De idioterie van onderzoeken. Vul jij alles in?


Onderzoek Universiteit Maastricht. Elk jaar mag ik zo'n lijst invullen, overbodig om te zeggen dat het er meerdere zijn en elk jaar erger ik me er toch weer aan. De kinderen brengen ze mee vanuit school.

Wat zijn mijn irritatiepunten? Nou om te beginnen gaan ze structureel uit van een 2 ouder gezin, en even voor de duidelijkheid een twee oudergezin bestaande uit vader en moeder. Mocht het gezin bestaan uit vader-vader of moeder-moeder dan strandt men volgens mij al ergens bij de eerste 5 vragen.

Nu kun je ervan uitgaan dat een kind ontstaan is uit een eicel en een zaadcel en dus een vrouw en een man erbij betrokken zijn. Ansich een logische conclusie echter men gaat uit van een ouderpaar dat ook samenwoont en samen de kinderen opvoedt. Gebeurd natuurlijk ook nog in deze tijd. Een ouder die de lijst invult vanuit deze situatie heeft geen enkel probleem. Gescheiden ouders of niet samenwonende ouders lopen tegen problemen aan met invullen. Bij jongste zoon kon ik nog n.v.t. invullen, bij oudste zoon bestond die mogelijkheid niet eens. Ouders die co-ouderschap hebben kunnen lijst niet fatsoenlijk invullen. Moeders (of vaders) die er helemaal alleen voor staan kunnen de lijst niet fatsoenlijk invullen. Een ouder met de zorg voor de kinderen en waar de kinderen wonen in een samengesteld gezin idem dito niet, het hele stiefgedeelte komt niet aan bod. Een ouder waarvan de andere ouder is overleden kan dit ook niet. Ouders met een geadopteerd kind volgens mij ook niet. Het homostel met een geadopteerd kind kan het meteen in de vuilnisbak mieteren volgens mij.

Dan erger ik me aan de vragen over de behaalde opleidingen van de ouders. Luister ik snap ook best dat een kind met twee ouders op universitair niveau die samenwonen en samen opvoeden de kinderen andere dingen KUNNEN meegeven dan ouders die geen opleiding hebben afgemaakt. Even voor de duidelijkheid ik hecht hier geen waardeoordeel aan vast. Echter als een kind geen contact heeft met (één van) de biologische ouder(s) dan vraag ik me af welke waarde je hier dan aan kunt hechten. Gaan ze er dan vanuit dat IQ maar ook kennis, interesses en algemene ontwikkeling alleen en volledig genetisch bepaald zijn en dat omgevingsfactoren totaal geen rol spelen? Volgens mij zijn er tig onderzoeken uitgevoerd waarin dit bekeken is en waarbij is gebleken dat genen zeker een rol spelen maar dat dit net zo goed op gaat voor omgevingsfactoren. Voor mijn kinderen geldt dat ze genetisch gezien hoog opgeleide ouders hebben en als ze het alleen daarvan moeten hebben dan zitten ze verdomde goed maar ik weet uit de praktijk dat ze weinig hieraan hebben.

Salaris van de ouders, ook zoiets. Moeder 0 inkomen (volgens de belastingschijf dan hé, maar dat is een heel verhaal weer om uit te leggen). Vader, ik weet het inkomen wel maar uit privacy overwegingen zal ik bedrag niet noemen maar neem maar van mij aan dat er mensen zijn die dit lezen die in een half jaar minder verdienen dan hij in een maand. 

Ik heb dit van vaderskant dan ook niet ingevuld. Kinderen zien hem niet en "profiteren" dus ook niet van dit salaris maar er is geen mogelijkheid om n.v.t. in te vullen. Ook hier ik snap best wat ze willen weten en wat ze kunnen meten tussen kinderen die bij ouders wonen met een (heel) hoog salaris of mensen met (heel) laag salaris. Echter er zijn (zie hierboven) nog vele andere mogelijkheden die dus van toepassing en dus van invloed zijn en die niet gemeten worden.

Kan iemand mij nu eens vertellen wat het nut van dit onderzoek is? WAT meten ze nu eigenlijk? Als je even bedenkt dat 1 op de 6 kinderen een echtscheiding meemaakt. Helaas weet ik niet hoeveel ouders die niet gehuwd zijn uit elkaar gaan dus dan heet het geen echtscheiding maar het resultaat is voor de kinderen gelijk en 80% van deze kinderen woont bij de moeder (ook al een schrikbarend hoog cijfer). 9,5 procent van het totaal aantal gezinnen met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar bestaat uit een samengesteld gezin. Adopties zijn de laatste jaren enorm gedaald maar als ik uitga van kinderen in Nederland die geadopteerd zijn en nu in de klassen zitten waar ik de lijsten voor ingevuld heb dan denk ik dat ik met een cijfer rond de 700 redelijk veilig zit. En jaarlijks verliezen meer dan 6000 minderjarige kinderen een of meerder ouders (overlijden). Eind 2011 waren er 34.000 minderjarigen die één van hun ouders hebben verloren. 330 kinderen waren allebei hun ouders kwijt. 1625 duizend kinderen volgden in 2009/’10 primair onderwijs.

Ik vind dus een onderzoek dat zo eenzijdig gericht is volkomen waardeloos. Ik heb het dan nog niet eens over de vele andere samenlevingsvormen die er zijn, die dan - ik geef het toe - ook niet zo heel hoog zijn maar desondanks wel aanwezig zijn.

Oh en dan de vragen waar ze in één vraag 3 dingen vragen die ansich niet perse iets met elkaar te maken hoeven hebben. Een kind kan best altijd alle afspraken nakomen maar niet altijd alles uit zichzelf opruimen. En dan stond er nog iets bij wat ik even vergeten ben. Wat heeft het een met het ander te maken en waarom staat dat in 1 vraag? Zo'n slechte vraagstelling vind ik dat. Zo waren er meerdere vragen die zo opgesteld waren.

Maar goed, ik heb de vragenlijsten op uitdrukkelijk verzoek van mijn zonen keurig ingevuld (nou ja, zo keurig mogelijk dan). Ik heb mijn gal gespuwd en dan is het nu einde oefening. Wat zou het leven toch mooi zijn zonder dit soort stomme vragenlijsten. De kinderen moeten ook vragenlijsten invullen trouwens. Ik zou die wel eens willen zien maar dat doen ze op school en die krijgen de ouders in principe niet te zien. Nu wil ik helemaal niet weten wat mijn kinderen invullen (vertellen ze me wel) maar ik zou wel eens willen zien hoe die vragen zijn opgesteld en wat ze daar denken "te meten".

 Reageren op een blog? Dat kan als yoorslid. Lid worden is gratis. Behalve reageren kun je dan ook bloggers volgen of zelf aan de slag als blogger. Je hoeft je alleen even hieronder aan te melden: