Wat verandert er als je kind 18 jaar wordt? | DidI'Ms world

Wat verandert er als je kind 18 jaar wordt?

 

18 jaar een mijlpaal

18 jaar worden was en is een mijlpaal in het leven van een kind. Eindelijk officieel volwassen. Je kind mag nu stemmen, zelfstandig autorijden, alcohol drinken en kopen, sigaretten kopen maar wordt ook financieel zelfstandig. Er veranderd dus nogal het een en ander zowel voor het kind maar ook voor de ouder(s).

Waar moet je allemaal aan denken als je kind 18 jaar wordt?

 1. De inkomsten verminderen: Als je kind 18 jaar wordt stopt zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget. Wordt het kind halverwege een kwartaal 18 dan krijg je nog voor het hele kwartaal kinderbijslag betaald door de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Het kindgebonden budget wordt maandelijks betaald en stopt met ingang van de maand NADAT het kind 18 geworden is. Ontvang je als ouder een nabestaandenuitkering dan stopt die op het moment dat het kind 18 jaar wordt (SVB). Ontvangt het kind een wezenpersioen dan kan het zijn dat deze uitkering stopt. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind 18 of 21 wordt. Houdt hier rekening mee.  Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling, check even hoe het bij jouw kind zit. 
 2. Vraag tegemoetkoming scholieren aan: Indien het kind nog op de middelbare school zit kan het zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming komt in de plaats van de kinderbijslag die je als ouders elk kwartaal ontvangen hebt. Deze tegemoetkoming moet aangevraagd worden bij DUO met Digid. 
 3. Kinderalimentatie: Kinderalimentatie stopt uiterlijk als het kind 21 jaar wordt (eerder als het kind financieel zelfstandig is d.w.z. een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft). Wat wel veranderd is dat het kind nu kan aangeven of het zelf de kinderalimentatie wil ontvangen op de eigen rekening. Het is verstandig om het kind zelf voor de 18e verjaardag aan de alimentatiebetaler door te laten geven op welk rekeningnummer hij/zij de alimentatie wil ontvangen. Ook indien het kind het rekeningnummer niet wil veranderen en het gewoon wil laten doorlopen op rekeningnummer van de ouder is het verstandig om dit op tijd te laten weten zodat er geen misverstanden over ontstaan.
 4. Vraag DigiD aan: Zonder Digid begin je niks dus het is belangrijk dat het kind een Digid aanvraagt zodat hij/zij kan inloggen op websites van de overheid maar ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. De Digid heb je ook nodig om studiefinanciering, zorgtoeslag of tegemoetkoming schoolkosten aan te vragen. Om de Digid aan te vragen heeft het kind het persoonsnummer nodig (te vinden op paspoort of ID kaart).
 5. Vraag zorgtoeslag aan:  Waarschijnlijk komt het kind in aanmerking voor zorgtoeslag. De zorgtoeslag vraag je aan via de website van de Belastingdienst. Je hebt hier je Digid voor nodig. 
 6. Regel zorgverzekering: Van de dag dat het kind 18 jaar wordt moet hij/zij zelf verzekerd zijn. Het is vaak wel mogelijk om via de ouders verzekerd te blijven  maar dit moet dan wel doorgegeven worden. De ouders betalen dan de premie maar de verzekering staat op naam van het kind. Indien het kind zelf een zorgverzekering afsluit moet hij/zij zelf de premie betalen.
 7. Check ook de andere verzekeringen: Indien het kind thuis woont is het vaak meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Dat geldt meestal ook als het kind op kamers woont en studeert. Voor andere verzekeringen, zoals een inboedelverzekering of reisverzekering zijn ze  vaak niet verzekerd als ze niet thuis wonen. Check ook hoe dit zit met een uitvaartverzekering.
 8. Regel de bankzaken: Soms kunnen spaarrekeningen komen te vervallen als je kind 18 jaar wordt (vaak kinderspaarrekeningen). Bespreek met je kind of bepaal zelf wat je met dit geld gaat doen. Indien een kind nog geen bankrekening heeft zorg dan dat hij/zij een bankrekening opent.
 9. Bespreek met je kind bankzaken: Als ouders ben je verplicht je kind financieel te ondersteunen totdat het kind 21 jaar wordt. Maak duidelijke afspraken met het kind wat ze van je kunnen verwachten. Hoeveel betaal je mee aan de studie? Bespreek wat jullie doen met de zorgtoeslag, dient het kind die af te staan als jij de premie van de zorgverzekering betaald? Ook is het handig om als je kind gaat studeren alvast een begroting te maken zodat het kind inzicht krijgt in de kosten van studeren. Help met het maken van een spaarplan.
