebeurde.

Het was niet dezelfde hond, maar het is geen toeval. Dit dier, dit wapen van een beest draagt de sporen van deze man. Numico neemt het rechter oor van de hond tussen zijn vingers. "Letterlijk de sporen,” zegt hij terwijl zijn vingers een ruk aan het oor geven. Het oor scheurt en Numico houdt iets omhoog. Het is te klein om goed te zien. In het licht van het vuur lijkt het op een ring.

Hij geeft het aan Retsj, die het doorgeeft aan Cabilah. Wanneer ze het mij overhandigt zie ik dat al het bloed weggetrokken is uit haar gezicht. Het verhaal van Numico was toch niet zo bloedstollend dat dit het effect ervan is denk ik bij mezelf, terwijl ik het kleinood inspecteer. Ik zie dat de ring een soort oorbel is. Een oorbel met een symbool als sluiting. Een bloem en de parel, alweer.

Ga naar deel 86 van dit dagelijkse feuilleton. Het verhaal is gebasseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor het volgende deel klik hier. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

help

Logo=Symbol


Heeft U wel eens afgevraagd waarom die hap uit die Apple is gebeten.


Beloon de maker en jezelf

Word Yoors lid