 10. Inschrijven sociale huurwoning: Het kan soms jaren duren voordat ze in aanmerking komen voor een woning/kamer. Ook al wonen ze nog thuis dan kan het geen kwaad om alvast inschrijfduur op te bouwen. Huren in de vrije sector is natuurlijk een optie maar dat is vrijwel altijd duurder dan een sociale huurwoning huren. Vanaf 18 jaar kunnen zij zich inschrijven. Gaat je kind studeren en op kamers dan kan het verstandig zijn om ook alvast  in te schrijven bij bureaus die studentenkamers aanbieden in de stad waar je kind studeren gaat. 
 11. Check gegevens voor de loonheffingen indien kind een baantje heeft: Een werkgever kan er voor zorgen dat het kind minder belasting hoeft te betalen d.m.v. de studenten- en scholierenregeling. Vul het formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten- en scholierenregeling in en geef het aan de werkgever zodat je kind minder belastingen hoeft te betalen. Te vinden op site van de belastingdienst. Ook kan aangegeven worden of hij/zij wil dat de werkgever de loonheffingskorting toepast. De werkgever houdt dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon. Doet het kind dit niet houdt dan in de gaten of dit later teruggevorderd kan worden bij het invullen van de belastingpapieren. 
 12. Vraag studiefinanciering aan: In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft je kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (hbo of wo) krijgen minderjarigen vanaf studiejaar 2017-2018 ook direct studiefinanciering. Check op DUO.nl wie wanneer waarop recht heeft. 
 13. Vanaf 18 jaar is er geen kwalificatieplicht meer: Dit betekent dat je kind niet meer naar school hoeft. Ook al heeft het geen diploma(’s) behaald. Mocht je kind dit als het moment zien om te stoppen met school bespreek dan toch eens dat een diploma de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 
 14. Vanaf  18 jaar gelden dezelfde werktijden als die voor volwassenen: Je kind mag bijvoorbeeld maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week werken. Ook mag het voortaan 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. In je cao kunnen afwijkende regels staan.
 15. Orgaandonatie: Vanaf 18 jaar kan het kind zelf een keuze maken of hij wel of geen orgaandonor wil zijn. Het kind krijgt na de 18e verjaardag automatisch een brief met een donorformulier. In deze brief word verzocht om een keuze over orgaandonatie te maken. En om die keuze in het Donorregister vast te leggen. Bespreek dit met het kind zodat ook jij weet wat hij/zij wil. Ook voor ouders is het fijn om dit te weten.
 16. Abonnementen en contracten afsluiten:  Met 18 jaar is het kind zelf financieel verantwoordelijk en kan dus zonder toestemming van ouder(s) een telefoon- of ander abonnement afsluiten. Let op: het kind is dus zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Ouders kunnen eventuele aankopen of leningen niet meer terugdraaien. Hier bestaan nog misverstanden over omdat ouders en kinderen vaak denken dat ouders tot 21 jaar hier aansprakelijk voor blijven. Dat is dus niet het geval!
 17. Alcohol kopen: Met 18 jaar mag het kind alcohol drinken, bij zich hebben en kopen. Tussen 18 en 25 jaar kan er om legitimatie gevraagd worden.
 18. Autorijden zonder coach: Vanaf 18 jaar mag je kind een auto besturen zonder begeleiding van een coach. Hij/zij mag zelfstandig de weg op. Voor hem/haar gelden dan dezelfde regels als voor alle andere beginnende bestuurders.
 19. Motorrijbewijs behalen: Vanaf 18 jaar mag je kind praktijkexamen doen voor een lichte motor.
 20. Stemmen: Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht maar wordt wel als wenselijk ervaren.
 21. Begrafenisverzekering: Vanaf 18 jaar is je kind niet meer gratis meeverzekerd op je polis en moet hij/zij een eigen verzekering afsluiten.

Het is een hele lijst waar je als ouders en kind aan moet denken om de weg naar volwassenheid soepel te laten verlopen maar als je deze punten hebt doorgenomen met je kind dan zitten jullie behoorlijk op de goede weg om alles goed te regelen.  

Wat veranderd er niet?

Wat niet veranderd is dat je als ouder onderhoudsplichtig blijft totdat het kind 21 jaar wordt . Dat betekent dat je er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. In principe bestaat die onderhoudsplicht altijd, ook in geval het kind niet studeert, ongeacht of het thuis woont of elders, en of het al of niet werkt.

#18jaar#veranderingen18jaar#volwassenheid

Reageren op een blog? Dat kan als yoorslid. Lid worden is gratis. Behalve reageren kun je dan ook bloggers volgen of zelf aan de slag als blogger. Je hoeft je alleen even hieronder aan te melden:


Misschien ook leuk om te lezen:

Share
You share. We pay your share.

33 comments